Nagrania 32 wystąpień podczas TransparencyCamp Polska

Piotr Waglowski w trakcie konferencji TransparencyCamp PolskaDostępne są już wszystkie nagrania z wystąpień podczas TransparencyCamp Polska. W sumie to 32 nagrania z 32 wystąpień. Bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia tych materiałów. O samej konferencji pisałem wcześniej w tekście TransparencyCamp Polska w kinie Wisła. Moja prezentacja dotyczyła elektronicznej dostępności informacji publicznej w Polsce. Formuła konferencji w części, w której aktywnie uczestniczyłem, zakładała, że występujący miał 15 minut na przedstawienie zagadnienia, po czym następowała sesja pytań i odpowiedzi. Zaprezentowanie złożonego tematu w 15 minut to duże wyzwanie. Aby spróbować mu sprostać, trzeba posługiwać się hasłami. Zaprezentowałem zatem niektóre problemy związane z elektronicznym udostępnianiem informacji publicznej na przykładach. I nie mówiłem o osobach niepełnosprawnych lub otwartych formatach danych, a np. o pieniądzach, bezpieczeństwie, wiarygodności...

"Przejrzystość, jawność i rozliczalność składają się na podstawy demokratycznego państwa" - napisali organizatorzy konferencji TransparencyCamp Polska w tekście Transparency oznacza przejrzystość!. No i właśnie o demokratyczne państwo chodzi, gdy rozważamy również publikacje elektroniczne państwa. O takie państwo, które równo traktuje wszystkich, o takie państwo, które szanuje prywatność, działa racjonalnie (w tym: liczy wydatki, a przynajmniej wie, ile tych wydatków było). Podobnych spraw dotyczyły inne wystąpienia uczestników konferencji, a - jak wspomniałem - takich wystąpień zarejestrowano 32: Nagrania Video.

A moje wystąpienie miało następujący przebieg:


Nagranie występienia Piotra Waglowskiego w trakcie konferencji TransparencyCamp Polska: Elektroniczna dostępność informacji publicznej w Polsce

Przed konferencją zostałem poproszony o odpowiedź na kilka pytań. Sprawdziłem właśnie, że materiał chyba nie został wykorzystany na stronie TCP. Dlatego umieszczę poniżej odpowiedź na jedno z zadanych mi pytań, tj. "Dlaczego bierzesz udział w TransparencyCamp Polska?"

Biorę udział w dyskusji na temat udostępniania informacji publicznej od dawna. Już w 2005 roku, wraz z kilkoma innymi autorami, przygotowaliśmy „Białą Księgę Nowego BIP”. Wcześniej zainteresowałem się barierami dostępu do publikowanych elektronicznie informacji ze szczególnym uwzględnieniem problemów, na które napotykają osoby obarczone niepełnosprawnością (np. wzroku lub słuchu). Gdy Polska podjęła debatę o implementacji dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego - przekonuję każdego, kto chce ze mną rozmawiać, że to ważna sfera regulacyjna. W żadnej innej dziedzinie nie spotykają się jednocześnie problemy wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji powiązane ściśle z prawami własności intelektualnej (wszak nie tylko prawa autorskiego, ale też z ochroną sui generis baz danych), ochroną danych, w tym danych osobowych, problemami dostępności (w tym accessibility), standardów technicznych publikowania informacji, obowiązków organów administracji publicznej w sferze e-government, mamy więc do czynienia z informatyzacją podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykorzystanie informacji z sektora publicznego w usługach tworzonych w oparciu o takie informacje musi wpływać na prawo kontraktów, prawa konsumentów oraz zasady ochrony konkurencji. Poza wszystkim - szerokie udostępnianie informacji publicznych, które następnie mogą być następnie wykorzystywane w dowolnym celu, zwiększa przejrzystość działania państwa, a więc wpływa w istotny sposób na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiadając zatem na pytanie: jako prelegent biorę udział w TCP by przedstawić krótki "update" z toczącej się dyskusji, ale jako uczestnik chętnie poznam np. brytyjskie doświadczenia z Data.gov.uk. Wystąpienia będą jednak krótkie, zatem konferencja będzie głównie punktem nawiązywania kontaktów w przyszłości. Przecież i tak wszyscy korzystamy z Sieci. Po prostu czasem trzeba spotkać się "w realu".

Poniżej zaś linki do poszczególnych nagrań:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Generalnie jestem zaniepokojony

VaGla's picture

Generalnie jestem zaniepokojony tym, co usłyszałem na nagraniu wystąpienia p. Macieja Gronia na temat implementacji dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej do polskiego prawa (czyli o re-use). Mowa tam o "sprzedaży informacji" (a później: to za państwa sprawą te założenia wyglądają, jak wyglądają) oraz pada sakramentalne "zależy nam na czasie, chcemy, żeby to wszystko odbyło się jak najszybciej". Ale też Pan Naczelnik nawiązał do... "kradzieży".
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Regulacja?

Po obejrzeniu wystąpienia pana Gronia zastanawiam się, czy ta ustawa cokolwiek reguluje? Okaże się to po opublikowaniu rządowego projektu...

klauzula w ISAP

Zainspirowany Pana wystąpieniem postanowiłem zapytać Kancelarię Sejmu RP, dlaczego i na jakiej podstawie umieścili klauzulę copyrightową na stronie ISAP. Oto odpowiedź:

Zdaniem służb prawnych Kancelarii Sejmu, umieszczony na stronie głównej Internetowego Systemu Aktów Prawnych zakaz komercyjnego używania i kopiowania danych znajdujących się w tej bazie powiązany jest z ochroną prawnoautorską, regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631z późn. zm.) i dotyczy treści o charakterze autorskim, tj. elementów bazy spełniających cechy utworu. Elementy te oznaczone są notą copyrightową.
Notą tą są opatrywane w ISAP-ie teksty aktów (w postaci takiej jak w dniu ogłoszenia) sporządzone w Kancelarii Sejmu w trakcie procesu legislacyjnego jako jego wynik oraz sporządzone w Kancelarii Sejmu teksty ujednolicone z naniesionymi zmianami na pierwotny tekst aktu. Zdaniem służb prawnych Kancelarii Sejmu, w pierwszym przypadku ochronie autorskoprawnej podlega sposób przedstawienia (wyrażenia) aktu normatywnego (zastosowany układ graficzny, czcionka). Natomiast tekst ujednolicony aktu prawnego, poza sposobem jego wyrażenia, podlega ochronie autorskoprawnej również ze względu na fakt, że stanowi on przetworzoną (uzupełnioną o zmiany wraz ze stosownymi przepisami) formę tekstu pierwotnego aktu normatywnego. Są to teksty aktów normatywnych przetworzone w Kancelarii Sejmu. Nota copyrightowa nie jest natomiast umieszczana w ISAP-ie na tekstach ogłoszonych aktów normatywnych, które zostały jedynie zeskanowane z Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>