Projekt Europejskich Ram Interoperacyjności 2.0 we wstępnych konsultacjach

Ministerstwo Sprwa Wewnętrznych i Administracji zaprosiło "wszystkie organizacje społeczne zainteresowane tematyką interoperacyjności do zgłaszania elektronicznie uwag do dokumentu i sugestii, które mogą być wykorzystane przez delegację polską podczas spotkania 12 listopada". 12 listopada mają się spotkać szefowie urzędów ds. informatyzacji z Państw Członkowskich i mają rozmawiać na temat przekazanego Państwom Członkowskim przez Komisję "nowej - znacząco zmienionej - wersji dokumentu European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0)". Przypominam, ze definicja otwartych standardów z pierwszej wersji tego dokumentu, odgrywała istotną rolę w dyskusji na temat polskiej informatyzacji.

Zaproszenie MSWiA można znaleźć na stronie zatytułowanej Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0 (jest również sam dokument European Interoperability Framework for European Public Services (EIF) Version 2.0 (PDF)). Zagadnienie interoperacyjności wiąże się z problematyką standardów stosowanych w teleinformatyce, wiąże się też z problematyka neutralności technologicznej.

O innych ramach interoperacyjności, bo krajowych, które miały zostać przyjęte jako Uchwała Rady Ministrów, pisałem m.in. w tekście Krajowe Ramy Interoperacyjności po konsultacjach(?), ale również w tekstach Po co nam Krajowe Ramy Interoperacyjności? i Czy będzie rewolucja w informatyzacji? Przegląd zgłoszonych uwag do projektu noweli. Zmiany w dokumencie europejskim będą najpewniej wpływały na dyskusję w Polsce. MSWiA przypomina jednak:

Czytając dokument "European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0" należy pamiętać, że nie jest to projekt aktu normatywnego i nie niesie on treści normatywnej nawet wówczas, gdy formułuje rekomendacje. Dokument ma zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE (inaczej niż EIF 1.0, który nie był oficjalnie publikowany), lecz uzyska jedynie status komunikatu ze strony Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego. Nie będzie więc niósł norm ani bezpośrednio obowiązujących, ani bezpośrednio stosowalnych, ani tym bardziej bezpośrednio skutecznych.

Należy pamiętać, że w projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zagadnienie intereoparcyjności podmiotów publicznych oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych znalazło szerokie odbicie. Podczas obrad podkomisji nadzwyczajnej ds. tej ustawy przeprowadzono w dniu 20 października szeroką dyskusje o semantycznych i organizacyjnych zagadnieniach interoperacyjności.

Ministerstwo planuje również zorganizowanie konferencji na temat interoperacyjności...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Pojawiają się jakieś dziwne głosy w sprawie EIF 2.0

VaGla's picture

On the eve of a new EU constitution, Poland suggests distance from 'open source':

(...)
The Ministry explicitly states that the document is not an actual draft. So contrary to numerous reports, the document in question is not official EU business. It does not actually contain text that may appear in the final draft, says the Ministry, beating around the bush a little bit instead of admitting that it's a mockup.

Indeed, the text of the Polish Ministry document differs substantially in both content and size (it's 56 pages shorter) than the Draft for Public Comments on version 2.0 (PDF available here), published in July 2008. But the Ministry is seeking public comment on the document, ahead of a meeting scheduled for November 12 in Malmo, Sweden, where the Ministry says the actual latest text of EIF 2.0 will be unveiled.
(...)

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Już widzę jak MSWiA skraca

Już widzę jak MSWiA skraca samodzielnie tekst i go publikuje jako zmyłkę :) Przecież tam osoby znające język angielski w stopniu wystarczającym do zrozumienia tego tekstu można policzyć na palcach jednej ręki ;)

Cytat ze strony MSWiA:

Komisja Europejska przekazała Państwom Członkowskim nową - znacząco zmienioną - wersję dokumentu European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0). Dokument będzie przedmiotem obrad szefów urzędów ds. informatyzacji z Państw Członkowskich w dniu 12 listopada 2009 r.

Komisja zwróciła się do Państw Człokowskich o przesłanie pisemnych uwag tej wersji EIF 2.0 do dnia 6 listopada 2009 r. celem ich poddania pod dyskusje na spotkaniu w tydzień później. Z kalendarza działań Komisji wynika, że po publicznej prezentacji EIF 2.0 podczas organizowanej przez Prezydencję Szwedzką konferencji w Malmoe w dniach 18-20 listopada dokument ten zostanie przekazany do ostatecznych uzgodnień społecznych.

Jak to się ma do "The Ministry explicitly states that the document is not an actual draft."?

A teksty o tym, jak to z projektu wycięto otwarte oprogramowanie, itd, to już bzdura. Czytałem cały ten dokument i wydawał mi się bardzo "pro-opensource". I ogólnie ten dokument jest zaskakująco sensowny (jak na pracę o interoperacyjności, gdzie zazwyczaj 90% treści nie wnosi jakiejkolwiek wartości dodanej).

Co nie zmienia faktu, że w świat idzie taki przekaz

VaGla's picture

Co nie zmienia faktu, że w świat idzie taki przekaz, jak w podlinkowanym wyżej materiale o rzekomej manipulacji. Materiał MSWiA zacytowałem z podaniem źródła i również zwróciłem uwagę na to, że to po prostu komisyjna propozycja, którą będzie można jeszcze później komentować. Najwyraźniej autor komentarza z betanews trochę się zagubił w gąszczu aktualnie obserwowanej aktywności legislacyjnej na świecie. Nie znaczy to jednak, że nie warto odnotować takiego komentarza, jako ciekawostki, w której wspomina się Polskę.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Co do tego, to w pełni się

Co do tego, to w pełni się zgadzam. Po prostu zwróciłem uwagę na fakt, że w polskich mediach (kilka portali) bezkrytycznie przytacza się te opinie. A mnóstwo komentujących ten temat osób bez czytania materiału źródłowego (czy chociażby treści notki MSWiA) rzuca oskarżenia jak to Polska manipuluje. Ciekawe zjawisko.

Myślę, że urzędników z MSWiA ta pomyłka betanews mogła tylko i wyłącznie ucieszyć (no bo w końcu ktoś uznał ich za kompetentnych w zakresie poprawiania takiego materiału).

Proszę nie szukać na

Proszę nie szukać na siłę afery, tam gdzie jej nie ma.

Dokument zamieszczony na stronach Komisji Europejskiej zawierający założenia EIF 2.0 (ten do którego odwołują się komentatorzy) pochodzi z jesieni roku 2008. Ten właśnie dokument został poddany konsultacjom społecznym ponad rok temu.

Wynikiem konsultacji - oraz prac Komisji - jest właśnie ten dokument, który MSWiA zaprazentowało na swoich stronach. Nowa wersja została przekazana Państwom Członkowskim w tym Polsce w październiku 2009 r. MSWiA zaprezentowało tą wersję - nie zamieszczoną jak dotychczas na stronach Komisji - właśnie dlatego, że znacząco różni się ona od pierwotnie konsultowanych treści.

Jeśli ktoś uważa, że zapzentowanie nowszego, nieznanego polskiemu czytelnikowi dokuemntu Komisji i zaproszenie organizacji społecznych do przesyłania do MSWiA uwag, tak by można było przygotować stanowisko Polski wobec zmian, jest próbą manipulacji, to może to tylko oznaczać brak dobrej woli w pracy nad dokumentem.

Zapewniam, że MSWiA nie uczyniło żadnych zmian w materiałach przesyłanych przez Komisję. Prosiliśmy natomiast o komentarze. Symptomatyczne, że tylko dwie organizacje społeczne takie komentarze przesłały. Nie ma wśród nich żadnej organizacji, której głónym zadaniem jest wspieranie rozwoju otwartych standardów.

Pozdrawiam

Wojciech Wiewiórowski

Dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA

delegat na spotkanie w sprawie EIS i EIF 12 listopada 2009 r.

Tutaj chyba nikt tak nie uważa

VaGla's picture

Tutaj chyba nikt tak nie uważa, że MSWiA robiło jakieś zmiany w materiałach przesyłanych przez Komisję. Powyższe komentarze poddają raczej w wątpliwość "rewelacje" serwisu Betanews, niż atakują MSWiA.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

wspieranie otwartych standardów

ksiewi's picture

Być może doszukuję się jakiegoś drugiego dna, ale chciałbym zapytać dlaczego wskazujesz na to, że "żadna z organizacji wspierających otwarte standardy nie przesłała komentarzy"?

Czy wobec braku takich komentarzy MSWiA nie będzie "wspierać otwartych standardów"? Czy do tego wspierania potrzebne mu są głosy takich organizacji? Bo powyższą wypowiedź odbieram trochę jako "jeżeli nie wprowadzimy otwartych standardów to będzie wina tych organizacji, bo nie zabierały głosu". Co skłania mnie do zadania pytania: jak MSWiA definiuje interes publiczny w kontekście informatyzacji i jakie miejsce w tej definicji mają otwarte standardy? Czy ten interes publiczny definiowany jest na podstawie statystyk stanowisk zajmowanych przez różne organizacje w konsultacjach społecznych?

Skądże znowu

To był raczej przytyk do "krzyczenia na forach internetowych" w miejsce dyskusji, do której zachęcamy. Polska obok Holandii była jedynym krajem, który sprawę otwartych standardów poruszał w ramach spotkania 12 listopada.

Tym nie mniej otwartych standardów przez dokument EIF i tak nie "wprowadzimy", o czym Krzysztofie jako prawnik dobrze wiesz. Natomiast czekam zawsze na komentarze od ruchów wspierających otwarte standardy, bo wygodniej wspierać się nie tylko "myślą" MSWiA, ale również głosem środowiska.

Wojciech Wiewiórowski - Dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA

PS. Krzysztofie, wysłałem Ci ponad tydzień temu mailem zaproszenie do wygłoszenia referatu na konferencji organizowanej przez MSWiA. Nie mam odpowiedzi ani negatywnej ani pozytywnej. Chcielibyśmy we wtorek zamykać program. Proszę odezwij się do mnie mailem, bo być może zdezaktualizował się Twój adres mailowy, którego zawsze używałem.

skrót myślowy

ksiewi's picture

To "wprowadzanie" to był oczywiście taki duży skrót myślowy.

Maila nie dostałem. Na konferencji bardzo chętnie wystąpię.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>