Z pozwu o ochronę dóbr osobistych

"A w inkryminowanym materiale prasowym stwierdzenia prawdziwe podawane są w kontekście stwierdzeń ewidentnie nieprawdziwych w taki sposób, że ich ogólny wydźwięk stawia mnie w świetle osoby mającej związki ze światem „mafii paliwowej”"

- Robert Gwiazdowski, w pozwie o ochronę dóbr osobistych, złożonym do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w dniu 19 stycznia 2009 roku. Pozew został złożony przeciwko redaktorowi naczelnemu dziennika Rzeczpospolita, Pawłowi Lisickiemu, w związku z opublikowaniem w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 12 stycznia 2009 roku materiału prasowego, pod tytułem „Interesy znanego doradcy”.

W swoim pozwie p. Gwiazdowski domaga się:

1) nakazanie pozwanemu usunięcia skutków umyślnego naruszenia moich dóbr osobistych, spowodowanego opublikowaniem w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 12.01.2009 roku materiału prasowego, pod tytułem „Interesy znanego doradcy” poprzez złożenie w terminie 3 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie publicznego oświadczenia na tak zwanych „białych” stronach, sygnowanych literą „A”, Rzeczpospolitej, w formacie takim samym, jak inkryminowany materiał prasowy – czyli całostronicowym, o następującej treści:

„Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej bardzo, ale to bardzo, przeprasza Pana doktora Roberta Gwiazdowskiego za opublikowanie w artykule z dnia 12 stycznia 2009 roku pt. „Interesy znanego doradcy” nieprawdziwych informacji naruszających Jego dobre imię oraz cześć i podważających Jego etykę zawodową.

Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej”;

2) nakazanie pozwanemu opublikowanie tekstu przeprosin, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w formie płatnego ogłoszenia w: (i) dziennikach: Dziennik, Gazeta Wyborcza, Parkiet, Polska The Times, Puls Biznesu – w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, (ii) tygodnikach: Newsweek, Polityka, Przekrój, Wprost – w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, (iii) miesięczniku Forbes – w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie – wszystkich w formacie całostronicowym;

3) nakazanie pozwanemu umieszczenie tekstu powyższych przeprosin w Internecie na stronie www.rp.pl pod tytułem: „Rzeczpospolita przeprasza Gwiazdowskiego” – w terminie 24 godzin od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

4) nakazanie pozwanemu umieszczenie na stronie http://www.rp.pl/artykul/246872.html, bezpośrednio pod inkryminowanym materiałem prasowym, „linka” do tekstu przeprosin, o których mowa w punkcie 1 powyżej, pod tytułem „Rzeczpospolita przeprasza Gwiazdowskiego” – w terminie 24 godzin od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

5) upoważnienie powoda do opublikowania tekstu powyższych przeprosin na koszt pozwanego w tytułach prasowych wymienionych w punkcie 2 powyżej, w przypadku, gdyby nie uczynił tego pozwany w zakreślonym w wyroku terminie;

6) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm przypisanych;

7) wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek procesowych.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

wyrok w sprawie - gwiazdowski wygrał

Po trzech latach, p. Gwiazdowski doczekał sie przeprosin.
Tylko kto po takim czasie pamięta treść oczerniającego artykułu i że jednak był to paszkwil.

Smutne mamy czasy, gdy w sumie można kogoś opluć w mediach prawie bezkarnie bo po kilku latach zetrzeć plwociny jest cieżko.

www.blog.gwiazdowski.pl/index.php?subcontent=1&id=1085

--
Rohero

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>