Materiały z konferencji "Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja?"

okładka Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacjaPo dwóch latach ukazały się, zebrane w publikację książkową (140 stron), materiały z konferencji Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja? Cieszę się, że książkę otrzymałem, martwie się, że tradycyjny obieg informacji w sferze nauki jest tak wartki, iż - nie jestem pewny, czy materiały zgromadzone w publikacji nadal są aktualne. Przeczytałem tam swój głos w dyskusji i na poziomie ogólnym mogę podtrzymać swoje stanowisko, że prawa własności intelektualnej nadal mogą być czynnikiem blokującym dostęp do informacji publicznej.

Konferencja odbyła się 6 czerwca 2006 roku. Materiały ukazały się nakładem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konferencja zorganizowana była przez Instytut Nauk Prawnych PAN, Naczelny Sąd Administracyjny i Rzecznika Praw Obywatelskich. Systematyka publikacji oddaje przebieg konferencji, tak więc w pierwszej części znajdują się wystąpienia otwierające, następnie przedstawione referaty, głosy w dyskusji, publikację zamyka podsumowanie.

Gdybym dziś miał coś dodać do swojego głosu, to zwróciłbym uwagę również na to, że forma (technicznie rozumiany sposób) publikowania informacji (publicznej) w internecie również może być postrzegana przez pryzmat spełnienia obowiązku udostępnienia informacji (informacja, dokumenty, pliki mogą być na serwerze umieszczone, ale sposób, w jaki są zaprezentowane, format dokumentu, etc., może powodować w rzeczywistości, iż udostępnienie informacji jest fikcją; por. dział accessibility niniejszego serwisu).

Niestety nie wiem gdzie powinienem kierować osoby, które chciałyby nabyć omawianą pozycję. Być może osoby takie powinny zgłosić się do NSA.

Pochylających się nad problemem dynamiki obiegu informacji naukowej zachęcam do sięgnięcia do tekstu Jak budować platformę sprawnej komunikacji naukowej

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>