Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja?

2006-06-06 10:00

Zespół Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Naczelny Sąd Administracyjny i Rzecznik Praw Obywatelskich organizują konferencję pt. "Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja?"

Konferencja odbędzie się w dniu 6 czerwca w godz. 10,00- 15,00 w Sali Lustrzanej (I.p) w Palacu Staszica (Warszawa)

Zgłoszenia należało wysłać do 15 maja.

Program:

10.00 – 10.20 – otwarcie konferencji i wprowadzenie - prof. dr hab. Władysław Czapliński, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz doc. dr hab. Teresa Górzyńska, kierownik Zespołu Prawa Administracyjnego w INP PAN

10.20 – 10.40 – dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, „Dostęp do informacji publicznej jako gwarancja realizacji praw człowieka i obywatela”

10.40 – 11.00 – prof. Janusz Trzciński, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Sądownictwo administracyjne gwarantem konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej”

11.00 – 11.20 – dr Grzegorz Sibiga, adiunkt w Katedrze Administracji i Nauk Prawnych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, „Prawne formy działania podmiotu udostępniającego informacje publiczne na żądanie”

11.20 – 12.00 – dyskusja

12.00 – 13.00 – przerwa (bufet)

13.00 – 13.20 – dr Mariusz Jabłoński, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Weryfikacja faktu posiadania informacji publicznej przez podmiot zobowiązany”

13.20 – 13.40 – dr Andrzej Malanowski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, „Informacja publiczna w świetle praktyki RPO”

13.40 – 14.00 – sędzia Janusz Drachal, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej – Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Dostęp do informacji publicznej w praktyce wydziałów informacji sądowej sądów administracyjnych”

14.00 – 14.20 – dr Krzysztof Wygoda, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, „Informacje w mediach dotyczące osób pełniących funkcje publiczne”

14.20 – dyskusja

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>