IKP: spotkanie z przedsiębiorcami - operatorami infrastruktury

A więc coś się dzieje w "infrastrukturze krytycznej państwa" (por. Hasło na dziś: Infrastruktura Krytyczna Państwa). 3 dni temu (23 kwietnia) odbyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, chociaż pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami - operatorami infrastruktury krytycznej w Polsce. Kończy się też proces legislacyjny związany z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Przypomnijmy, że 16 marca Sejm przyjął Rządowy projekt ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 17 kwietnia zaś ustawę skierowano do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, gdyż Senat zaproponował poprawki. 24 kwietnia Sejm wysłuchał sprawozdania komisji, która zaproponowała przyjęcie części poprawek...

Jeśli zaś chodzi o spotkanie, to na stronie MSWiA opublikowano komunikat, w którym czytamy:

Celem spotkania było zapoczątkowanie współpracy między administracją publiczną i przedsiębiorcami w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej poprzez m.in. rozpoczęcie dyskusji nad możliwymi formami i zakresem wspólnych działań w tym zakresie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektorów bankowego, finansowego, energetycznego, transportowego, komunikacyjnego, łączności, zaopatrzenia w energię i paliwa i innych.

Podczas spotkania przedstawiony został przygotowany w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA projekt założeń do Krajowego Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz informację o działaniach w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej podejmowane na forum Unii Europejskiej. Dyskutowano także nad koncepcją współpracy pomiędzy administracją publiczną a operatorami i właścicielami infrastruktury krytycznej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>