Hazardowa globalizacja

USA nie słucha się Światowej Organizacji Handlu, zatem WTO po raz kolejny zajmowała się praktykami mocarstwa w zakresie hazardu internetowego i uznała, że może na USA nałożyć sankcje. W Polsce też trwa debata na temat hazardu online - Ministerstwo Finansów ma przedstawić do końca kwietnia (najwcześniej) projekt ustawy o grach losowych. Ministerstwo dostrzega orzecznictwo ETS (por. Kolejny wyrok ETS w sprawie hazardu) i - jak się wydaje - wycofuje się z pomysłów na wprowadzenie warunkowej legalizacji (warunkiem miał być monopol dla państwowego Totalizatora Sportowego). Być może zatem w Polsce dojdzie do legalizacji bezwarunkowej... ale za to na mniej niekorzystnych dla graczy warunkach podatkowych. Zobaczymy.

Zacznijmy od USA. W marcu 2004 roku Światowa Organizacja Handlu (WTO) wydała pierwszą w swej historii decyzję dotyczącą internetu, a która - tak wyszło - dotyczyła USA i hazardu. Potem USA odwołały się od decyzji, ale WTO wydała drugą decyzję przeciwko USA. W sierpniu 2005 roku pisałem już o tym, że WTO dała Stanom Zjednoczonym czas na wprowadzenie zmian do swojego ustawodawstwa, tak by niedyskryminować podmiotów zagranicznych (sprawa zaczęła się ze skargi, którą złożyło państwo Antigua i Barbuda) oferujących w internecie usługi hazardowe (por. WTO: USA ma dostosować prawo dotyczące hazardu). WTO dała USA czas do 3 kwietnia 2006 roku. Tymczasem USA jeszcze bardziej zaostrzyły przepisy. Przyjęty w zeszłym roku przez Kongres USA projekt ustawy zakazał obsługiwania płatności i przesyłania pieniędzy na konta właścicieli portali hazardowych, z wyjątkiem loterii stanowych oraz wyścigów konnych (por. Amerykańskie przykręcenie kurka hazardowego nie może być szokiem).

Gazeta.pl w tekście WTO grozi USA sankcjami za walkę z e-hazardem przynosi dalszy ciąg tej historii: "W ostatni piątek tzw. panel arbitrów WTO orzekł, że Waszyngton jej zaleceń nie zrealizował. Jeśli nadal tego nie zrobi, WTO będzie mogła zastosować sankcje handlowe. - To potwierdza słuszność wszystkiego co mówiliśmy o dyskryminacyjnych praktykach USA w tej dziedzinie. Teraz czekamy, aż USA otworzą rynek - mówił po orzeczeniu minister finansów Antugui Errol Cort cytowany przez agencję AP".

Jeśli polskie ministerstwo zaproponuje legalizację hazardu online, to można zastanawiać się dalej nad konsekwencjami podatkowymi udziału w zagranicznej grze losowej lub zakładzie wzajemnym. Na ten temat pisze Rzeczpospolita w tekście Wysokie stawki od wygranych w sieci. Tam też czytamy: "Ministerstwo Finansów w przekazanym "Rz" stanowisku twierdzi, iż wygrane w zagranicznych grach losowych i zakładach wzajemnych (prowadzonych przez podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność za granicą, a zatem niedziałające na podstawie przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych) nie będą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego wart. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ani w całości, ani w części, tj. do kwoty 2280 zł)". To stanowisko może potwierdzać, iż ministerstwo dopuszcza przyszłą legalizację hazardu internetowego. Będzie jednak pewna niewygoda podatkowa - opodatkowanie wygranych u naszych bukmacherów zryczałtowaną stawką 10%, zaś u zagranicznych na zasadzie art. 27 ust. 8, 9 lub 9a wspomnianej ustawy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (wybór)

art. 27
(...)
8. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

9. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

9a. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.
(...)

Tak czy inaczej - można na przykładzie hazardu obserwować proces globalizacji prawa. Polska związana jest prawodawstwem Unii Europejskiej i na nasz proces legislacyjny mają orzeczenia ETS, USA ma kłopoty z WTO... Podobne procesy zachodzą również np. w sferze handlu lekami, a ostatnio nawet w przypadku handlu muzyką (por. Komisja Europejska przygląda się praktykom internetowych sklepów z muzyką).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

To jak dobry dreszczowiec - trzyma w napięciu do końca

VaGla's picture

Mam na myśli huśtawkę stanowisk, przecieków i nieujawnionych projektów w sprawie hazardu internetowego. Rzeczpospolita w tekście Znów czerwone światło dla bukmacherów w sieci pisze: "Resort finansów wycofuje się z planów zalegalizowania gier i zakładów hazardowych w Internecie - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Tymczasem według szacunków przychody zagranicznych operatorów prowadzących polskie witryny mogą już sięgać 1,3 -1,5 mld zł. Podatki od gier online przejdą nam koło nosa". Podobno "Najnowsza wersja nowelizacji ustawy hazardowej nie przewiduje możliwości organizowania gier online".
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Odsyłam do Wyroku TSWE

Odsyłam do Wyroku TSWE z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie C-42/02 Diana Elizabeth Lindman, Zb. Orz. TSWE, 2003, s. I-13519 .

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>