Kolejny wyrok ETS w sprawie hazardu

Jest kolejny argument w walce również o polski hazard internetowy. Kto go wykorzysta? Zapewne zwolennicy liberalizacji rynku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w połączonych sprawach C-338/04, C-359/04 oraz C-360/04, które związane jest z zakładami bukmacherskimi oraz swobodą świadczenia usług na wspólnym rynku (freedom to provide services). Ciekawe jak zareagują na to polscy politycy? ETS dostrzega wszak, że rynek zakładów wzajemnych jest rynkiem regulowanym, a co za tym idzie daje pewną swobodę ustawodawcy w określaniu ram działalności. Daje też wskazówki interpretacyjne dotyczące art 43 i 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Rzeczpospolita w tekście Bez granic dla hazardu w Internecie cytuje uzasadnienie ETS: "- Uregulowania krajowe zakazujące przyjmowania zakładów wzajemnych bez koncesji wydanej przez dane państwo członkowskie stanowią ograniczenie swobody świadczenia usług - uzasadnił swoją decyzję ETS. Orzeczenie Trybunału dotyczy trójki osób oferujących we Włoszech możliwość składania za jej pośrednictwem zakładów w brytyjskiej firmie Stanley International Betting. SIB nie miał zezwolenia na prowadzenie działalności bukmacherskiej we Włoszech".

Połączone sprawy dotyczyły: Massimiliano Placanica (Case C-338/04), Christian Palazzese (Case C-359/04), Angelo Sorricchio (Case C-360/04). Samo orzeczenie dostępne jest w internecie: C-338/04, Judgment, 06/03/2007.

...On those grounds, the Court (Grand Chamber) hereby rules:

1. National legislation which prohibits the pursuit of the activities of collecting, taking, booking and forwarding offers of bets, in particular bets on sporting events, without a licence or a police authorisation issued by the Member State concerned, constitutes a restriction on the freedom of establishment and the freedom to provide services, provided for in Articles 43 EC and 49 EC respectively.

2. It is for the national courts to determine whether, in so far as national legislation limits the number of operators active in the betting and gaming sector, it genuinely contributes to the objective of preventing the exploitation of activities in that sector for criminal or fraudulent purposes.

3. Articles 43 EC and 49 EC must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which excludes – and, moreover, continues to exclude – from the betting and gaming sector operators in the form of companies whose shares are quoted on the regulated markets.

4. Articles 43 EC and 49 EC must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which imposes a criminal penalty on persons such as the defendants in the main proceedings for pursuing the organised activity of collecting bets without a licence or a police authorisation as required under the national legislation, where those persons were unable to obtain licences or authorisations because that Member State, in violation of Community law, refused to grant licences or authorisations to such persons.

O sprawie piszą również inne źródła:

Warto może też przypomnieć brzmienie wspomnianych artykułów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską:

PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Artykuł 43
Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane w ramach poniższych postanowień. Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez obywateli danego Państwa Członkowskiego, ustanowionych na terytorium
innego Państwa Członkowskiego.

Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu artykułu 48 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawodawstwo Państwa przyjmującego dla własnych obywateli.

USŁUGI
Artykuł 49
W ramach poniższych postanowień ograniczenia w swobodnym
świadczeniu usług wewnątrz Wspólnoty są zakazane w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich mających swe przedsiębiorstwo w państwie Wspólnoty innym niż Państwo odbiorcy świadczenia.

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może rozszerzyć korzyści wynikające z postanowień niniejszego rozdziału na obywateli państwa trzeciego świadczących usługi i mających swe przedsiębiorstwa wewnątrz Wspólnoty.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

kara

a ja jestem ciekawy czy w praktyce ktoś został już pociągnięty do odpowiedzialności karno skarbowej na podstawie art. 107 lub 109 kks (mówię o graczach jak i organizatorach)? oraz czy w ewentualnym procesie karnym można będzie bronić się orzeczeniami ECJ?

Możliwy całkowity zakaz

Wydaje się, że orzeczenie ETS nie wyklucza możliwości całkowitego zakazu hazardu internetowego.

Wyrok Trybunału

12 września 2013 roku został ogłoszony wyrok w sprawie austriackiej firmy Goldbet przeciwko włoskiemu rządowi. Z tego co zrozumiałem wyrok jest na korzyść bukmacherów.

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 12 września 2013 roku

Polecam nieskromnie także moją stronę, na której staram się zebrać wszystkie istotne informacje w sprawie hazardu online w Polsce:

Ustawa hazardowa w Polsce

Co do egzekwowania prawa: jeszcze nie słyszałem, aby Izba Celna podjęła jakiekolwiek działania przeciwko graczom online. Jeśli podejmą, dowiem się o tym i będzie o tym głośno.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>