Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dziś, tj 28 stycznia, przypada Dzień Ochrony Danych Osobowych Rady Europy. Jutro o 12stej odbędzie się konferencja "ochrona danych osobowych - gwarancja czy zagrożenie prywatności", a wczoraj w Rzeczpospolitej opublikowano interesującą rozmowę z Michałem Serzyckim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który ma poważne wątpliwości czy państwo nie łamie prawa gdy postuluje budowę kolejnych baz danyc.

O konferencji można przeczytać na stronie GIODO, zaś wywiad z Generalnym Inspektorem na stronach Rzepy: Urzędy i firmy ignorują przepisy o danych osobowych. Minister Serzycki wymienia w wypowiedzi ministra sprawiedliwości i elektroniczną wokandę (por. Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości nabiera tempa), odnosi się do pomysłów ministerstwa finansów dotyczących danych osobowych objętych tajemnicą skarbową (chodzi o art. 299b ordynacji podatkowej, który przewiduje, iż tajemnicę skarbową będzie można ujawnić za zgodą ministra finansów na wniosek organów skarbowych lub celnych - ze względu na ważny interes publiczny lub w sytuacji, gdy ujawnienie objętych nią informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania).

Warto zauważyć, że GIODO będzie zabiegał o nowe uprawnienia dotyczące swojego urzędu. Generalny Inspektor powiedział Rzeczpospolitej, że "Biuro GIODO pracuje już nad założeniami do nowelizacji ustawy. Zależy mi na dwóch rozwiązaniach, które poprawiłyby skuteczność GIODO. (...) Chciałbym mieć możliwość nakładania grzywien na podmioty, które łamią przepisy ustawy. Inspektorzy GIODO powinni mieć status podobny do kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, a utrudnianie im ich działań powinno podlegać karze". O ile nie ma tych uprawnień GIODO może skupić się dziś jedynie na edukacji, szkoleniach i konferencjach. To - wbrew pozorom - nie jest mało. Zbiór opracowanych decyzji GIODO dostępny na stronach internetowych jeset przydatnym narzędziem w analizowaniu tej problematyki.

Dzień Ochrony Danych Osobowych się powoli kończy, ja doniesienia i komentarze poświęcone temu tematowi gromadzę w dziale dane osobowe niniejszego serwisu.

PS. Właśnie otrzymałem pocztą najnowsze wydanie (to już czwarte wydanie) dzieła "Ochrona danych osobowych. Komentarz" autorstwa prof. dr hab. Janusza Barty, dr Pawła Fajgielskiego i prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza. W części "od autorów" czytam na temat czwartego wydania, że zostało zaktualizowane w zakresie odpowiadającym zmianom stanu prawnego oraz uzupełnione w obszarze stale powiększającego się dorobku doktryny i orzecznictwa. Dalej zaś: "Staraliśy się również poszerzyć uwagi odnoszące się do problematyki, która stanowi najwięcej problemów w praktyce stosowania ustawy. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z zabezpieczeniem i dokumentacją przetwarzania danych. Z uwagi na wzrost zainteresowania problematyką przekazywania danych do państw trzecich przedstawiliśmy także tzw. standardowe klauzule umowne. Przy analizie zagadnień związanych z rejestracją zbiorów danych, uwzględniliśmy również nowe możliwości, jakie stwarza w tym zakresie elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych". Tak więc ja mam ostatnie wydanie komentarza, a Wy?

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Protest

Dzień 28 stycznia 2009 roku jest dniem ochrony danych osobowych, w Urzędzie GIODO Pan Generalny Inspektor zaprasza; http://www.memex.pl/doc/zaproszenie_GIODO.pdf
Wobec tego zamierzam tam być z pewnego rodzaju protestem dotyczącym łamania moich praw obywatelskich, bezczynności i sprzeczności kolejnych decyzji biura GIODO w mojej sprawie.

Problem dotyczy przetwarzania moich danych osobowych i wizerunku na Portalu Nasza Klasa bez mojej zgody i wbrew mojej woli i legitymizacji tego stanu przez organ GIODO.

Linki opisujące problem;
http://www.rp.pl/artykul/68861,146259_Wizerunek_w_Internecie_bez_pelnej_ochrony.html
http://olgierd.bblog.pl/wpis,o;stanowisku;giodo;na;temat;zdjec;w;portalu;nasza;klasa,11871.html
http://di.com.pl/news/21103,0,GIODO_Nasza-Klasa_nie_odpowiada_za_przechowywane_dane_-_aktualizacja.html
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/20518,nasza_klasa_nie_odpowiada_za_przechowywane_dane.html
http://www.webhosting.pl/Nasza_klasa.moze.robic.z.danymi.osobowymi.co.chce
http://5wladza.blogspot.com/2008/09/giodo-na-naszej-klasie-nie-ma-danych.html
http://prawo.vagla.pl/node/7900

Mój protest będzie polegał na prezentowania tekstu:

Protestuję przeciwko łamaniu moich praw konstytucyjnych i praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych przez Urząd GIODO, który to zezwala do przetwarzania moich danych osobowych i wizerunku bez mojej zgody i wbrew mojej woli na portalu Nasza Klasa

Tomasz W

Mam nadzieję, że taka forma zgodna z obowiązującym prawem będzie przyjęta ze zrozumieniem, stan naruszenia trwa już ponad rok, mimo moich wielu interwencji, obecnie sprawa czeka w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym na rozpatrzenie.

Osoby solidaryzujące się ze mną proszę pisać na adres lub mające zawsze cenne uwagi w sprawie proszę pisać na adres;
poparcie@poczta.onet.eu

Pozdrawiam
Tomasz W

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>