Plan Informatyzacji Państwa coraz bliżej

W poszczególnych ministerstwach trwają prace nad Planem Informatyzacji Państwa, co wynika z przyjętej 17 lutego 2005 roku ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. A czym jest ten plan? Na podstawie art. 5 ustawy: "jest instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych"

Prace nad tym dokumentem (całym pakietem dokumentów) są coraz bardziej zaawansowane. Co dostrzeżono? Na przykład to, że do chwili obecnej nie dopracowaliśmy się w Polsce ośrodka koordynującego proces informatyzacji państwa, a jeśli nawet mamy taki, to jego słaba pozycja w strukturach władz centralnych uniemożliwia efektywne wdrożenie usług publicznych oraz transformację działań administracji publicznej...

Planu jeszcze nie ma. A ten, który powstanie będzie planem na rok 2006 (na razie mamy początek kwietnia, więc nie jest tak źle). Co najwyżej pominie się datę w tytule rozporządzenia (i załączniku do niego). Wszak informatyzacja jest procesem długotrwałym i na pewno nie warto planować w tak wąskim obszarze czasowym jak rok (a raczej do końca roku)...

A przed nami tyle do zrobienia. Standaryzacja komunikacji elektronicznej urzędów z obywatelami, standaryzacja komunikacji pomiędzy urzędami, opracowanie przeróżnych strategii, analizy barier wdrażania publicznych usług elektronicznych... Sporo. Ciekawe czy w Planie przedstawione będzie też wolne oprogramowanie, czy też ktoś uzna, że nie warto o nim wspominać?

O tematach jakie znajdą się w Planie Informatyzacji Państwa można wyrobić sobie zdanie czytając doniesienia gromadzone przeze mnie w dziale "informatyzacja" niniejszego serwisu. Wiele też powiedzą dokumenty unijne, takie jak rodzina eEurope.

Nie trzeba być jasnowidzem, by wiedzieć, że w planie poświęci się sporo uwagi problematyce racjonalizacji wydatków publicznych administracji w dziedzinie informatyzacji oraz tworzenia nowoczesnego państwa (i przyjaznego dla obywateli). Sporo się tym mówi na każdej konferencji. W tym roku w administracji publicznej ma zacząć „działać” podpis elektroniczny (16 sierpnia), więc ciekawe co na ten temat znajdziemy w Planie. Jeśli chodzi o BIP, to wspomnę, że niedawno światło dzienne ujrzała „Biała Księga Nowego BIP”. Co prawda jest to dokument przygotowany przez odformalizowany zespół, ale tak mi przyszło do głowy, że o tym warto tu napisać. Zamieszanie wokół mediów oraz telekomunikacji może w jakiś sposób wpłynąć na upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu i planów z tym związanych.

Plan ma wyjaśnić co jest sektorowym a co ponadsektorowym projektem informatycznym... e-PUAP, STAP, e-Deklaracje, CEPIK, PESEL2,

Generalnie jest sporo spraw do zaplanowania..

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>