Krajowa ewidencja systemów - wchodzi w życie rozporządzenie

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U. nr 200, poz. 1655).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (ewidencja);

2) tryb dostarczania i udostępniania danych z ewidencji;

3) wzory zgłoszenia rejestru publicznego i systemu teleinformatycznego do ewidencji.

Zgłoszenie rejestru publicznego oraz systemu teleinformatycznego do ewidencji sporządza się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy dokument elektroniczny nie jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, zgłoszenie sporządza się dodatkowo w formie pisemnej.

Wzór zgłoszenia rejestru publicznego do ewidencji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, a jego wersja elektroniczna oraz adres e-mail, na który przesyła się zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Powyższy zapis rozporządzenia jest bardzo interesujący. Łączy zarówno warstwę normatywną jak i faktyczną (odesłanie do BIPu ministra). Podobnie jest z następnym, zgodnie z którym: "Wzór zgłoszenia systemu teleinformatycznego do ewidencji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, a jego wersja elektroniczna oraz adres e-mail, na który przesyła się zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji".

BIP pojawia się nie tylko w tym kontekście. Dane z ewidencji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji albo na wniosek zainteresowanego podmiotu - w formie pisemnej.

Przeczytaj również: Zgłaszanie rejestrów publicznych oraz systemów informatycznych...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>