Zgłaszanie rejestrów publicznych oraz systemów informatycznych...

Dziś (21 października) miją termin przejściowy na zgłaszanie ministrowi nauki i informatyzacji rejestrów publicznych oraz systemów informatycznych używanych do wykonywania zadań publicznych. A za kilka dni, 27 października, wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze określające tryb dokonywania zgłoszeń oraz wzory formularzy. Fajnie nie?

Dr Grzegorz Sibiga na łamach Rzeczpospolitej: "Dla wykonania obowiązku zgłoszeniowego niezbędne było wydanie, na podstawie delegacji zawartej w art. 20 ust. 6 ustawy, przepisów wykonawczych, które określają sposób dostarczania danych do krajowej ewidencji oraz wzór zgłoszeń. Tymczasem dopiero w Dzienniku Ustaw z 13 października br. zostało opublikowane rozporządzenie ministra nauki i informatyzacji z 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U. nr 200, poz. 1655). Rozporządzenie będzie jednak obowiązywało od 27 października, tj. już po zakończeniu trzymiesięcznego terminu przejściowego. Również do tego dnia nie będą mogły być zgłaszane nowo tworzone rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne, dla których ustawa wyznacza 30-dniowy termin".

Zacytuje jeszcze tytuł i śródtytuły artykułu dotyczącego wszak ważnej sprawy, tj przepisów wykonawczych oraz samej ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565): Ewidencyjny niewypał, Rozporządzenie spóźnione i marne, Rokowania są złe. Zachęcam do lektury.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>