Konfiskata komputerów

Policja skonfiskowała 84 komputery wraz z oprogramowaniem. Komputery pochodzą z 25 oddziałów jednej firmy handlującej telefonami komórkowymi w całym kraju. Straty spowodowane piractwem oszacowano na ponad 200 tys. zł. (skąd taka kwota?)

Nalot w tej jednej firmie został przeprowadzony na podstawie "informacji operacyjnych", a przeprowadzili go policjanci (siedemdziesięciu) przy współpracy "biegłych sądowych z zakresu informatyki". Eufemizmy? :)

[PAP]

Doniesienia i komentarze na podobny temat gromadzę w działach policja oraz prawo autorskie niniejszego serwisu. O biegłych sądowych czytaj w felietonie: And justice for all dot com.

Aktualizacja [12.12.2006] (ze względu na zlinkowanie z Internetowego Forum Policji): polecam uwadze następujące teksty:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>