ngo

"Amnestia" BSA

BSA ogłosiło "amnestię" dla amerykańskich firm używających nielegalnych programów. Jeżeli zgodzą się one na sprawdzenie legalności swojego oprogramowania, nie zostaną ukarane za posiadanie pirackich programów.

Gwarancja demokracji

W dniach 20-22 czerwca odbędzie się w Zakopanem V konferencja "Miasta w Internecie". Jej mottem będzie hasło: "Społeczeństwo Informacyjne gwarantem demokracji". Jest to konferencja, która co roku podsumowuje zastosowanie i wykorzystanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w administracji publicznej.

Forum PIIT "Domeny Internetowe"

Dnia 15 lutego 2001 roku - w Warszawie, Hotel Marriot - odbędzie się Forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W trakcie Forum poprowadzę seminarium nt. "Rejestracja domen internetowych - aspekty prawne". Zmiany w światowym internecie omówi Dariusz Wichniewicz (Internet Technologies Polska, grupa Internet Partners), Maciej Kozłowski (NASK) omówi system rejestracji domen w Polsce i Europie. W trakcie Forum odbędzie się dyskusja: Czy monopol administracji i rejestracji domen w Polsce musi się utrzymać.

Przestępstwa komputerowe - zbyt dużo władzy dla policji

Global Internet Liberty Campaign przesłało Komisji Europejskiej zastrzeżenia dotyczące projektu konwencji na temat przestępstw komputerowych (Draft Convention on Cybercrime).

Internet Society Poland

"Internet Society" (ISOC) to ogolnoświatowa organizacja, propagująca rozwój Internetu i społeczeństwa informacyjnego. Liczy ona sobie ok. 6000 członków, grupuje większość światowych pionierów i autorytetów Internetu. Zapraszam do zapoznania się z inicjatywą zmierzającą do zarejestrowania odziału polskiego ISOC.

Ustawa o języku polskim

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (obowiązująca od 9 maja 2000) stwierdza, iż języka polskiego używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwości towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań.