handel

Yahoo! i pamiątki nazistowskie

Paryski sąd odrzucił oskarżenie złożone przez francuskich aktywistów broniących praw człowieka. Domagali się oni symbolicznego odszkodowania od Yahoo!, ponoszącego ich zdaniem odpowiedzialność za to, że na serwisach aukcyjnych serwisu, zostały wystawione na licytację nazistowskie pamiątki. Wydaje się, że zbliża się koniec procesu, który rozpoczął się w 2000 roku. Dwa lata temu francuski sądorzekł, że Francuzi powinni nie mieć dostępu do aukcji amerykańskiego giganta, gdyż francuskie prawo zakazuje prezentowanie lub sprzedaż pamiątek nazistowskich. Yahoo! uniemożliwił Francuzom dostęp.

Dopóty dzban wodę nosi...

Policjanci z Sieradza zatrzymali 24-letniego internetowego oszusta, który zamiast oferowanych w sieci do sprzedaży części komputerowych wysyłał klientom w paczkach ziemię, śruby, klucze lub wiertła.

Yahoo, Francja, treści nazistowskie

Paryski sąd karny wyznaczył termin rozprawy na 7 stycznia 2003 roku, podczas której będzie chciał ukarać serwis Yahoo za możliwość umieszczania ogłoszeń o sprzedaży pamiątek nazistowskich w serwisie, dostępnych dla francuskich obywateli...

Instrumenty płatnicze - opracowanie

W imieniu autorki - Małgorzaty Gościniak - zapraszam do lektury opracowania pt.: "Przyszłość regulacji zasad wydawania i używania kart płatniczych w Polsce". "...Do momentu uchwalenia w Polsce takiej ustawy brak będzie w prawie regulacji, która uwzględniałaby problematykę elektronicznych instrumentów płatniczych..."

Idzie nowe w Hiszpanii

Rada ministrów Hiszpanii zaakceptowała po dwóch latach projekt ustawy o społeczeństwie informacyjnym oraz handlu elektronicznym (LSSI). Projekt trafi teraz do parlamentu.

Dyrektywa o handlu elektronicznym i projekt jej implementacji

Zachęcam do lektury nadesłanego przez Kamila Kosmalę artykułu pt. Dyrektywa o handlu elektronicznym i projekt jej implementacji: "Podstawowym celem dyrektywy o handlu elektronicznym jest stworzenie ram prawnych dla zapewnienia swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego pomiędzy Państwami Członkowskimi..."

Sprzedaż organów

Pewien 20-letni Niemiec został skazany na 100 godzin prac publicznych za próbę sprzedaży w Internecie jednej z własnych nerek, co stanowi naruszenie ustawy o przeszczepach organów ludzkich.

Francja? Jaka Francja?

Sędzia federalny USA orzekł, że aukcje przeprowadzane poprzez internet, ale przez firmę z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych, nie mogą być zastopowane przez francuskie prawo ze względu na wolność słowa w USA. Zatem Yahoo! nie musi stosować się do orzeczeń francuskich sądów w sprawie pamiątek nazistowskich dostępnych dla obywateli Francji w portalu. Według francuskiego prawa nielegalne jest oferowanie sprzedaży pamiątek nazistowskich.

Podpis elektroniczny w prawie porównawczym

Prezentuję pracę magisterską "Podpis elektroniczny w prawie porównawczym" obronioną przez p. Katarzynę Misiopecką w Katedrze Prawa Cywilnego i Obrotu Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Nesterowicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Toruń 2001