Elektroniczne paszporty w Europie

Rzeczpospolita: "Od 1 listopada w Niemczech będą wydawane elektroniczne paszporty, które zmienią radykalnie sposób sprawdzania tożsamości podróżnych. Paszporty będą zawierały elektroniczne chipy z zapisem zdjęcia właściciela w formie cyfrowej. Od marca 2007 r. znajdzie się tam także elektroniczna informacja o odciskach dwóch palców". U nas też trwają prace, zaś Wielka Brytania skarży Radę...

Paszporty biometryczne wprowadzone zostaną w Niemczech ze względu na postanowienia rozporządzenia nr 2252 Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości UE z 13 grudnia 2004 roku. Rozporządzenie zostało zaskarżone do Trybunału Wspólnot Europejskich przez Wielką Brytanię, która jednak nie jest stroną umów z Schengen (a te właśnie były inspiracją dla wspólnotowej regulacji).

Biometryczne paszportyWedle niedawnych doniesień: w sierpniu 2006 r. również Polacy dostaną pierwsze paszporty zawierające dane biometryczne. Podobno resort spraw wewnętrznych przygotował już nowelizację ustawy o paszportach.

Na stronie MSWiA można zapoznać się z informacją w sprawie stanu przygotowań do wprowadzenia danych biometrycznych do polskich dokumentów. Tam oczywiście o wspomnianym Rozporządzeniu Rady Nr 2252/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie standardów zabezpieczeń i identyfikatorów biometrycznych w paszportach obywateli Unii Europejskiej, oraz załączonikach technicznych (które przyjęto w dniu 28 marca 2005 roku). W Polsce pracuje Zespół do opracowania koncepcji wdrożenia danych biometrycznych. Z pośród zadań Zespołu należy wymienić, między innymi, koszt wdrożenia danych biometrycznych do polskich dokumentów podróży oraz przedstawić projekty niezbędnych zmian prawnych. Potem dowiemy się, że Zespół przyjął do realizacji projekt prac pilotażowych "mających na celu weryfikację założeń do koncepcji systemu wydawania paszportów zawierających dane biometryczne". Ostateczne zatwierdzenie przez Zespół projektu prac pilotażowych nastąpiło 25 maja 2005 roku.

Trwają też prace nad systemem informatycznym, który to wszystko ma przechowywać, przetwarzać, wyszukiwać... Ważne jest to, że w cytowanym dokumencie-inforamcji MSWiA stoi co następuje: "Mając pełny obraz prac prowadzonych na forum UE odnośnie promocji biometrii Centrum Personalizacji Dokumentów podjęło decyzję, iż zmieniana aplikacja (a konieczność zmiany wynika z przeprowadzonej przez NIK kontroli) powinna uwzględniać możliwość rozszerzenia w przyszłości o obsługę danych biometryczne. Nie oznacza to wprowadzenia pobierania danych od obywatela, jednakże pozwala na przeprowadzenie pilotażu (potwierdzenie jakości rozwiązania przed wprowadzeniem do masowego stosowania) oraz możliwość szybkiego uruchomienia w przypadku powstania obowiązku ustawowego."

Oczywiście na całym świecie ludzie niepokoją się, gdy słyszą o pracach nad wprowadzeniem powszechnej identyfikacji biometrycznej. O protestach i kampaniach przeciwko takim pracom można przeczytać np. na stronach European Digital Rights poświęconych biometryce właśnie.

Jest jeszcze ta, wspomniana wyżej, sprawa przed Trybunałem, która jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Co prawda Rzepa cytuje sygnaturę sprawy: C-137/95, to jednak chodzi o sprawe o sygnaturze C-137/05 (z 2005 roku, nie z 1995). (jest też w formacie PDF)

W dniu 24 marca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, reprezentowanego przez C. Jackson, działającą w charakterze pełnomocnika, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Radzie Unii Europejskiej. Wielka Brytania do Trybunału w szczególności o: stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie; orzeczenie, na podstawie art. 231 WE, że po stwierdzeniu nieważności powyższego rozporządzenia i do czasu uchwalenia nowych przepisów w tym przedmiocie, przepisy tego rozporządzenia pozostają w mocy w zakresie, w jakim nie wyłączają Zjednoczonego Królestwa z udziału w stosowaniu rozporządzenia.

Wielka Brytania skarży Radę, gdyż odmówiono jej prawa do uczestniczenia w przyjęciu tego rozporządzenia. Głównym argumentem Zjednoczonego Królestwa jest to, że wyłączając je z przyjęcia wspomnianego rozporządzenia, Rada oparła się na błędnej interpretacji związku między art. 5 i art. 4 Protokołu Schengen... Na razie - samo rozporządzenie Nr 2252/04 obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

A takie biometryczne paszporty mogą iść jeszcze dalej - USA chce dodatkowo wprowadzić paszporty wyposażone w tagi RFID.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>