Implementacja dyrektywy re-use w Polsce - cdn., czyli skarga na Polskę do Komisji

Po podpisaniu przez Pana Prezydenta noweli ustawy o dostępie do informacji publicznej historia implementacji dyrektywy re-use w Polsce jeszcze się nie kończy. Jeden z czytelników poinformował mnie - z zastrzeżeniem anonimowości - że złożył do Komisji Europejskiej skargę na nieprawidłową transpozycję przez Polskę tej dyrektywy oraz na naruszanie przez Polskę podstawowych regulacji Unii Europejskiej. Uznałbym to za element rodzącego się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego... Dodam jeszcze, że ktoś tu z uprzejmych polityków raczył skomentować apele organizacji społecznych słowami "lobbing, lobbyści". Moim zdaniem to płyta z poprzedniej epoki. Ktoś, kto chciałby w taki sposób komentować realizowanie konstytucyjnych praw przez obywateli być może nie zauważył, że czasy się delikatnie zmieniają. Obywatele mają konstytucyjne prawo zrzeszania się, maja takież prawo również do składania wniosków i skarg w imieniu własnym i w imieniu cudzym. Rozumiem, że nie każdemu się to podoba, ale jeśli nie myślimy o zmianie systemu prawnego RP - warto się pogodzić, że nie wszystko - jak często do tej pory - pozostanie bez społecznego odzewu. Dyskusja jest utrudniona nadchodzącymi wyborami, ale jeśli politycy będą ignorowali zasady demokratycznego państwa prawnego być może Naród dokonując wyboru zrobi im psikusa i np. - taka opcja pojawiła się w "serwisach społecznościowych" - obywatele będą przekonywać, by nie głosować na "jedynki"...

Ta notatka nie jest jednak komentarzem wyborczym. Wróćmy do tematu: skarga została złożona elektronicznie w dniu 25 września 2011 roku. Autor skargi zastrzegł sobie anonimowość. Zgodnie z zasadami Komisji - zawnioskował do Komisji o nieujawnianie tożsamości w kontaktach z władzami Państwa Członkowskiego, przeciwko któremu skierowana jest skarga".

Treść skargi:

Skarga
na nieprawidłową transpozycję przez Polskę dyrektywy oraz naruszanie podstawowych regulacji Unii Europejskiej

W dniu 24 września 2011 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał, pomimo licznych protestów organizacji pozarządowych, polityków i zwykłych obywateli, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotowa ustawa w założeniu miała na celu wprowadzenie do polskiego prawa zapisów dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Jak jednak wykazują eksperci, podpisana przez Prezydenta ustawa nie realizuje tego celu, a ponadto jest sprzeczna z krajową ustawą zasadniczą. Cytat z opinii sporządzonej na zlecenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez eksperta mec. Jana A. Stefanowicza:

"Niestety, prawdopodobnie brak zrozumienia, czym jest i czym być powinno "ponowne wykorzystywanie" informacji sektora publicznego oraz wadliwa redakcja przepisów spowodowały, iż przyjęta właśnie przez Sejm ustawa istotnie może naruszać tak Konstytucję RP, jak i podstawowe regulacje UE oraz samą dyrektywę, którą ma implementować. Mając to na uwadze, w pierwszej części poniższych uwag przedstawiam zakres ograniczeń wprowadzany ustawą, który nie znajduje uzasadnienia i przynosi skutek przeciwny niż cele" [...] "Regulacje komentowanej ustawy trudno uznać za prawidłową legislację, jak i za realizację celów dyrektywy."

Za dalszą część treści niniejszej skargi należy przyjąć treści n/w opinii ekspertów oraz publikacje (wraz z treścią pism znajdujących się pod odnośnikami, do których te publikacje się odwołują), które wykazują m.in., że przedmiotowa ustawa oprócz naruszenia krajowej ustawy zasadniczej narusza także podstawowe regulacje Unii Europejskiej oraz samą dyrektywę, którą ma implementować.

Wybrane opinie ekspertów:

1. Opinia mec. Jana A. Stefanowicza, na zamówienie Senatu, do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druk senacki 1352):
http://www.senat.gov.pl/k7/dok/opinia/2011/op60911.pdf

2. Opinia dr Michała Bernaczyka z dnia 21 września 2011 r., wskazującą na błędy nowelizowanej ustawy odnośnie implementowanej Dyrektywy:
http://www.informacjapubliczna.org.pl/wwwdane/files/nowelizacja/dr_bernaczyk_opinia_udip_4jrg.pdf

3. Opinia dr Michała Bernaczyka z dnia 21 lipca 2011 r.:
http://www.informacjapubliczna.org.pl/wwwdane/files/nowelizacja/m_bernaczyk_opinia_udip_26_07_2011_(1)_2rsy.doc

4. Opinia o ustawie Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:
http://www.informacjapubliczna.org.pl/wwwdane/files/sllgo_opinia_gdmo.doc

5. Uwagi prawnika Piotra Waglowskiego do nowelizacji ustawy, w liście do Prezydenta RP: http://prawo.vagla.pl/node/9529

6. Opinia o ustawie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka:
http://www.informacjapubliczna.org.pl/wwwdane/files/hfpc_list_uyeu.pdf

Wybrane publikacje / listy / apele:

1. Apel organizacji pozarządowych i obywateli:
http://www.informacjapubliczna.org.pl/11,578,organizacje_pozarzadowe_i_obyw
atele_apeluja_do_prezydenta.html

2. List Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w przedmiocie konieczności zawetowania ustawy, wraz z opiniami dr M. Bernaczyka i dr. T. Szewca:
http://www.informacjapubliczna.org.pl/wwwdane/files/nowelizacja/dr_bernaczyk_opinia_udip_4jrg.pdf

3. Dlaczego warto podpisać apel? Aby zasygnalizować czego nie wolno politykom:
http://www.informacjapubliczna.org.pl/11,582,dlaczego_warto_podpisac_apel_aby_zasygnalizowac_czego_nie_wolno_politykom.html

4. Apel do Prezydenta RP o zawetowanie skandalicznej nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznych, która w radykalny sposób ogranicza prawo do uzyskania informacji publicznych o działalności m.in. urzędników i rządu: http://aferyprawa.eu/Polityka/PILNE-Wysylajcie-apel-do-Prezydenta-RP-o-zawetowanie-skandalicznej-nowelizacji-ustawy-o-dostepie-do-informacji-
publicznych

5. List Jakuba Szczepańskiego:
http://wyslijto.pl/files/download/jh3xopbmlp

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Autor anonimowy, ale styl...

Autor anonimowy, ale styl... niepodrabialny :-)

Wykop

VaGla's picture

Jakby trudno było się tu dostać, to pewnie m.in. dlatego, że post trafił na Wykop. Za ew. utrudnienia serdecznie przepraszam.

PS
To nie ja jestem autorem ww. skargi.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Życie po podpisie, czyli co dalej

http://www.informacjapubliczna.org.pl/11,585,zycie_po_podpisie_czyli_co_dalej.html

List do RPO w sprawie dyscypliny głosowania

http://sierp.libertarianizm.pl/?p=796

skarga została odebrana - czy przeanalizowana, nie wiadomo

Informowałem Cię o drugiej skardze, prawdopodobnie komentarz nie ukazał się ponieważ piszę z TORa.

Tak czy inaczej, mam potwierdzenie że ktoś przynajmniej skrzynkę ze skargami czyta.

From: SG-COURRIER-DE-LA-COMMISSION@ec.europa.eu
To: *********@hushmail.com
Date: Tue, 27 Sep 2011 07:50:11 +0000
This message is not encrypted, and is not digitally signed.
Your message

To: SG PLAINTES
Subject: skarga (polish/Poland)
Sent: Mon, 26 Sep 2011 21:38:35 +0200

was read on Tue, 27 Sep 2011 09:50:11 +0200

A jaka była treść Twojej

A jaka była treść Twojej skargi, czy taka jak w powyższym artykule Vagli czy inna?

inna

Inna, aczkolwiek wzorowana na tej z artykułu, linki zostały praktycznie takie same.

To zdaje się działa na

To zdaje się działa na takiej zasadzie, że najpierw tłumacz robi streszczenie skargi, na podstawie tego streszczenia podjęta zostaje decyzja do którego dyrektoriatu zostanie skierowana skarga (powinni wówczas przysłać do składającego skargę informację o tym)i dalej już skargą zajmują się pracownicy danego dyrektoriatu, najczęściej Ci, którzy znają język w którym została złożona skarga. KE ma 12 miesięcy na rozpatrzenie skargi, aczkolwiek zdarza się że trwa to dłużej, szczególnie w sprawach bardziej skomplikowanych. W zasadzie można złożyć skargę do Europejskiego RPO, jeśli rozpatrywanie skargi będzie trwało dłużej niż 12 miesięcy.

O tym jak politycy zagrali ludziom na nosie

http://www.informacjapubliczna.org.pl/18,590,o_tym_jak_politycy_zagrali_ludziom_na_nosie.html

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>