Cyberbezpieczeństwo stanem wojennym zwane

Pan Prezydent podpisał ustawę o cyberbezpieczeństwie, która tak na prawdę nazywa się "o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw". Ustawa ta przewiduje m.in., że "w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami (...) w cyberprzestrzeni, (...) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa."

Notatka na temat podpisania "ustawy o cyberbezpieczeństwie" znalazła się na stronach prezydenckich. Wcześniejszy proces legislacyjny w Sejmie można prześledzić na stronach sejmowych: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Jako ciekawostkę przywołam definicję legalną cyberprzestrzeni, która znalazła się w tej ustawie:

Przez cyberprzestrzeń, o której mowa w ust. 1, rozumie się przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.

Przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy. Hmmm...

Przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ciekawe sformułowanie z

Ciekawe sformułowanie z newsa na stronie prezydenckiej:
"system bezpieczeństwa narodowego powinien uwzględniać ataki hakerskie, wywoływane celowo lub przypadkowo awarie systemów teleinformatycznych". Szczególnie "wywolane przypadkowo" i "awarie". Mam naiwną nadzieję, że może za te awarie będą odpowadać administratorzy odpowiedzialni za utrzymanie systemów i zapobieganie awariom? Tylko jeśli to nastąpi pod rygorami stanu wojennego, to nie chciałbym być w ich skórze ;-)

"Przestrzeń"

Za http://sjp.pwn.pl/szukaj/przestrze%C5%84

przestrzeń
1. nieograniczony obszar trójwymiarowy, w którym zachodzą wszystkie zjawiska fizyczne
2. część takiego obszaru objęta jakimiś granicami; też: miejsce zajmowane przez jakiś przedmiot
3. rozległa, pusta powierzchnia bez wyraźnie oznaczonych, widocznych granic
4. odległość między czymś a czymś
5. ogół zjawisk społecznych, politycznych itp.

Pewnie w ustawie chodzi o przestrzeń między procesorem a zasilaczem... Albo może definicja nr 3 - w stosunku do umysłów P.T. przedstawicieli władzy ustawodawczej?

5?

A może 5? "Ogół zjawisk zachodzących w sieciach (tele?)-informatycznych"?

Komisja Europejska już w

Komisja Europejska już w 2009 r. wyznaczyła termin do 2012 r na ustanowienie skutecznej sieci zespołów reagowania na incydenty komputerowe ( CERT). Władze krajowe powinny powołac zespoły reagowania na wypadek ataków cybernetycznych. Miał powstać europejski plan awaryjny na wypadek ataku.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>