Czekamy na nowy, scentralizowany, dostępny warunkowo BIP...

Czas zatrzeć ręce i przygotowywać do oglądania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ogłosiło, że zakończyło realizację umowy, której przedmiotem była budowa tego systemu. O początkach budowy pisałem m.in. w tekście Budowa Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej w grudniu 2009 roku.

Komunikat CPI MSWiA można znaleźć pod tytułem Nowy BIP już wkrótce. W komunikacie niewiele informacji, a czytamy tam m.in., że "Warunkiem skorzystania z funkcjonalności SSDIP będzie rejestracja na platformie ePUAP", że to z pieniędzy 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, że:

Poprzez wprowadzenie jednolitego szablonu stron Biuletynu Informacji Publicznej usprawni się mechanizm gromadzenia, udostępniania i prezentacji informacji publicznych, wprowadzony zostanie jednolity system identyfikacji wizualnej. Oznacza to, że biuletyn każdej gminy będzie miał jednakowe menu przedmiotowe.

Z załączonego do notatki zrzutu ekranowego wynika, że BIP ma zrezygnować z usługi Google Maps (por. Nowa odsłona Biuletynu Informacji "Publicznej"). Czekamy zatem.

Podobnie, jak czekamy na efekt pracy nad portalem konsultacji społecznych, nad którym pracuje Ministerstwo Gospodarki i czekamy jeszcze na jednolitym systemem ogłaszania aktów prawnych, nad którym pracuje RCL, czekamy na system publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego i czekamy jeszcze... A nie wiem, czy czekamy na nowe strony Trybunału Konstytucyjnego? Przydałby się jeszcze jakieś mechanizmy, który te wszystkie serwisy scentralizuje. A może to już wystarczy oddać w ręce biznesu i organizacji pozarządowych? Wszystko w ramach re-use informacji publicznej?

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ktoś coś wie, co z SSDIP

Ktoś coś wie, co z SSDIP ?
Od czasu tego newsa na CPI jest cisza w tej sprawie.

http://ssdip.bip.gov.pl/ -

http://ssdip.bip.gov.pl/ - jeśli to coś powstało w wyniku przetargu, to jakaś masakra.
ten portal jest pusty... wygląda jak nigdy nie zamieszkały dom. dramat jakiś za nasze pieniądze, echh

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>