Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji przesłana do prezydenta

Czekając na realizację rewersów w Bibliotece Narodowej odnotuję, że miesiąc temu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie przyznawania koncesji. Kilka dni temu Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Pisałem o tym ostatnio w tekście O publicznym udostępnianiu treści mediów publicznych, ponieważ zorganizowano nawet publiczne wysłuchanie w tej sprawie. Wprowadzone w tej ostatniej ustawie zmiany będą służyły głównie skróceniu kadencji władz mediów publicznych. Wczoraj przekazano ustawę Prezydentowi RP do podpisu. Prezydent najpewniej ustawę podpiszę, potem zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a następnie wejdzie w życie - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Oczywiście. Tak. Ustawa jeszcze przewiduje obowiązek przedkładania planów finansowo-programowych itp. Treść przyjętej 6 sierpnia ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
oraz ustawy o opłatach abonamentowych
dostępna jest na stronach Sejmu RP. Można również sięgnąć do strony z opisem przebiegu procesu legislacyjnego (por. również Przy okazji nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i wygaśnięcia kadencji KRRiT...).

Gdyby kogoś interesował stenogram z publicznego wysłuchania, które odbyło się 6 lipca, to może się z nim już zapoznać. Ja przywołam jeden fragment wypowiedzi, a będzie to wypowiedź p. Joanny Mytkowskiej – dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (w budowie):

W Polsce ta wiedza jeszcze nie przekłada się na żadne działania praktyczne, a bardzo rozległe i długoletnie zapóźnienia cywilizacyjne bardzo będą utrudniały umożliwienie uczestnictwa w kulturze dużej grupie obywateli. To będą bardzo kosztowne przedsięwzięcia, zanim wybudujemy ogromną infrastrukturę, która pozwoli skutecznie wszystkim uczestniczyć zwłaszcza w wysokiej jakości życiu kulturalnym. Dlatego rola mediów publicznych jest tutaj nie do przecenienia. Radio i telewizja docierają do ogromnej grupy obywateli. Stosunkowo łatwo można w ten sposób promować uczestnictwo w kulturze. Jest to taka ważna cywilizacyjna misja. Wydaje się, że jej osłabianie jest po prostu działaniem na szkodę państwa.

Przyjęta właśnie nowelizacja nie zajmuje się takimi sprawami.

Wcześniej Sejm przyjął inną nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, a to dotyczący "umożliwienia udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych także spółkom osobowym wymienionym w Kodeksie spółek handlowych oraz umożliwienie przenoszenia uprawnień z koncesji przez wspólnika spółki osobowej na tę spółkę". Również treść tej ustawy dostępna jest online (a także jej opis procedowania)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>