O potencjalnej współpracy RPO z GIODO w sprawie retencji danych

"Dyrektywa UE o retencji danych jest przejawem bardzo niepokojącej tendencji do naruszania równowagi pomiędzy wolnością a prawem do bezpieczeństwa - na niekorzyść wolności. W tej sprawie jest bardzo interesujący raport brytyjski o "społeczeństwie nadzorowanym" pokazujący, że zabrnęliśmy w Europie w ślepy zaułek. Ten sposób myślenia podzielam. I chciałabym alarmować, że nie wolno równowagi bezpieczeństwo - wolność naruszać, bo nie będziemy mieli ani wolności, ani bezpieczeństwa. Postaram się działać w porozumieniu z generalnym inspektorem ochrony danych osobowych który w tych sprawach się specjalizuje, ale - w przeciwieństwie do RPO - nie może skarżyć przepisów do TK."

- Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, w rozmowie z Ewą Siedlecką z Gazety Wyborczej, która ukazała się pod tytułem Nie mogę robić tego, czego nie czuję.

Problematyka tzw. retencji danych gości na łamach tego serwisu od lat. Przed katastrofą smoleńską ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich rozważał możliwość zaskarżenia przepisów dot. retencji danych do Trybunału Konstytucyjnego (por. Czy będzie wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie polskich przepisów o retencji danych?). Katastrofa smoleńska tragicznie skróciła kadencję RPO. Prof. Irena Lipowicz objęła urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 21 lipca. W międzyczasie zakończyła się również kadencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Nowym GIODO został dr Wojciech Wiewiórowski, który złożył ślubowanie 4 sierpnia 2010 r. Jeszcze przed tym ślubowaniem pojawił się europejski raport Grupy Roboczej art 29 (por. Dyrektywa o retencji danych a ochrona prywatności - raport Grupy Roboczej art 29), w którym regulatorzy sfery ochrony danych osobowych uznali, że implementacja postanowień dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej oraz dostarczaniem publicznych sieci komunikacji elektronicznej, zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE w różnych krajach członkowskich została przeprowadzona wadliwie. Wcześniej zaś sądy konstytucyjne w Niemczech i w Rumunii uznały niekonstytucyjność przepisów dokonujących transpozycji tej dyrektywy (por. Rumuński Trybunał Konstytucyjny uznał, że tamtejsza ustawa o retencji danych jest niezgodna z konstytucją oraz Niemieckie przepisy o retencji danych niezgodne z tamtejszą konstytucją). Przepisy retencyjne podważył również Naczelny Sąd Administracyjny w Bułgarii.

Przywołana wypowiedź prof. Lipowicz nawiązuje do wypowiedzi Benjamina Franklina:

Ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność.

Podobne materiały gromadzę w dziale cytaty niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>