Mein Kampf - znów odroczenie we wrocławskiej sprawie

19 lipca w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia odbyła się kolejna rozprawa w procesie karnym przeciwko wydawcy Mein Kampf. O sprawie informowałem w poprzednich notatkach. Zgodnie z wcześniejszymi inforamcjami - celem rozprawy było przesłuchania autora wstępu do polskiego wydania. Z uwagi na niestawiennictwo świadka Sąd po raz kolejny odroczył rozprawę.

Kolejna rozprawa odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 11.30 w sali 262. Sąd zobowiązał jednocześnie oskarżonego do osobistego stawiennictwa na termin rozprawy.

Chodzi o to, by przesłuchać autora wstępu do polskiego wydania – B. Michalskiego i wyjaśnić sprzeczności pomiędzy wyjaśnieniami oskarżonego Marka S. a zeznaniami autora wstępu złożonymi w trakcie śledztwa w prokuraturze.

3 lipca 2006 r. Sąd Rejonowy Wydział V Grodzki w Poznaniu skazał właściciela księgarni Albertus, który sprzedawał zakupione od wydawnictwa XXL egzemplarze Mein Kampf. Odpis wyroku został dołączony 19 lipca do akt sprawy procesu karnego przeciwko wydawcy Mein Kampf w polskim tłumaczeniu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>