Przy okazji nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i wygaśnięcia kadencji KRRiT...

Dziś w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Stenogramów z tego posiedzenia jeszcze przez pewien czas nie będzie, ale w Sieci są komentarze niektórych posłów na temat tych prac. Przy okazji lektury doniesień z frontu walki o media publiczne można się również dowiedzieć, że 6 lipca, już po drugiej turze wyborów prezydenckich, o godzinie 17.00 ma się odbyć wysłuchanie publiczne poświęcone nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Poza tym wskazuję miejsce publikacji potwierdzenia wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ dziennikarze musieli coś źle zrozumieć.

Informację o wysłuchaniu publicznym znalazłem w wywiadzie z posłem Tadeuszem Sławeckim z PSL, opublikowanym na internetowych stronach Jedynki Polskiego Radia, zatytułowanym PSL stawia warunki odnośnie do nowelizacji ustawy medialnej. Są też inne materiały i komentarze, które opatrywane są dość interesującymi tytułami. Przykładowo: Nowa ustawa sposobem na przejęcie władzy w mediach publicznych?, Twórcy przeciw ustawie. W tym ostatnim tekście chodzi o Apel do marszałka Komorowskiego, który wystosowały "środowiska twórcze i organizacje pozarządowe". Od pewnego czasu obserwuję wzmożony ruch w niektórych środowiskach, gdzie powstaje "obywatelski" projekt ustawy medialnej (tworzy go tzw. "Komitet Obywatelski Mediów Publicznych"). Przysłuchiwałem się kilku dyskusjom na temat proponowanego systemu i mam mieszane uczucia, zwłaszcza gdy słyszę o internetowym "portalu mediów publicznych" (napiszę o tym więcej, jeśli projekt trafi na jakąś bardziej oficjalną ścieżkę legislacyjną). Poza projektem PO oraz ruchami "środowiska twórców", są również inne aktywności w sferze ustawy medialnej. Wniosek o publiczne wysłuchanie miał ponoć zgłosić poseł Jerzy Wenderlich - w Sejmie znajduje się również projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zgłoszony przez SLD.

Podsumowując: mamy Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych zgłoszony przez posłów PO (bez posłów PSL). To jest ten projekt, w którym mowa o opracowywaniu corocznych planów finansowo-programowych, na które zwracał uwagę w trakcie niedawnego "wykładu otwartego" p. Maciej Strzembosz (por. Czy telewizja zagraża demokracji? Fragmenty wystąpień). Jest też Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw złożony w lutym przez posłów SLD (tutaj zwracam uwagę na propozycję zmiany w art 21 ustawy o radiofonii i telewizji, w którym miałby się pojawić przepis o "rozpowszechnianiu przekazów tekstowych oraz rozpowszechniania programów w Internecie"). Jest wreszcie projekt ustawy napisany przez wspomniane wyżej "środowiska twórcze i organizacje pozarządowe", w skład których wchodzi przywołany Maciej Strzembosz...

W poprzednim tekście poświęconym Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (por. W poniedziałek pełniący obowiązki Prezydenta RP potwierdzi wygaśnięcie kadencji KRRiT) sygnalizowałem, że Marszałek Sejmu RP, który pełni obecnie obowiązki Prezydenta RP, miał zamiar potwierdzić wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Z tekstu Wybory 2010. Komorowski u Lisa rozwiązuje KRRiT dowiadujemy się, że Marszałek Komorowski "podpisał decyzję, która przychyla się do stanowiska zajętego przez Senat i przez Sejm nieprzyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji". To nastąpiło 14 czerwca 2010 roku. W serwisie prezydent.pl oraz na stronie krrit.gov.pl nie widzę o tym słowa. W Monitorze Polskim nr 43 z 14 czerwca, poz. 612, opublikowano Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku (PDF) - tu podpisany jest Marszałek Komorowski w roli Marszałka. Gdzie zostało opublikowane potwierdzenie wygaśnięcia kadencji KRRiT, pod którym jest podpisany Marszałek Komorowski w roli wykonującego obowiązki Prezydenta RP?

W tekście Komorowski rozwiąże KRRiT podpisem elektronicznym z 14 czerwca czytam:

Komorowski poinformował, że we wtorek złoży podpis elektroniczny pod decyzją w sprawie KRRiT. - To otwiera drogę po pierwsze do publikacji decyzji, a z kolei publikacja w Dzienniku Ustaw otwiera czas - 21 dni - na zgłaszanie nowych kandydatów przez Sejm, Senat, prezydenta - tłumaczył marszałek.

Wygaśnięcie kadencji zostało potwierdzone. W archiwum Dzienników Ustaw nie ma go co szukać, gdyż tego typu postanowienia publikowane są w Monitorze Polskim i Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (PDF) opublikowano pod pozycją 624 w Monitorze Polskim z 15 czerwca (nr 44).

Sejm, Senat i Prezydent, którzy zgodnie z ustawą obsadzają odpowiednio: dwóch członków KRRiT - Sejm, jeden - Senat i dwóch członków - Prezydent, dostali 21 dni na zgłoszenie kandydatów. To nie koniec... W przywołanym tekście Gazety Wyborczej czytamy na temat dalszych, planowanych działań w tej sferze:

Komorowski ocenił też, że nowelizacja ustawy o rtv, którą wkrótce ma się zająć sejmowa komisja kultury "minimalizuje rolę partii" przy obsadzie rad nadzorczych radia i telewizji. Za tydzień startują sejmowe prace nad przygotowanym przez PO projektem nowelizacji Ustawy o rtv. Jej wejście w życie oznaczałoby odwołanie obecnych zarządów, rad nadzorczych i programowych w TVP i Polskim Radiu.

W tekście PO odkrywa karty w sprawie ustawy medialnej można znaleźć wcześniejsze wypowiedzi poseł Iwony Śledzińskiej - Katarasińskiej (PO) na temat tych prac. Komisja Kultury i Środków Przekazu dziś się projektem zajęła, a PSL - ustami Tadeusza Sławeckiego (za wskazanym wyżej wywiadem) - komentuje:

Wymyślili między innymi nowy sposób powoływania rad nadzorczych. W tym momencie będzie aż trzech przedstawicieli różnych ministrów: ministra skarbu, co jest zrozumiałe, ministra kultury, co też można jeszcze zrozumieć, bo oczywiście minister kultury w mediach publicznych ma prawo mieć wgląd w to, co się dzieje i tam doradzać, ale jest również minister finansów. Ja tutaj sceptycznie zapatruję się co do przedstawiciela ministra finansów. Skoro minister finansów nie finansuje mediów publicznych, bo przecież ten projekt, gdzie miało być 900 milionów z budżetu państwa od ministra finansów, nie przeszedł, poszedł do kosza, no to dzisiaj właściwie jest bezprzedmiotowy udział jego przedstawiciela. Natomiast pozostałych członków, bo w radach nadzorczych będzie do siedmiu członków, a więc czterech będą wyłaniały... oczywiście będzie powoływała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nowo wybrana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji...

Tak czy inaczej - KRRiT będzie obsadzona od nowa, rady nadzorcze i zarządy publicznych mediów również.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Czyli po II turze będzie

SpeX's picture

Czyli po II turze będzie zaprzysiężenie nowej rady. A kiedy nowy prezydent przejmie pałeczkę i czy będzie mógł zresetować proces?

Czujnik demokracji

(Nie)istnienie opłat abonamentowych jest dla mnie jedną ze wskazówek, do jakiego stopnia wybrana władza liczy się z wolą wyborców. Ci ostatni - poza, rzecz jasna, osobami czerpiącymi dochody z opłat abonamentowych - domagają się zniesienia tego ukrytego podatku od posiadania urządzeń RTV.

Termin zgłaszania kandydatów/-ek do KRRiT

Czy ktoś może mi powiedzieć, skąd się wziął 21-dniowy termin zgłaszania kandydatów/-ek do KRRiT? Czy wyznacza go Marszałek Sejmu? Który dokument reguluje tę kwestię, bo nigdzie nie mogę go znaleźć:/

Regulamin Sejmu

Jak to mawiają: art. 30 ust. 3 pkt 2) w związku z art. 26 ust 1. i art. 30 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pozdrawiam

Secco

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>