Na mapach społeczeństwa informacyjnego trzeba najpierw zaznaczyć sklepy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii otrzymał pismo zaczynające się od słów: "nasza Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi projekt Wolne Podręczniki, którego celem jest tworzenie darmowych podręczników szkolnych udostępnianych przez internet. Podręczniki te są udostępniane na warunkach tzw. wolnej licencji, dzięki czemu każdy uczeń i nauczyciel może legalnie, nieodpłatnie z nich korzystać i je kopiować. Projekt cieszy się patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka...". Fundacja zwróciła się do GUGiK z prośbą o możliwość wykorzystania dwóch map w jednym z przygotowywanych właśnie podręczników. Otrzymała odpowiedź...

W ramach projektu Wolne Podręczniki fundacja pracuje właśnie nad podręcznikiem do Geografii dla gimnazjum. Fundacji zależało na tym, by móc wykorzystać niewielkie fragmenty dwóch arkuszy map topograficznych (Pieniny 1:25000 i 1:50000). Fundacja w swoim liście podkreśliła, że materiały te nie mają charakteru komercyjnego i zapytała GUGiK: czy w związku z tym urząd mógłby udzielić prawa do wykorzystania tych materiałów na warunkach wolnej licencji CC BY SA 3.0 PL?

W odpowiedzi Prezes Fundacji otrzymał z Sekretariatu Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pismo nr IZ-802-91/09, będące odpowiedzią na mail z dnia 12.10.2009. Oto treść tego pisma:

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 12.10.2009 r. w sprawie wykorzystania fragmentów arkuszy map topograficznych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240. poz. 2027 ze zm.) rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w odniesieniu do zasobu centralnego wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Geodety Kraju.

Sprawy związane z trybem udzielania zezwoleń, a także konieczności składania przez zainteresowanego stosownego wniosku reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określania rodzajów materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania, rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń (Dz. U. Nr 56, poz. 588).

Wzór wniosku do wydania zezwolenia jest zamieszczony na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (formularz zamówienia jest dostępny pod adresem http://www.codgik.goy.pl/zamow/skan-2.rtf).

Jednoczenie informuję, że zgodnie z art.40 ust. 3 pkt. 3b w/w ustawy wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne. Wysokość opłat w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37 poz. 333).

W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do udostępnienia w/w materiałów na warunkach wolnej licencji.

Pod listem podpisała się z poważaniem p. Danuta Piotrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK.

Podobne materiały gromadzę w dziale re-use niniejszego serwisu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Co z tym dalej zrobić?

Lipszyc's picture

Kilka rzeczy budzi tutaj moje pytania. Nie ma przeszkód byśmy za te mapy zapłacili. Nie mamy awersji do płacenia. Istotny jest jednak zakres praw jaki w zamian uzyskamy (nie może być węższy niż obejmuje licencja CC BY-SA, bo na niej publikujemy książki). W piśmie wskazana jest osoba która udziela zgody. Wskazane są także cele za które pobierane są opłaty (ale my mamy przeciez inne cele, zapewne ustawodawcy nie starczyło wyobraźni by je przewidzieć). Będę wdzięczny za wszelkie uwagi jak dalej procedować te kwestie. Złożyć wniosek na wskazanym formularzu? Odwoływać się? Ale od czego? Czy to jest decyzja? Do kogo można się od takiej decyzji odwołać?

1% na Fundację Nowoczesna Polska, KRS: 0000070056;

art 27 i 29

cezio's picture

A co z artykułami 27 i 29 ustawy o prawach autorskich i prawach pośrednich? mają tutaj zastosowanie?

Art. 27.
Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.
[...]
Art. 29.
1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.
2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.
21 . Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 21, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Zdecydowanie nie wygląda to

Zdecydowanie nie wygląda to na decyzję administracyjną, więc raczej nie ma się od czego odwoływać. Osobiście próbowałbym złożyć podany wniosek wyraźnie dopisując w nim, że chodzi o udostępnienie danych na licencji CC z dopiskiem odpłatne dla zamawiającego lub w tym stylu. Ciężko z geodezji cokolwiek wyciągnąć, ale zawsze można spróbować...

Ech, GUGiK... Tymczasem na

Ech, GUGiK...

Tymczasem na Wyspach kampania Free Our Data świętuje niemały sukces, bo Ordnance Survey ma udostępnić większość map za darmo (także do celów komercyjnych):
www.freeourdata.org.uk/blog/2009/11/gordon-brown-announces-os-maps-to-be-free-online/
www.guardian.co.uk/technology/2009/nov/17/ordnance-survey-maps-online
mapperz.blogspot.com/2009/11/ordnance-survey-maps-to-go-free-online.html

U nas chyba nieprędko doczekamy się czegoś podobnego - od strony technicznej nie jest jeszcze tak źle (Geoportal), natomiast prawo i mentalność nie zmieniły się zbytnio od czasów minionej epoki.

Z Geoportalem jest w ogóle problem, bo nigdzie nie ma jasno określonych zasad dot. wykorzystania samego serwisu jak i znajdujących się tam map. Obecnie przepisy czy cenniki odnoszą się do map papierowych oraz ich cyfrowych odpowiedników (płaci się od pojedynczego arkusza), ale w przypadku Geoportalu mamy do czynienia z serwisem, a nie z plikiem czy kawałkiem papieru. Co więc np. z umieszczeniem na stronie własnej przeglądarki map z podpiętym serwerem WMS Geoportalu - czy to już podpada pod "rozpowszechnianie" danych z państwowego zasobu i ile trzeba za to zapłacić?

to przechodzi

VaGla's picture

Transpozycja INSPIRE (infrastruktura informacji przestrzennej) przyjęta przez Rząd
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>