Wykład prof. Theodora Merona na UW

2008-11-29 11:00
2008-11-29 13:30
Etc/GMT+1

Prof. Theodor Meron jest specjalistą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, byłym Prezesem Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni w Byłej Jugosławii i wygłosi w tym roku wykład im. Marka Nowickiego zatytułowany "Prawa człowieka wkraczają na nowe terytoria. Dochodzenie odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka przed Międzynarodowymi Trybunałami Karnymi".

Wykład organizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Open Society Institute oraz PCK, a patronat honorowy objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW.

Wykład rozpocznie się 29 listopada o godz. 10:00 w sali im. Mickiewicza, Auditorium Maximum, Krakowskie Przedmieście 26/28 (Uniwersytet Warszawski).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Drugie dno?

Bardzo ciekawa informacja, biorąc pod uwagę, że ukazała się w serwisie "Prawo i internet".

nie ma w tym nic dziwnego

VaGla's picture

Oczywiście można się spierać o to, czy takie delicta iuris gentium jak np. handel ludźmi, narkotykami, czy fałszowanie pieniędzy, mogą pojawić się "w internecie" (i czy powinny być poddane jurysdykcji np. stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego - może się to okazać na konferencji przeglądowej; podczas konferencji w Rzymie w 1998 roku, kiedy tworzono Trybunał nie zdecydowano na objęcie jego jurysdykcją tego typu przestępstw). Opublikowałem tę notatkę również ze względu na obserwowaną ewolucję systemu ochrony praw człowieka. Mamy Traktat ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych, który uznawany jest za pierwszy traktat dot. praw człowieka w XXI wieku, i sporo miejsca poświęca on "dostępności", formatom udostępniania informacji, etc. (wszystko w kontekście zakazów dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej), a więc można mówić o prawach człowieka "w internecie" (a tak naprawdę - o prawach człowieka "w społeczeństwie informacyjnym", co dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych, ale wszystkich, a prawa krajowe często nie wprowadzają skutecznego sposobu dochodzenia roszczeń w przypadku naruszeń tego typu praw). Mamy też takie doniesienia jak Niemożność wskazania sprawcy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To oczywiście jeszcze nie należy do jurysdykcji Międzynarodowych Trybunałów Karnych, ale skoro można już dziś prowadzić wojnę elektroniczną (por. Gruzja: Wojna elektroniczna - potwierdzono atak na infrastrukturę teleinformatyczną) - być może pojawią się z czasem również zbrodnie wojenne dokonywane w takiej wojnie. Być może zatem czytelnicy, którzy interesują się systemem ochrony praw człowieka będą zainteresowani również problematyką dochodzenia odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka przed Międzynarodowymi Trybunałami Karnymi. Być może też znajdą tam również takie tezy, które pozwoliłyby je powiązać z internetem.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

przyjmując szeroką

Przyjmując szeroką definicję przestępstw komputerowych - będą to wszystkie czyny dokonane z wykorzystaniem komputera, sieci komputerowych - już dzisiaj możemy sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, dokonując tego z wykorzystaniem techniki informatycznej - art. 165 § 1 pkt 4) KK, może więc przyszłościowo - i zbrodnie poddane jurysdykcji Trybunału.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>