8 grudnia ma być wyrok w sprawie Płatnika

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią - dziś o godzinie 11:00 (z drobnym poślizgiem) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa (Warszawa, ul. Ogrodowa 51 A) odbyła się rozprawa w sprawie z powództwa Sergiusza Pawłowicza przeciwko ZUS o udostępnienie specyfikacji technicznej protokołu KSI MAIL. Rozprawa trwała krótko (15 minut). Wyrok w sprawie zostanie ogłoszony 8 grudnia.

Chociaż pełnomocnik Sergiusza spieszył się, to jednak korki w Warszawie doprowadziły do drobnego spóźnienia. Udało się jeszcze przekonać sąd by rozprawa się odbyła. Co prawda sąd przyjął wcześniej dowód z opinii biegłego, jednak nie uznał za celowe przesłuchać go. Pełnomocnik ZUS podtrzymał wcześniejsze stanowiska, pełnomocnik Sergiusza zaś ma jeszcze do protokołu złożyć stosowne oświadczenie. Wyrok - co zostało powiedziane - ma zostać ogłoszony 8 grudnia.

Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się 14 grudnia 2004 roku. Dziś odbyła się druga rozprawa. Jeśli 8 grudnia zapadnie wyrok, to albo sąd nakaże udostępnienie informacji publicznej, albo nie. W obu przypadkach można spodziewać się odwołania od wyroku, które będzie rozpatrywane przez sąd okręgowy. Wydaje się, że przed nami kolejny rok (albo dłużej) tej sprawy. Oczywiście wiadomo, że na podstawie art. 40 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne od połowy lipca 2007 ZUS ma przyjmować deklaracje rozliczeniowe oraz inne dokumenty wysyłane przez oprogramowanie zgodne z wymogami art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy (czyli opublikowanie w BIP lub w inny sposób "zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących"), a następnie jeszcze przebadanego w "badaniu poprawności wdrożenia rozwiązań".

Aby od lipca 2007 można było przyjmować dokumenty za pomocą takich programów, to wypadałoby wcześniej jednak opublikować w BIP zestawienie i ogłosić (udostępnić) testy akceptacyjne. I to najlepiej już teraz. Ale to się pewnie nie uda zrobić. Minister właściwy do spraw informatyzacji określić miał w drodze rozporządzenia metodykę, warunki i tryb sporządzania testów akceptacyjnych, sposób postępowania w zakresie badania oraz weryfikacji badania, w tym sposób dokumentowania wyników badania oraz weryfikacji badania, rodzaje oprogramowania interfejsowego podlegającego badaniu... Mamy Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U. Nr 217 z dnia 31.10.2005r. poz. 1836).

Mam wrażenie, że chyba jeszcze długo nie będzie można sobie samemu napisać skórki do Płatnika w domu. Na podstawie art. 22 ustawy o informatyzacji: oprogramowanie interfejsowe może być używane do realizacji zadań publicznych, jeżeli uzyskało pozytywny wynik badania.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

"Chociaż pełnomocnik

"Chociaż pełnomocnik Sergiusza spieszył się, to jednak korki w Warszawie doprowadziły do drobnego spóźnienia."

W Strykowie, Sochaczewie i Błoniach.

"Co prawda sąd przyjął wcześniej dowód z opinii biegłego, jednak nie uznał za celowe przesłuchać go. "

Ponieważ strony o to nie wnosiły - nie było zatem potrzeby złożenia przez biegłego ustnej opinii uzupełniającej. Wnioski opinii pisemnej były zgodne z argumentacją strony powodowej - dlaczego pozwany ZUS jej nie kwestionował pozostaje dla mnie zagadką. Widać uznał, że nie było w niej czegokolwiek do kwestionowania.

"pełnomocnik Sergiusza zaś ma jeszcze do protokołu złożyć stosowne oświadczenie."

To głos do protokołu, w którym strona pisemnie, ostatecznie, uzasadni swoje stanowisko w sprawie.

aplikanci do boju

Liczę na rozsądek aplikanta, który będzie wydawał wyrok. Szkoda, ze to nie ja :(

o wcześniejszych emeryturach

VaGla's picture

Gazeta Wyborcza alarmuje, że do obsługi projektowanej przez rząd ustawy o wcześniejszych emeryturach trzeba w ZUS stworzyć specjalny sysyem komputerowy: "W ZUS trzeba zbudować specjalne bazy danych, sporządzić wykaz osób pracujących w trudnych warunkach oraz tzw. moduły do liczenia świadczeń. Jak się nieoficjalnie dowiedziała "Gazeta", zajmie to... około roku. Zatem, by reforma mogła wejść w życie, resort najpóźniej w styczniu powinien przekazać do ZUS szczegóły ustawy. A to nierealne - mówią eksperci oraz urzędnicy z Ministerstwa Pracy, z którymi rozmawialiśmy."
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>