Dziewiąty TAPT już w lipcu

Odznaki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i TerroryzmW dniach 13 - 14 lipca 2006 roku odbędzie się IX Seminarium naukowe pt. "Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej" (znane również jako TAPT), organizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Tematem wiodącym tej edycji będą związki przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości, ale podobnie jak w przypadku poprzednich edycji - oprócz tematu wiodącego poruszana będzie problematyka wykrywania i zabezpieczania dowodów przestępstw komputerowych. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów.

Główne przesłaniem seminariów nt. Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej jest przekazanie najnowszej wiedzy o cyberprzestępczości policjantom zajmującym się przestępstwami teleinformatycznymi. Specyfika ich pracy wymaga poznania stosowanych przez przestępców technologii, często bardzo zaawansowanych. Dzięki seminarium powinni uzyskać wiedzę o narzędziach możliwych do wykorzystania w pracy wykrywczej, jak również wypracować własne metody pracy i uwzględnić w nich współpracę międzynarodową.

Seminarium skierowane jest głównie do policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości teleinformatycznej, zarówno w zakresie operacyjnym, dochodzeniowo-śledczym jak i kryminalistycznym na wszystkich szczeblach struktury Policji. W semianriach TAPT biorą również udział przedstawiciele wielu firm komputerowych, prokuratorzy oraz biegli sądowi czy eksperci interesujący się tymi zagadnieniami.

Tematyka seminarium:

 • Związki cyberprzestępczości i przestępczości zorganizowanej.
 • Decyzja Ramowa Rady Unii Europejskiej 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne
 • Działania policyjne a transgraniczność przestępczości teleinformatycznej.
 • Standardy wykrywania i zabezpieczania dowodów nieuprawnionej działalności w systemach teleinformatycznych.
 • Konfigurowanie, monitorowanie i audyty systemów komputerowych.
 • Polityka bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
 • Rozwiązania hardware i software podnoszące poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Informacje organizacyjne:

 • Nadsyłanie propozycji referatu - 28.04.2006 r.
 • Referaty zakwalifikowane do publikacji będą wydane w postaci wydawnictwa zwartego.
 • Nadsyłanie pełnych wersji artykułu - 02.06.2006r.
 • Opłata za konferencję w kwocie 400 zł od osoby – obejmuje również koszt zakwaterowania, wyżywienia i materiałów.
 • Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej konferencji – www.wspol.edu.pl
 • Kartę zgłoszenia uczestnika należy przesłać w terminie do 7 lipca 2006 roku na adres Wyższej Szkoły Policji
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru uczestników konferencji
 • Opłatę należy dokonać wyłącznie przelewem bankowym w terminie do 7 lipca 2006 roku na konto WSPol.:
  NBP o/Olsztyn 77101013970059911391200000
 • Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienką (blok nr 8 na terenie WSPol.) w dniu 12.07.2006 r. od godz. 17:00
 • Wyżywienie — stołówka WSPol.
 • Obrady — aula WSPol. im. W. M. Sobolewskiego

Adres do korespondencji:
Wyższa Szkoła Policji
12-101 Szczytno
ul. Piłsudskiego 111

tel. 089 621 5498
fax. 089 621 5192
e-mail: tapt [małpa] wspol.edu.pl oraz kosinski [małpa] kgp.gov.pl

Trzeba jeszcze nadmienić, że w ramach Wyższej Szkole Policji działa Instytut Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm. W ramach zaś prac tego instytutu, w kontekście niniejszego newsa trzeba wyróżnić Grupę "cyberprzestępczość".

Na stronie Wyższej Szkoły Policji czytam o Grupie następujące słowa:

Grupa „cyberprzestępczość” prowadzi badania odpowiadające tematyce szkoleń, czyli prowadzone są prace nad tematami: „Metodyka zabezpieczania i badania dowodów przestępczości komputerowej” oraz „Bezpieczna baza i forum wymiany wiedzy na temat cyberprzestępczości”.

Kolejne tematy badań będą dotyczyły problemów sprawiających wiele kłopotów w pracy Policji, czyli oszustwa na aukcjach internetowych, metody komunikacji grup przestępczych w Internecie, seksualne wykorzystywanie dzieci (on-line), kradzież tożsamości, itp.

Jednym z ważniejszych tematów badawczych, a jednocześnie zadań możliwych do praktycznej realizacji przez Grupę jest zagadnienie patrolowania Internetu (wzorem Centralnego Biura ds. kontrolnych sprawdzeń w zasobach sieciowych – ZaRD - funkcjonującego w niemieckim BKA lub Internet Watch Foundation policji brytyjskiej). Celem tematu byłoby opracowanie podstaw prawnych, zasad i regulaminu policyjnej służby patrolowej. Praktyczna weryfikacja jej przydatności w pracy policyjnej byłaby również źródłem materiałów szkoleniowych.

Cóż jeszcze można dodać? Ano może to, że po seminariach i konferencjach organizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie pojawiały się zwykle wartościowe publikacje zwarte, wśród których można wskazać na przykład takie, jak Przestępczość teleinformatyczna czy Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. Organizatorzy zapowiadają, że po tej edycji seminarium TAPT również zostanie opublikowana taka książka.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>