Dziś premier nic nie robi

Na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczono kalendarz premiera Kazimierza Marcinkiewicza, z którego dowiedzieć się można wielu rzeczy. Sprawdziłem - dziś premier nic nie robił, a przynajmniej nic pod dzisiejszą datą nie zanotowano (9 stycznia, poniedziałek, sprawdzałem o 17:20)...

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy: "...dostępny jest w Internecie pod adresem www.kprm.gov.pl/8972_15216.htm kalendarz premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Urzędujący premier jest pierwszym udostępniającym opinii publicznej informacje o swoich spotkaniach. Dowiadujemy się z niego m.in., że pracuje 15 godzin dziennie, odbył dotąd 56 spotkań prasowych, ponad 300 konsultacji z ludźmi gospodarki, nauki, polityki i kultury, odbył 6 wizyt zagranicznych. Dowiedzieć się również można, kiedy odbyło się ważne spotkanie z prof. Zytą Gilowską"

"To pierwszy urzędujący premier, udostępniający opinii publicznej informacje o swoich spotkaniach" - napisał w komunikacie przesłanym PAP rzecznik rządu Konrad Ciesiołkiewicz. Według niego, kalendarz ten "jest realizacją nowych standardów rządu"...

W innych krajach ministrowie prowadzą też blogi internetowe. Przykładem jest Gerrit Zalm, holenderski minister finansów.

Fajnie, że kalendarz premiera jest dostępny online, warto jednak pamiętać również, że nie koniecznie jest to coś szokującego. Mamy przecież ustawę o dostępie do informacji publicznej, a na jej podstawie obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne o ile są w posiadaniu takich informacji...

Na mocy ustawy (chociaż wciąż nie jest ona w tym zakresie stosowana) udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań. Władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne powinny udostępnić informacje na swój temat, w szczególności: o statusie prawnym lub formie prawnej, o organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów (o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5 ustawy), majątku, którym dysponują. Te same podmioty powinny udostępnić informacje nt. zasad funkcjonowania: nt. trybu działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybu działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, nt. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobu przyjmowania i załatwiania spraw, oraz stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. Obywatel powinien móc zapoznać się z prowadzonymi rejestrami, ewidencjami i archiwami oraz sposobami i zasadami udostępniania danych w nich zawartych.

Wielki Brat działa w dwie strony, chociaż "władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne" niechętnie godzą się na to, że ktoś będzie im patrzył na ręce. Zatem trzeba zauważyć, że jednak ten Wileki Brat jeszcze nie działa w dwie strony tak, jak byśmy mogli oczekiwać...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

jeszcze instrukcja kancelaryjna

rzuku's picture

Jest takie 'stare' rozporzadzenie z 1998 roku: "Instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu", majace swoje odpowiedniki dla urzedow gmin i marszalkowskich gdzie w zalczniku w rozdziale XVI "Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych" czytamy:

§ 54. 1. Zaleca się wykorzystanie informatyki w celu:
.......
7) tworzenia i udostępniania zbiorowego kalendarza zajęć kierowników urzędu,

Fakt ze jest to zalecenie ale juz dawno mozna bylo z tej rady skorzystac.
Ciekawe w ilu urzedach zaprowadzono taki kalendarz dostepny online w BIP ?
To tylko retoryczne pytanie :(

========
Dzis rano "trzecia fala" wybila szybe w sypialni mojego ego.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>