UOKiK wyjaśni sposób działania usług pobieraczek.pl

Pobieraczek LogoW związku z tym, że do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napływały skargi na portal pobieraczek.pl, Prezes UOKiK wszczęła postępowanie wyjaśniające. Urząd sprawdza, czy konsumenci, którzy chcieli skorzystać z usług, byli wprowadzani w błąd treścią komunikatów reklamowych oraz czy przedsiębiorca stosuje klauzule niedozwolone. W skargach ponoć podnoszono, że chociaż portal zachęca do pobierania plików "za darmo", wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie regulaminu uznane było przez serwis za zawarcie umowy zobowiązującej do zapłacenia określonej kwoty.

Pobieraczek.pl reklamuje się słowami: "Pobieraczek oferuje Państwu dostęp do ponad 99 000 grup dyskusyjnych, jak również do filmów, muzyki, gier, programów oraz treści erotycznych o nieprawdopodobnie dużym wyborze! Dostęp przez nas zapewniany jest anonimowy i nie podlega jakiejkolwiek cenzurze, z Pobieraczkiem jesteście Państwo bezpiecznie połączeni".

Jeśli ktoś przeczyta, że w "świecie pobieraczka" jest 554 381 filmów, albo 385 318 MP3, a nawet 201 602 programów lub 128 327 gier, to może się zastanawiać nad prawami autorskimi i nad tym, dlaczego to UOKiK się sprawą zainteresował, a nie grzmi z mediów Koalicja Antypiracka, lub w serwisie Policja.pl nie odnotowano spektakularnego zatrzymania sprawców masowego piractwa. No, ale oni oferują dostęp do... treści z Usenetu. Mam wrażenie, że to jakby sprzedawać Pałac Kultury i Nauki jakiemuś turyście (oferują m.in. pobieranie "z maksymalną prędkością Państwa łącza!").

Screenshot strony głównej serwisu Pobieraczek.pl

Screenshot strony głównej serwisu Pobieraczek.pl

W kwietniu br. na forum IDG pojawił się post, który zaczyna się słowami:

22 marca zobaczyłem (chyba w reklamie GG) link do Pobieraczek.pl, wszedłem, zobaczyłem duuuuży banner że ściąganie plików 10dni za darmo, myślę, no wytestuję sobie.
Rejestruję się, nic ciekawego tam nie było. Wyłączyłem stronę, zapomniałem o niej.
8 kwietnia dostałem maila z wezwaniem do zapłaty 94zł, myślę-czy oni są chorzy?
Wgryzłem się w kilkudziesięcio stronowy regulamin, jedyne co znalazłem na ten temat to:
Usługobiorcy, który zawarł umowę o świadczenie usług wskazanych w Regulaminie, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Usenet w terminie 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Wskazane w zd. 1 odstąpienie dla skuteczności winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na adres bok@pobieraczek.pl.
Jak się okazuje-sami wybrali sobie pakiet (niby najtańszy) i chcą abym zapłacił.
Grożą odsetkami, wpisem do KRD, sądem itd
dodam iż poza imieniem, resztę pól wypełniłem niezgodnie z prawdą, w mailu wysłali mój IP, lecz taki sam ma kilka/naście innych odbiorców w naszej sieci.
(...)

Są też inne relacje, a internauci wklejają korespondencję z serwisu. Przykład takiej korespondencji, również z kwietnia tego roku, na forum Gazeta.pl:

Dnia 27.03.2009 z komputera o adresie IP 79.184.63.82 zamówił Pan na stronie Pobieraczek.pl naszą usługę i do dnia dzisiejszego jeszcze nie została ona należycie opłacona.

Z uwagi na to, że poprzez rejestrację na stronie zawarł Pan z nami umowę o świadczenie usług Usenet na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), doręczamy Panu niniejsze wezwanie do zapłaty.

Jednocześnie informujemy, iż dalszy brak uiszczenia należnej kwoty spowoduje poważne konsekwencje prawne. Następstwem wszczęcia przez
nas przeciwko Panu stosownych czynności prawnych mających na celu wyegzekwowanie należności wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia - będą dodatkowe koszty postępowania windykacyjnego, sądowego a następnie komorniczego.

W stosunku do osób uchylających się od terminowej zapłaty możliwe są następujące kroki prawne:
- przekazanie sprawy profesjonalnej firmie windykacyjnej,
- przekazanie sprawy profesjonalnej kancelarii prawnej,
- postępowanie sądowe,
- komornicza egzekucja należności,
- Wpis do Krajowego Rejestru Długów - www.krd.pl, który wiązać się może m.in. z odmową udzielenia kredytu lub leasingu a nawet całkowitą utratą wiarygodności w kontaktach handlowych.

W związku z tym wzywamy Pana do dobrowolnej zapłaty należnej kwoty w wysokości 94,80 PLN w ciągu 5 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

1. Poprzez usługę Dotpay dostępną po zalogowaniu na stronie www.pobieraczek.pl (w prawym górnym rogu strony).
Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
Tytuł przelewu: Opłata za usługę Pobieraczek.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem
bok@pobieraczek.pl

Z poważaniem,
Zespół Pobieraczek.pl

W regulaminie serwisu można znaleźć m.in. następujący fragment:

Załącznik nr 2 "Cennik"
Spółka umożliwia zawarcie umowy o świadczenie Usługi Usenet w następujących pakietach cenowych:

1. Pobieraczek5 - Limit 5 GB transferu miesięcznie, okres trwania umowy - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 7,90 PLN (słownie siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie, opłata pobierana jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu
2. Pobieraczek10 - Limit 10GB transferu miesięcznie, okres trwania umowy 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 9,90 PLN (słownie dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie, opłata pobierana jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu
3. Pobieraczek20 - Limit 20GB. transferu miesięcznie, okres trwania umowy 3 miesiące od dnia zawarcia umowy – 19,90 PLN (słownie dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie, opłata pobierana jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu.

To oraz kilka innych spraw wzbudziło zainteresowanie UOKiK. Na stronach urzędu pojawiła się notatka prasowa z 28 lipca 2009 roku, pt. Kosztowne pobieranie, w której czytamy m.in.:

(...)
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napływają skargi konsumentów na portal pobieraczek.pl, który zachęcał do pobierania plików za darmo. Aby to zrobić, użytkownik musiał zarejestrować się, akceptując regulamin usługi. Wielu konsumentów nie zdawało sobie jednak sprawy z tego, że w tym momencie automatycznie zawierali umowę zobowiązującą do zapłacenia określonej kwoty. Prezes Urzędu wszczęła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego sprawdzi, czy konsumenci, którzy chcieli skorzystać z takich usług byli wprowadzani w błąd treścią komunikatów reklamowych oraz czy przedsiębiorca stosuje klauzule niedozwolone. Zgodnie z prawem, zamieszczane przez przedsiębiorców informacje o produkcie lub usłudze muszą być prawdziwe. Dodatkowo konsument powinien mieć zawsze jasną i rzetelną informację o cenie danej usługi. UOKiK przypomina o podstawowych zasadach dotyczących nie tylko zakupów w sieci.

Przed zawarciem umowy na odległość konsument powinien zostać poinformowany m.in. o:

* imieniu i nazwisku przedsiębiorcy;
* cenie i zasadach jej zapłaty;
* koszcie, terminie i sposobach dostawy;
* prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni;
* miejscu i sposobie składania reklamacji;
* prawie wypowiedzenia umowy.

Po zawarciu umowy wszystkie te dane przedsiębiorca powinien potwierdzić na piśmie. Urząd podkreśla, że jednym z podstawowych praw konsumentów korzystających z usług portali oferujących pobieranie plików czy kupujących w Internecie, jest prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Warto pamiętać, że jeżeli nie otrzymamy od przedsiębiorcy pisemnego potwierdzenia wszystkich wymaganych przepisami danych, termin ten wydłuża się do trzech miesięcy. Odstępujemy od umowy, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, podając swoje dane - nie musimy przy tym wskazywać powodu. Pamiętajmy, że przedsiębiorca nie ma prawa pobierać od nas opłat za odstąpienie od umowy.

Urząd przypomina, że przedsiębiorca oferujący darmowe produkty lub usługi, za które w rzeczywistości konsument musi zapłacić, wprowadza w błąd, a jego działanie jest nieuczciwą praktyką rynkową. Konsument, który został w ten sposób poszkodowany może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W takim przypadku to przedsiębiorca musi udowodnić, że udzielił jasnej i rzetelnej informacji. Ponadto, zgodnie z prawem, każdy konsument będzie mógł zażądać od przedsiębiorcy: zaniechania praktyki, usunięcia jej skutków oraz naprawienia wyrządzonej szkody – w szczególności żądania unieważnienia umowy.
(...)

Gazeta.pl skontaktowała się z przedstawicielem serwisu. W tekście UOKiK ostrzega przed "darmowymi" plikami z internetu można przeczytać:

Według specjalisty ds. prawnych firmy Eller Service (która jest właścicielem portalu pobieraczek.pl) Ireneusza Lejczaka, postępowanie prowadzone przez UOKiK ma charakter standardowej procedury kontrolnej. "Jest to zwyczajne postępowanie wyjaśniające w sprawie, nie zaś postępowanie przeciwko przedsiębiorcy" - powiedział. Podkreślił, że UOKIK nie stwierdził, iż serwis pobieraczek.pl naruszył którykolwiek z obowiązujących przepisów prawa.

(...)
"Bazując na ekspertyzie prawnej dokonanej przez kancelarię prawną specjalizującą się w zagadnieniach dotyczących handlu elektronicznego, spółka Eller Service nie ma wątpliwości co do legalności działań prowadzonych w ramach serwisu pobieraczek.pl. Oczywiście nasze stanowisko w stosunku do ewentualnej decyzji administracyjnej również będzie stanowiskiem szanującym przepisy powszechnie obowiązującego prawa" - podsumował Lejczak.

Na zakończenie proponuję archiwalną dyskusję na temat pobieraczka w serwisie Wykop.pl (można tam m.in. znaleźć informacje o atakach DDoS na ten serwis i inne przykłady wysyłanej stamtąd korespondencji do internautów).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Klon UseNeXT-a?

Ten cały "pobieraczek" wygląda mi na jakiś klon słynnego niemiecko- angielskiego serwisu UseNeXT - www.usenext.com / www.usenext.de. Tamci tez oferuja za pieniadze program/usluge sciagania binarek z Usenetu...

Usługi świadczone na odległość

Jedno jest pewno - zasada że darmowe testowanie jest jednocześnie podpisaniem umowy, a podanie niepełnych danych będzie skutkowało wnioskiem o ściganie ze strony pobieraczka musi kwalifikować się jako klauzula zabroniona.

A co do praktyki - ja bym pisma od pobieraczka olał. Sam zamysł tego biznesu polega na złapaniu młodych naiwnych, nastraszeniu i zainkasowaniu wpłat "abonamentowych". Od sądu owi przedsiębiorcy będą trzymali się z dala, niezależnie od tego co piszą w pismach.

Z drugiej strony...

... jaki rozsądny przedsiębiorca najpierw świadczy usługi nieznanym osobom, a dopiero potem żąda od nich zapłaty?

To tak jakby rozdawać za darmo bilety do kina, a miesiąc po seansie dopominać się opłaty (próbując ustalić tożsamość widzów na podstawie zapisu z kamer przemysłowych.)

Tak więc co robić w tej

Tak więc co robić w tej sprawie? Nawet nie korzystaliśmy z usług "pobieraczka" a musimy zapłacić w terminie 5 dni ok 100 zł?

złe internautów wychowanie...

Pomijając stronę prawną działalności wspominanego serwisu, należałoby zwrócić uwagę na to, że usługodawca w sprytny sposób wykorzystuje pewne powszechnie utrwalone zachowania internautów - niekoniecznie prawidłowe i rozsądne.
Przede wszystkim internauci przyzwyczajeni są do tego, że wiele treści (w tym treści w postaci utworów takich jak filmy, muzyka, programy itd.) można uzyskać za pośrednictwem internetu za darmo. Skoro więc na stronie głównej pobieraczek.pl widnieje ogromny baner o darmowym dostępnie, to nie omieszkają się z tegoż skorzystać. Wszak wystarczy się tylko zarejestrować...
...I tu wpadają w kolejną pułapkę: poczucia anonimowości. Śledząc wypowiedzi użytkowników wykop.pl (odnośnik podany w treści notatki) można dojść do wniosku, że duża część 'klientów' pobieraczka podała nieprawdziwe dane rejestracyjne. W obrocie tradycyjnym, gdy z kontrahentem stajemy twarzą w twarz (albo usługa/produkt mają być dostarczone do miejsca naszego zamieszkania), mocno byśmy się zastanowili czy w ogóle przystąpić do takiej umowy i gdzie tkwi ten popularny wśród tzw. darmowych ofert 'kruczek'.
Co za tym idzie, to kolejny z 'grzechów' internautów, czyli nie zapoznawanie się z warunkami czy regulaminami usług internetowych, które są przecież częścią treści umów zawieranych z usługodawcami.

Twórcy pobieraczka doskonale zdają sobie sprawę z tego zjawiska i wykorzystują je zastawiając na nieostrożnych internautów swoistą pułapkę, sprytnie przygotowaną również od strony prawnej. W tym przypadku opierają swoje roszczenia o zaakceptowane warunki, których treść mało kto czyta, oraz posługują się wyglądającymi na profesjonalnie przygotowane pismami. Na pierwszy rzut oka treść wydaje się spójna z prawnego punktu widzenia, jednak usługodawcy uparcie trzymają się wątpliwej tezy, iż umowa z nimi zawarta nie podlega przepisom dotyczącym umów zawieranych na odległość. Ale kto z przeciętnych internautów nie mających wykształcenia prawniczego może o tym wiedzieć?

Gdyby faktycznie doszło postępowania przed sądem, to profesjonalny pełnomocnik klienta 'pobieracza' miałby zapewne duże pole do popisu. Tylko mi do głowy przychodzi kwestia wadliwości oświadczeń woli, możliwość odstąpienia od takiej umowy, czy chociażby możliwość kwestionowania tego, że do umowy w ogóle doszło (znowu kwestia oświadczenia woli). Osoby naprawdę znające się na tym znalazły by jeszcze kilka zarzutów, które przed sądem miałyby sporą szansę się obronić.

Nie zmienia to jednak faktu, że internauci, którzy zarejestrowali się we wspomnianym serwisie wpadli w pułapkę własnej niefrasobliwości. Niestety duża część to dzieciaki, które nie są edukowane w kwestiach bezpieczeństwa w internecie ani przez rodziców ani przez Szkołę.

Pobieraczek za nic ma kontrole z UOKiK!

Ja pomimo zlozonego na pismie ( za potwierdzeniem odbioru) wypowiedzenia od umowy- w miesiacu czerwcu wciaz otrzymuje wezwania do zaplaty jak rowniez informuja, iz udzielili mi odpowiedzi na moje zapytania- co nie jest zgodne z prawda. Nikt z nich nie uznaje 3 miesiecznego okresu wypowiedzenia. I bezczelnie wysylaja mi informacje, iz z mojego komputera z podaniem numeru IP - zostala zawarta umowa. Wlasciwie maja za nic kontrole z UOKiK!

Oto tresc wiadomosci, ktora do nich wyslalam:

Pomimo zlozonego w formie pisemnej wypowiezenia od umowy otrzymalam kolejne wezwanie do zaplaty. Nie otrzymalam od Panstwa w formie pisemnej umowy ani zadnego pisma swiadczacego o zawarciu umowy- z racji wynikajacych faktow przysluguje mi prawo zlozenia wypowiedzenia od umowy w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy, co uczynilam. Jesli Panstwa zdaniem wystepuja braki w formie zlozonego wypowiedzenia od umowy prosze o poinformowanie mnie w jakiej formie winno byc zlozone wypowiedzenie od umowy. Mimo wywiazania sie z wlasciwego terminiu zlozenia wypowiedzenia wciaz otrzymuje wezwania do zaplaty i GROZBY, iz sprawa zostanie skierowana do sadu, a w konsekwencji do egzekucji komorniczej. Nizej zalaczam kopie Panstwa ostatniego wezwania do zaplaty.
Jak rowniez prosze mi wyjasnic dlaczego bezpodstawnie otrzymuje wezwania do zaplaty.

Szanowna Pani,

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.

W odpowiedzi ponownie informujemy, że umowa zawierana pomiędzy Spółką
Eller Service, a użytkownikiem zawierana jest na podstawie ustawy o
świadczniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, umowa dla swej ważności nie wymaga
formy pisemnej. Wszystkie warunki zawartej umowy znajdują się w regulaminie
zaakceptowanym przez uzytkownika rejestrującego się w naszym serwisie.
Regulamin świadczonych przez nas usług znajduje się pod adresem:

http://www.pobieraczek.pl/regulamin

W przypadku dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty za zamówioną
usługę Pani sprawa zostanie przekazana w dniu 31 lipca do obsługującej nas
kancelarii prawnej, która wystąpi przeciwko Pani na drogę sądową.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 058 553 12
32.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Pobieraczek.pl

Oto informacja, ktora zostala zamieszczona na stronie internetowej http://di.com.pl/news/27826,1,0,UOKiK_wszczyna_postepowanie_w_sprawie_Pobieraczekpl.html

Co istotne, po zawarciu umowy wszystkie te dane przedsiębiorca powinien potwierdzić na piśmie - czytamy w komunikacie UOKiK. Urząd podkreśla przy tym, że jednym z podstawowych praw konsumentów korzystających z usług portali oferujących pobieranie plików czy kupujących w internecie, jest prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Jednakże w przypadku, gdy nie otrzymamy od przedsiębiorcy pisemnego potwierdzenia wszystkich wymaganych przepisami danych, termin ten wydłuża się do trzech miesięcy.
Jak rowniez mozna dostrzec informace swiadczace o naduzyciach z Panstwa strony :

Prezes urzędu wszczęła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego sprawdzi, czy konsumenci, którzy chcieli skorzystać z takich usług, byli wprowadzani w błąd treścią komunikatów reklamowych oraz czy przedsiębiorca stosuje klauzule niedozwolone.

Rowniez sprawa zostanie skierowanado UOKiK z mojej strony w przypadku, gdy nie otrzymam w tradycyjnej formie pisemnej informacji, iz z Panstwa strony nastapil blad w toczonym postepowaniu wzgledem mojej osoby. W przypadku, gdy bede otrzymywac kolejne wezwania do zaplaty zloze doniesienie do prokuratury, a w konsekwencji pozew do sadu o probe wyludzenia pieniedzy.

A taka odpowiedz od nich otrzymalam:
Szanowna Pani,

odpowiedzieliśmy już na zadawane przez Panią pytania. Ponadto pragniemy
zauważyc, że
fakt poddania prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej, procedurze standardowej kontroli administracyjnej, nie ma żadnego wpływu
na istnienie Pani zobowiązania do uiszczenia należności za zamówioną
usługę. Nadmieniamy, iż żaden organ administracyjny lub jurysdykcyjny nigdy
nie stwierdził, aby działalność serwisu Pobieraczek.pl w jakikolwiek
sposób naruszyła obowiązujące przepisy prawa. Prowadzone postępowania
administracyjne dotyczące działalności serwisu Pobieraczek.pl nigdy nie
zakończyły się sformułowaniem jakichkolwiek zarzutów w stosunku do spółki
Eller Service.

Prosimy o uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.

Z poważaniem,
Zespół pobieraczek.pl

A od kiedy to postępowanie

A od kiedy to postępowanie administracyjne kończy się postawieniem zarzutów?

A jest ktoś kto nie

A jest ktoś kto nie zapłacił za to po tych 5 dniach? Dostaliście jakieś wezwanie do sądu?
PS - na tej stronie nawet konta usunąć nie można chyba ;/

a co jezeli zaplacimy. Czy

a co jezeli zaplacimy. Czy po 12 miesiacach nie przyjdzie kolejne wezwanie do zaplaty?

A czy ktos wie czy ten

A czy ktos wie czy ten pobieraczek wygrał jakąś sprawe? Jak można z kims zawrzeć umowe bez własnoręcznego podpisu?

można - sklepy internetowe

można - sklepy internetowe - tylko, że tam wiadomo że się kupuje i płaci zazwyczaj przed wysyłką lub za pobraniem.

PObieraczek

Witam ja sam zalogowalem sie na tej stronie
i zalowalem ehh... ludzka glupota... zeby bylo malo nie sciagnalem ani jednego pliku bo nie znalazlem tego czego szukalem... a tu maile ze mam placic bo pojda do sadu... i juz mialem zaplacic bylem nawet pod bankiem ale byla duza kolejka i pomyslalem ze przyjde pozniej i to mnie uratowalo.... poszedlem do kumpla i on mi wyjechal z tekstem stary wczoraj gadali w telewizji o Tym pobieraczku nie plac im ... i zeczywiscie sprawe pokazali w Expresie reporterow byli z kamera w tej firmie ale nikt nic nie powiedzial zaslaniajac sie tajemnica firmy... poszli wiec do sadu i na policje zapytac czy wplynela od nich jakas sprawa i co sie okazalo ??? od 2 lat jak firma istnieje nie zalozyli nikomu ani jednej sprawy... powod ???? sami pewnie wtedy musieli b yzaplacic kare za udostepnianie plikow bez zgody autorow pisenek-przeciez nie placa tantiemow za sprzedaz i udostepnianie ich wyrobow... a wiec po malych poszukiwaniach znalazlem dobry tekst i wyslalem im maila od tego czasu mam spokoj ani jednego maila od nich w skrzynce oto on mam nadzieje ze komus sie przyda

""Dnia02.01.2010 przekraczając okres 10 dniowy,
zgodniez Państwa regulaminem wyraziłem chęć zawarcia umowy
o świadczenie przez firmę usług okresowych
polegających na możliwości korzystania zestrony pobieraczek.pl
w zamian za miesięczny abonament.
Ponieważ do dniadzisiejszego umowy nie dostałem
(wg. prawa umowa taka powinna zostac sporzadzona na pismie)
a ponadto otrzymuję od firmy emaile z pogróżkami
rezygnuję z wyrażonej akceptacją regulaminu chęci
podpisania umowy. Informuję również, że jakakolwiek dalsza
korespondencja na podany w trakcie rejestracji email
będzie zgłaszana odpowiednim organom ścigania
jako próba zastrasznia i wymuszania świadczenia nienależnego
oraz jako narusznie podlegających ochronie danych osobowych.''

Ps. wg polskiego prawa podpisanie umowy jest wazne tylko wtedy jesli jest sporzadzone na pismie a samo zaakceptowanie regulaminu jest nie wystarczajace i nie ma podstaw prawnych. zycze wam powodzenia i mam nadzieje ze i wam sie uda :):):)

"

Przy czym nie jest prawdą

VaGla's picture

Nie jest prawdą, że umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej. Proszę sprawdzić brzmienie art 60 Kodeksu cywilnego i następne.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

pobieraczek.com=pobieraczek.pl

Otóż forma elektroniczna jest jedną z możliwości zawarcia umowy.Jednak, gdzie tu logika jak zapewnia się w reklamie 10 dni darmowego korzystania i nie po tym terminie możliwość wypowiedzenia umowy. Zgodnie z "ich" z wadami prawnymi a-la regulaminem, możliwość wypowiedzenia zawiera się w okresie testowym. A ja chciałbym zgodnie z reklamą przetestować możliwości stronki przez 10 a nie 9,99 dnia. Zapewniono mnie, że 10 dni darmowego korzystania. Dalej dopowiedzcie sobie, czy coś nam mogą zrobić?

Oni żyją z opłat wniesionych z żalem przez nabranych i bojących się.Jedyne wyjście to olać sprawę.Nie wniosą sprawy do sądu, bo nie mają racji i to zamknęłoby raz na zawsze złotą żyłę oskubaczka.

A wiecie dlaczego miejsce na serwerze dla strony znajduje się w Holandii? Dopowiedzcie sobie sami.

Ma Pan rację

Ale żeby umowa była ważna to musi być podpis elektroniczny.Proszę sobie przeczytać ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 Art. 7 punkt b

tam jest "w szczególności"

VaGla's picture

W przywołanym przez Pana przepisie jest "w szczególności przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego". W szczególności nie oznacza, że tylko w ten sposób.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Po rejestracji w serwisie

Po rejestracji w serwisie pobieraczek, otrzymałam od nich następującej treści maila:

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za rejestrację na stronie www.pobieraczek.pl

W celu aktywacji Państwa konta i pomyślnego zakończenia procesu rejestracji prosimy kliknąć na poniższy link aktywacyjny lub wkleić go w pasek adresowy przeglądarki internetowej. Po tym zostanie przesłane Państwu hasło do konta w usłudze Pobieraczek.

http://www.pobieraczek.pl/activate.php?acct=0abce18b6efe735a9a742dea7876522da4914909

Jeśli nie zakładali Państwo konta na stronie www.pobieraczek.pl to prosimy o zignorowanie tego listu.

Ten mail został wysłany automatycznie i prosimy na niego nie odpowiadać.

Pozdrawiamy
Zespół Pobieraczek.pl

I GDZIE TU POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY?

bbbbb

co wynika z tego ich emaila :
"(...)Jeśli nie zakładali Państwo konta na stronie www.pobieraczek.pl to prosimy o zignorowanie tego listu."

Czyli można zawsze uznać ,ze nie my zakładalismy u nich konto bueheheh może to moja sprzątaczka robiła albo pies O_o
Płacić złodziejom nie ma sensu, groźby groźbami a może niech powiedzą z jakich źródeł mają te pliki które udostępniają z "wykupionymi" przez nich prawami autorskimi az 300TB danych? śmiechu warte...

po zapłacie za pseudo usługę pobieraczek

właśnie, co będzie za 12 miesięcy, jeżeli ktoś zapłacił?
po zapłacie otrzymałam tą wiadomość:

Szanowni Państwo

Dziękujemy za opłacenie usługi Pobieraczek w serwisie Dotpay.

Najpóźniej w ciągu godziny będą mogli korzystać Państwo w pełni z wykupionego pakietu. Limit danych pozostały w bieżącym miesiącu do pobrania jest widoczny po zalogowaniu na stronie www.pobieraczek.pl

W wypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Ten mail został wysłany automatycznie i prosimy na niego nie odpowiadać.

Pozdrawiamy,
Zespół Pobieraczek.pl

oczywiście nie mam dostępu do żadnych usług... zapłaciłam za nic!!!! jak teraz odzyskać pieniądze???

Jeśli chodzi o zerwanie umowy to ponoć następuję ono automatycznie po 12 miesiącach od terminu zapłaty:

Szanowna Pani,

Zgodnie z zawartą umową, Pani konto w naszym serwisie będzie aktywne przez okres 12 miesięcy licząc od dnia rejestracji, po czym samoistnie wygaśnie, a umowa nie będzie przedłużana.

Serdecznie zachęcamy do swobodnego korzystania z opłaconej usługi.

Każdy użytkownik serwisu Pobieraczek.pl, znajdzie dla siebie coś interesującego wśród 99 000 grup dyskusyjnych. Zaraz po rozpoczęciu pobierania, prędkość wzrasta do maksimum możliwości posiadanego łącza. Obecnie dostępne treści obejmują niewiarygodne 300 terabajtów danych. Korzystanie z serwisu Pobieraczek.pl daje również gwarancję najwyższego bezpieczeństwa. Z naszym dostępem będzie Pani zabezpieczona przed inwigilacją ze strony osób trzecich. W przeciwieństwie do sieci wymiany plików (tzw. P2P) nie będzie Pani bez swojej woli udostępniać obcym ludziom danych które znajdują się na Pani komputerze.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt drogą e-mail lub telefoniczny z numerem 058 553 12 32, służymy również pomocą on-line, dostępną na naszej stronie internetowej http://www.pobieraczek.pl w dziale POMOC (w godzinach od 9 do 17).

Życzymy miłego użytkowania,
Zespół Pobieraczek.pl

tak więc płacić, czy

tak więc płacić, czy olać?

A teraz to sami zakładają konta

Ja dziś dostałem od nich maila:
Oczywiście nie rejestrowałem się na tej stronie nigdy.
Godzinę później konto samo się aktywowało :)

Pobieraczek do mnie
pokaż szczegóły 09:48 (1 godz. temu)

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za rejestrację na stronie www.pobieraczek.pl

W celu aktywacji Państwa konta i pomyślnego zakończenia procesu rejestracji prosimy kliknąć na poniższy link aktywacyjny lub wkleić go w pasek adresowy przeglądarki internetowej. Po tym zostanie przesłane Państwu hasło do konta w usłudze Pobieraczek.

http://www.pobieraczek.pl/activate.php?acct=d24d7517d64bb3e02a5cab0229ebe29f20f70a62

Jeśli nie zakładali Państwo konta na stronie www.pobieraczek.pl to prosimy o zignorowanie tego listu.

Ten mail został wysłany automatycznie i prosimy na niego nie odpowiadać.

Pozdrawiamy
Zespół Pobieraczek.pl

Pobieraczek do mnie
pokaż szczegóły 10:50 (33 min temu)

Drogi użytkowniku!

Wiadomość ta została wysłana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.

Z przyjemnością informujemy, że Twoje konto w serwisie Pobieraczek.pl zostało uaktywnione. Twoje dane logowania do panelu klienta oraz serwera news:

Login: "mój adres mailowy"
Hasło: "jakieś tam losowe hasło"
Adres serwera news: news.pobieraczek.pl

Aby pobrać instrukcję instalacji i konfiguracji programu dostępowego należy zalogować się do panelu klienta (w prawym górnym rogu strony serwisu).

Dodatkowe funkcje dostępne po zalogowaniu:
1. Film objaśniający sposób pobierania plików
2. Bezpośredni link do wyszukiwarki plików
3. Zmiana hasła

Życzymy miłego pobierania,
Zespół serwisu Pobieraczek.pl

długo trwa to kontrola...

długo trwa to kontrola...

jeszcze o serwisie pobieraczek.pl

VaGla's picture

Jeszcze o serwisie pobieraczek.pl (linki do materiałów w serwisie Dziennik Internautów):

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Witam. Ja zapłaciłam ale

Witam. Ja zapłaciłam ale niestety dalej przysyłają mi e-maile żebym zapłaciła. Co mam teraz zrobić? Napisałm do nich, że odstępuję od umowy. A w zamian przysłali mi:

Wiadomość ta została wysłana automatycznie przez Pobieraczek.pl.

Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w Biurze Obsługi. Jeden z
naszych pracowników jak najszybciej udzieli Ci odpowiedzi (w dni
powszednie, 9-17).

Czy ktoś wogóle dostał to

Czy ktoś wogóle dostał to wezwanie do sądu?

Ktoś dostał wezwanie?

Ktoś dostał wezwanie do sądu? Czy tylko same pogróżki? Bo na razie wywnioskowałem że same maile typu płać, bo to... bo windykacja... sprawa sądowa... bla bla bla...
Dałem się złapać także, ale płacić nie będę-bo i za co?
Zresztą to chyba Oni ludzi próbują nabić w butelkę?

Pytanie

Czy sprawa postepowania przeprowadzanego przez UOKiK zostala zakonczona? Wiadomo cos w temacie pobieraczka.pl ??
Czy dale domniemamy i wiemy, ze nic nie wiemy...

podobno nikomu nie wytoczyli

podobno nikomu nie wytoczyli jeszcze sprawy, prawdopodobnie dlatego ze boją sie bo rozprzestrzeniają treści pirackie zn. gry,filmy,muzyke itp

Co to znaczy "podobno" w tym przypadku?

VaGla's picture

Co to znaczy "podobno" w tym przypadku? Skąd pochodzi taka informacja?
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Dzisiaj w ekspresie

Dzisiaj w ekspresie reporterów rzecznik policji twierdzić ze ne zgłosili żadnego zawiadomienia natomiast ktoś z sadu, ze nie było ani jednego wezwania. Nie ma się czego obawiać :)

Pobieraczek trafił do są

Pobieraczek trafił do są du bo jeden klient go pozwał:)

źródło

VaGla's picture

Proszę podać źródło tej informacji.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

We wspomnianym ekspresie

We wspomnianym ekspresie reporterów padły te stwierdzenia z ust rzecznika policji, pobieraczek.pl nie złożył ani jednego pozwu, natomiast sam był pozwany przez jednego z "klientów".

Tak na mniej poważnie natomiast (zbieżność nazw najzupełniej przypadkowa ;) ):
Nabieraczek to zacny serwis

pobieraczek.pl

też dałam się nabrać , choć nie udało mi się nic ściągnąć , przesyłam link do odcinka expresu reporterów , od 13 minuty :
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/magazyn-ekspresu-reporterow/wideo/24112009
czy ktos wie gdzie można ściągnąć jakiś paragraff żeby zezygnować z tej umowy ??? w ciagu 3 miesięcy ?

ja się tam

ja się tam zarejestrowałem, ale za nim to zrobiłem to się upewniłem czy to nie jest płatne. gdy już się upewniłem to się okazało że to nie jest płatne, więc od razu się zarejestrowałem. po kilku dniach przysłali mi e-maila z treścią abym im zapłacił 94,80zł za zarejestrowanie na ich stronie. mnie osobiście zatkało, nie wiedziałem co robić. po dłuższym namyśle nic nie zrobiłem, po prostu to zignorowałem. później dostaje kolejnego od nich e-maila o treści abym zapłacił tą należność, jeżeli tego nie zrobię w terminie 5dni to wytoczą mi sprawę w sądzie. ludzie pomocy, nie wiem co mam robić. zignorować to i nie płacić czy jednak tak??
jeżeli bym raz zapłacił to już więcej nie??
proszę bardzo o bardzo szybką odpowiedź

pomozcie

Słuchajcie mam proble m z serweem pobieraczek.pl
Zalozylam jakis czas temu konto duzo osob mi go polecalo wiec zlozylam. Po pewnym czasie nie miałam dostepu do internetu i tylko raz sie logowalam na tej stronie. Wchodze na poczte a tam grozby ze jezeli nie zaplace 100 zl to pojde do wiezienia na 2-3 lata. Co mam robic? pisze do nich e-maile a oni nic. wyznaczyli mi termin w ciagu 3 dni mam zaplacic czyli do jutra. bo juz wczoraj mi juz wyslali. pomozcie co mam robic jak powiem rodzica to sie zalamia a nie chce isc do wiezienia pomozcie . wiem ze pewnie napisalam duzo bledow ale musze szybko dzialac POMOZCIE piszcze na e-maila aasiolka@wp. gdyz na kazdym forum pisze ta informacje prosze was pomozcie mi

Najpierw

VaGla's picture

Najpierw proszę przeczytać uważnie i ze zrozumieniem wcześniejsze komentarze opublikowane w tym wątku.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Biuro obsługi klienta? a może biur obrony wlasnej dupy?

A tak wyglądała moja korespondencja z obsługą klienta online... niestety z człowiekiem nie pogadasz bo też mu pewnie mówią co ma pisać

Obecnie rozmawiasz z : Maria
Maria:
Witam, w czym mogę pomóc?
Ty:
witam dlaczego odpowiedzi na maile sa generowane automatycznie ?
Ty:
wysłałem wam wiadomość i spotkałem się z odpowiedzią wygenerowaną automatycznie
Maria:
jeden z naszych konsultantów udzielił Panu odpowiedz na zadawane pytania czw, 17 gru 2009, 07:58:16
Ty:
w takim razie dajecie konsultantom gotowa broszurke ?
Ty:
ktora maja przepisac do wszystkich osob z pytaniami
Ty:
?
Maria:
czy ma Pan pytania dotyczące usługi?
Ty:
tak mam pytania dlaczego moja rezygnacja nie zostala przyjeta
Maria:
Pana konto zostało utworzone w serwisie Pobieraczek.pl 2009-11-21 02:39:43
Maria:
zgodnie z zaakceptowanym przez Pana regulamniem prawo do wypowiedzenia zawartej umowy przysługiwało Panu do 2009-12-01
Ty:
w takim razie dziekuje bardzo aczkolwiek informuje iz do puki nie zostanie w stosunku do was zakonczone postepowanie i nie zostanie wyjasnione czy dzialacie zgodnie z prawem nie oplace uslugi bo w przypadku gdyby okazalo sie ze nie nikt pieniedzy mi nie zwroci
Ty:
a z tego co wiem toczy sie dochodzenie czy reklama nie wprowadza w błąd klienta oraz czy wasza umowa została czytelnie przedstawiona klientowi z tego co mi sie wydaje to raczej zostala ukryta w regulaminie
Maria:
fakt poddania prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, procedurze standardowej kontroli administracyjnej, nie ma żadnego wpływu na istnienie Pańskiego zobowiązania do uiszczenia należności za zamówioną usługę
Maria:
żaden organ administracyjny lub jurysdykcyjny nigdy nie stwierdził, aby działalność serwisu Pobieraczek.pl w jakikolwiek sposób naruszyła obowiązujące przepisy prawa.
Ty:
owszem ale to dlatego że nie zakończyło się w stosunku do was dochodzenie
Ty:
może nie ma znaczenia ale pieniędzy mi nikt nie zwróci jeżeli okażę się że racja jest po mojej stronie
Maria:
prowadzone postępowanie dotyczy rekalmy a nie faktu zawarcia umowy i zobowiązań użytkownika wynikających z postanowień regulaminu
Ty:
istnieje co prawda możliwość opłacenia rachunku z zastrzeżeniem zwrotu ale jednak nie skorzystam bo sądzę iż wasza firma byłaby nie wypłacalna gdyby miała każdemu oszukanemu użytkownikowi zwrócić pieniądze
Ty:
owszem ale jeżeli okaże się że użytkownik został wprowadzony w błąd umowa jest nie ważna
Maria:
umowa jest wazna
Maria:
urząd nie kwestionuje ważności zawartych umów
Ty:
ponadto głosicie jawnie w sloganie o możliwości piractwa co jest przestępstwem a umowy zawarte przeciwko prawu też odpadają
Maria:
serwis Pobieraczek.pl świadczy usługę dostępu do serwerów sieci Usenet
Maria:
Zgodnie z naszym regulaminem spółka w ramach realizacji świadczonej usługi: nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie danych
Maria:
Naszym użytkownikom zapewniamy dostęp do treści zamieszczonych na serwerach sieci Usenet, nie mając przy tym żadnego wpływu na to jakie konkretnie treści znajdują się na tych serwerach.
Ty:
osobiście byłem świadkiem unieważnienia aktu notarialnego więc proszę mi nie wciskać że tej umowy nie da się unieważnić za pomocą sądów a od tego one są
Ty:
i oświadczam że osobiście zgłoszę sprawę do prokuratury, ponadto uważam, że im więcej oszukanych użytkowników tym łatwiej będzie z państwem wygrać
Maria:
moze Pan korzystac z wszystkich srodków Panu prawnie dozwolonych
Ty:
w takim razie skorzystam, a w waszej sytuacji raczej bym nie był zadowolony z dodatkowych konfliktów prawnych
Ty:
Dziękuję uprzejmie za rozmowę ;) i żegnam Panią
Maria:
również dziekuje za rozmowe

wam nic nie gorzi ale im grozi to:

Zgodnie z art. 115 §2 kodeksu karnego przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków (w przypadku, gdy na sprawcy ciążył szczególny, ustawowy obowiązek ochrony danego dobra, który to obowiązek został naruszony – np. w przypadku złamania tajemnicy państwowej), jak również postać zamiaru (czyli zamiar bezpośredni lub ewentualny), motywację sprawcy (zasługującą na szczególne potępienie, bądź też inną), rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia (przy czynach nieumyślnych). Jak więc wynika z powyższej definicji niska szkodliwość społeczna czynu jest wielce relatywna i zależy w dużej mierze od jednostkowej oceny sądu, który w tej kwestii ma dość sporą autonomię. W przypadku jednak przestępstw przeciwko mieniu konkretną przesłanką oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu jest wartość przedmiotu czynu. Obecnie gdy wartość ta jest mniejsza niż 250 zł mówi się o niskiej społecznej szkodliwości danego czynu, o ile nie stanowi on jednego z elementów ciągu przestępstw lub przestępstwa ciągłego.

szkodliwość społeczna

W społeczeństwie superpepców od handlu i kruczków reklamowych sprawa dotyczyłaby być może małej garstki osób i mogłaby być kwalifikowana jako mało szkodliwa społecznie. Fakt że w Polsce dotyczy tysięcy osób i nie tylko naiwnych dzieci wskazuje, że działanie Pobieraczka jest bardzo szkodliwe społecznie. Jeżeli okaże się takie postępowanie, może być ocenione jako zgodne z prawem, to będzie oznaczało, że duch prawa rozminął się z jego literą i powszechnym odczuciem uczciwości i sprawiedliwości. Gdyby "pobieraczkowy" problem został rozwiązany na niekorzyść tysięcy poszkodowanych to miałoby to ogromną szkodliwość społeczną, rujnującą zaufanie do państwa prawa, której nie mozna mierzyć jednostkowymi stratami finansowymi

Wezwanie do wystawienia rachunku za świadczoną usługę.

Szczecin, dnia roku.

Eller Service S.C.
ul.Chłopska 72
80-350 Gdańsk

Wezwanie do wystawienia rachunku za świadczoną usługę.

W oparciu o art. 87. § 1 w zw. art. 87. § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ((Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wzywam firmę Eller Service S.C. do wystawienia rachunku za świadczoną usługę Usenet na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) za którą to usługę firma Eller Service S.C. otrzymała kwotę w wysokości 94.80 zł (dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania.
Ponadto pragnę wskazać, iż naruszenie powyższego obowiązku, tj. zaniechanie wystawienia rachunku za w/w usługę zgodnie z art. 62. § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. -Kodeks karny skarbowy (Dz. U.08.66.410) może powodować konieczność zawiadomienia właściwego organu podatkowego, a co za tym idzie wszczęcia postępowania karno - skarbowego.

Nadawca:

No cóż. Przeczytałem

No cóż. Przeczytałem wszystko co jest możliwe na temat opłat dla Pobieraczka. Nic z nich konkretnie nie wynika. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi - nie musisz płacić. Prawo Nasze jak mi się zdaje jest w tej akurat kwestii bezsilne.
Prawnicy Pobieraczka tak skonstruowali umowę, że żaden prawnik jej nie podważy - tak mi się zdaje.

Jedynie nieletni mają szansę wykaraskania się przed płatnością na drodze sądowej.

pobieraczek

Witam

Słuchajcie, mam problem ponieważ przyszlo do mnie przedterminowe wezwanie do zapłaty z pobieraczka.pl .
Nie wiem za bardzo co zrobić bo przyszło to jakiś miesiąć temu a tam pisało : ,,Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Panu ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pana z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi)"

pobieraczek

Witam!
Już od 2 miesięcy mnie atakują i na moje prośby o zerwanie tej "niby umowy" non stop mi wysyłają negatywną odpowiedź. Jeśli to jest moim prawej jako konsumenta to jak mogę to wyegzekwować?? Nie zapłaciłem im i nie zapłacę. Jestem osobą dorosłą i prowadzę własną działalność i trochę sie tego obawiam i dlatego proszę was o doradztwo w tej sprawie. Nic z serwisu pobieraczek.pl nie skorzystałem. Głupia ciekawość że się tam zarejestrowałem i do tego jeszcze ukryta w regulaminie rubryka o tym że to już jest ta umowa właściwa wedle mnie była niezrozumiała jak i niewidoczna podczas rejestracji. Również mam pytanie na jakim etapie jest UOKiK w tej sprawie.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedz.

Proszę zapytać UOKiK

VaGla's picture

Proszę zapytać UOKiK. Ja na razie nie mam innych danych, niż te, które są w tekście.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

jeśli w ciągu 2 miesięcy

jeśli w ciągu 2 miesięcy nic nie zrobili to i przez nastęne 10 nic nie zrobią.
P.S ja tego też nie zapłace;)

pomoc

Co mam zrobić .jestem nieletnia a przysłali mi e maila z grożbą że jak nie zapłace w ciągu 3 dni to pozwą mnie do sądu.Co mam robić?

Nadal nic

I nadal nie wiadomo co z tym zrobić! Wysłałam im wypowiedzenie, w którym przytoczyłam formułke o 3-miesięcznym wypowiedzeniu i otrzymałam od nich pisemko, że rejestrując się podpisałam umowę. Ręce opadają! Nie wiem co z tym fantem zrobić! Zaczynam się martwić. Nie ściągnęłam żadnych plików z ich strony - jedynie zarejestrowałam się szukając pewnych danych. Nawet nie pamiętałam, że mam 10-dniowy okres wypowiedzenia. Może ktoś faktycznie podpowie co robić, bo ludzie są bezradni!

Nie można zasłaniać się

Nie można zasłaniać się niepamięcią i niezrozumieniem.
Te ptaszki z akceptacją regulaminu to nie są dla ozdoby. Akceptacja regulaminu każdego serwisu oznacza dokładnie to, co jest w nazwie - akceptację regulaminu. Jego nieprzeczytanie lub niezrozumienie nie może oznaczać braku odpowiedzialności.

Tekst "nawet nie pamiętałam, że do czegoś się zobowiązałam" nie miałby raczej zastosowania, gdyby podpisała Pani umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych (czyli np. abonament na komórkę). Co by Pani zrobiła, jakby przyszedł rachunek za telefon na 500 zł ? Raczej by Pani zapłaciła. A dlaczego? Bo się Pani zobowiązała!

Być może warto mniej bezkrytycznie podchodzić do tych wszystkich regulaminów i zasad i traktować każde oświadczenie woli z większą rozwagą? Tłumaczenie się, że nawet się nie czytało/pamiętało/rozumiało nie może negować ważności oświadczenia woli.

To, co je może zanegować, to prawomocne orzeczenie sądu bądź UOKiK o stwierdzeniu nieważności danych klauzul umownych, ale to nie jest jednoznaczne z zezwoleniem na nieczytanie, niepamiętanie i nierozumienie tego, co się robi!

I dla jasności - uważam postępowanie serwisu pobieraczek za naciąganie, ale przede wszystkim z powodu niskiej jakości obsługi klienta i świadczonej usługi. Sama forma, choć moim zdaniem wątpliwa moralnie, nie jest naganna - trzeba czytać to co się robi, albo chociaż nie rejestrować się na prawdziwe dane. Mi by do głowy nie przyszło rejestrowanie się w takim serwisie na prawdziwe dane, choć zapewne rejestrowanie się na dane nieprawdziwe jest wątpliwe od strony prawnej.

10 dni za darmo

Nie jestem prawnikiem ale może kluczem do rozwiazania umowy jest stwierdzenie iż zostało sie wprowadzonym w błąd. Z tego co wiem na stronie POBIERACZKA jest jak byk napisane 10 dni za darmo. Wobec tego kwota na umowie powinna naliczana za 11 pełnych miesięcy i jeden skrócony o te 10 dni.
Jezeli nie mam racji prosze mnie poprawić. Ale to jest zwykłe oszystwo nawet na te kilka groszy. Wobec tego jest juz podstawa do anulowania umowy.

Decyzja UOKiK

Niestety na decyzje UOKiK - u trzeba będzie poczekać aż do Kwietnia. Postępowanie jest już na końcowym etapie.

pobieraczek - jestem naiwniaczek ?

Niesety i ja też złapałem się przypadkowo w te ich sidła . Ale mam pytanie bo wspominacie o 3 - miesięcznym okresie wypowiedzenia . Jak ktoś ma informacje na ten temat to będę wdzięczny . Pozostało mi jeszcze 2 miesiące na ewentualną reakcję . Proszę o to czy takie pismo bardziej pomoże czy zaszkodzi . POZDRAWIAM

umowę z pobieraczkiem można rozwiązać w ciągu 1 roku

Nie można ulegać oszustom i cwaniakom z pobieraczka. Jedno jest pewne pobieraczek kampanią strachu i wyłudzeń będzie dręczył wezwaniami do zapłaty, straszył prokuraturą sądem ( chyba ostatecznym itd). Nie dajmy się zwariować. Tym bardziej, że prawo jest po naszej stronie. Oto prawny sposób odstąpienia od zawartej z pobieraczkiem "umowy".
1. Składamy oświadczenie woli - odstąpienie od umowy zawartej pod wpływem błędu wywołanego działaniem drugiej strony ( pobieraczka).
Kwestia ta została uregulowana w art. 84 Kodeksu Cywilnego
Art. 84
§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.
§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).
Oświadczenie wysyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku kiedy pobieraczek zdecydowałby się na skierowanie sprawy do sądu, zawsze mamy potwierdzenie o odstąpieniu od umowy. Na ile skuteczne ? To ewentualnie oceniać będzie sąd - jeżeli pobieraczek rzeczywiście( co raczej jest wątpliwe) odda sprawę do sądu. Szansa na wygraną konsumenta jest bardzo duża.
Zatem bez obaw.
W razie pytań kontakt - tomborlew@wp.pl

załatwione

Pewna osoba zarejestrowała się tam z polecenia znajomego. Po tym jak dostała mail z wezwaniem do zapłaty zwróciła się do mnie o radę. Przygotowałem tej osobie odpowiedź o rezygnacji z zachowaniem 3 miesięcznego terminu i poleciłem wysłać za potwierdzeniem odbioru. Przysłali pismo, skopiowane z kilku maili, jakie czytałem w internecie plus w jednym wątku sami sobie zaprzeczyli (powoływali się na ustawę o św. usług elektronicznych- nie mam tego pisma)
i po tym ich błędzie uznałem, że nic więcej nie mogą i nie potrafią. Od tamtego ich pisma w odpowiedzi na rezygnację znajoma ma spokój.

jak powinno to wyglądać?

Czy mógłby Pan podać wzór na zerwanie umowy jaki podał Pan znajomej? Byłabym wdzięczna.Tylko raz się zalogowałam i to z dużym problemem, a teraz karzą mi płacić za coś z czego nie korzystam. 3 miesiące jeszcze nie minęły...

Ludzie nie dajcie się

Ludzie nie dajcie się zwariować. Pod żadnym pozorem nic nie płaćcie! I przeczytajcie poniżej. z całym szacunkiem do Pana Vagla widzę, że zna się Pan na prawie. Proszę ustosunkować się do tego i skomentować. Na taką odpowiedź nie mają swojej odpowiedzi.

"Szanowni Państwo!
Jako przedsiębiorca świadczący usługi drogą elektroniczna zobowiązani jesteście do stosowania przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.). Informuję też, że zawieranie umów drogą elektroniczną uregulowane jest u Kodeksie cywilnym.
Państwa działania, które uważacie za zawarcie umowy nie spełniają wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Przypominam, że zgodnie z art. 661.Kodeksu cywilnego:
§ 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
§ 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
5) językach, w których umowa może być zawarta;
6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.

Informacje te powinny zostać przedstawione w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

Tymczasem informacja zawarta na Państwa stronie brzmi:

?Tak, chcę testować przez 10 dni!
Prosimy o poprawne wypełnienie formularza.
Państwa dane będą przetwarzane z zachowaniem ich poufności.?

Jednoznacznie należy stwierdzić, że taka informacja nie jest ofertą zawarcia umowy. Ofertą w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 661 § 2 k.c., jest takie oświadczenie woli przedsiębiorcy złożone w sieci teleinformatycznej, na stronach internetowych www, które wyraża stanowczą wolę zawarcia umowy i określa istotne jej postanowienia (art. 66 § 1 k.c.). Natomiast inne informacje, reklamy, ogłoszenia czy cenniki ogłaszane w ten sposób przez przedsiębiorcę, jeżeli nie spełniają przesłanek uznania za ofertę, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 k.c.).

Dodatkowo informuję, że nawet potwierdzenie otrzymania oferty nie jest oświadczeniem o przyjęciu oferty i nie stanowi oświadczenia wyrażającego wolę zawarcia umowy. Potwierdzenie przez klienta (najczęściej konsumenta) otrzymania oferty ogłoszonej przez przedsiębiorcę na stronie internetowej następuje w szczególności przez jego zindywidualizowanie się, co następuje poprzez zalogowanie jego danych w witrynie internetowej (S. Rudnicki (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz, 2006, s. 303). Po zalogowaniu klient może on ofertę przyjąć, odrzucić, jak również przyjąć z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień.

Zawarcie umowy na podstawie oferty w postaci elektronicznej wymaga zapoznania się adresata z jej treścią oraz dokonania akceptacji poszczególnych jej postanowień. Wiąże się również z wprowadzeniem przez adresata określonych danych, w szczególności służących jego zindywidualizowaniu. Informacja, o której mowa, dotyczy przede wszystkim odpowiedniego programu, dostępnego na stronie internetowej, umożliwiającego adresatowi prawidłowe wykonanie takich czynności oraz zapobiegającego przypadkowemu zawarciu umowy (por. W. Kocot, Ofertowy i negocjacyjny tryb zawarcia umowy w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, PPH 2003, nr 5, s. 17).
Z tych względów należy stwierdzić, że nie doszło do zawarcia umowy, a Państwa żądania finansowe są bezpodstawne.

Z przykrością informuję też o naruszeniu następujących postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)
Art. 7. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy:
2) zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Art. 8. 3. Regulamin określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

Warto też pamiętać o przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących świadczenia usług:
Art. 746. § 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie.
Art. 750. Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Państwa dalszą korespondencję i żądania zapłaty będę traktować jako próbę wyłudzenia nienależnego świadczenia pieniężnego.
Informuję też, że przedstawione powyżej informacje uzyskałam za pomocą Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, który w przypadku dalszych Państwa żądań i działań polegających na wprowadzaniu konsumentów w błąd zostanie poinformowany o stosowanych przez Państwa firmę praktykach.

snoopy

Dane firmy zarządzajacej pobieraczek.pl z serwera w Holandii:

IP: 94.75.234.25
IP Country: ip address flag Netherlands
www.pobieraczek.pl server location:
Amsterdam in Netherlands

www.pobieraczek.pl ISP:
LeaseWeb B.V.
This IP address resolves to pobieraczek.pl[
5 Hosts on this IP

Number Domain / Host
1. www.pobieraczek.com
2. partner.pobieraczek.pl
3. forum.pobieraczek.pl
4. www.pobieraczek.pl
5. pobieraczek.pl

Nazwa firmy: ELLER SERVICE IWONA KWIATKOWSKA
Nazwisko i Imię: KWIATKOWSKA IWONA
Nr ewidencyjny: 139306
Data rejestracji: 2008-08-28
Data rozpo. działalności: 2008-09-01
Adres zakł. głównego: -
Pozostałe adresy działalności: -
Adres zamieszkania: GDAŃSK, DYWIZJONU 303 33E/16

Opis działalności: 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z - Działalność portali internetowych
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.A - Nauka języków obcych
33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

pobieraczek

witam wszystkich naciąganych!
dnia 18.02.10
napisałem do nich odpowiedż po listach zastraszających przychodzących na moją skrzynkę:

"Dnia05.02.2010 przekraczając okres 10 dniowy,
zgodniez Państwa regulaminem wyraziłem chęć zawarcia umowy
o świadczenie przez firmę usług okresowych
polegających na możliwości korzystania zestrony pobieraczek.pl
w zamian za miesięczny abonament.
Ponieważ do dniadzisiejszego umowy nie dostałem
(wg. prawa umowa taka powinna zostac sporzadzona na pismie)
a ponadto otrzymuję od firmy emaile z pogróżkami
rezygnuję z wyrażonej akceptacją regulaminu chęci
podpisania umowy. Informuję również, że jakakolwiek dalsza
korespondencja na podany w trakcie rejestracji email
będzie zgłaszana odpowiednim organom ścigania
jako próba zastrasznia i wymuszania świadczenia nienależnego
oraz jako narusznie podlegających ochronie danych osobowych."

dzisiaj dnia 24.02.10 otrzymałem taką wiadomość z której nic nie rozumiem.

"Informujemy, iż złożone przez Pana oświadczenie o odstąpieniu od
zawartej ze spółką Eller Service umowy jest bezskuteczne, gdyż zostało
złożone po terminie.

Proszę przyjąć do wiadomości informację, iż spółka Eller Service
działa na podstawie ustawy z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Przepisy powyższej ustawy stanowią
podstawowe źródło wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z
wykonywaniem działalności polegających na świadczeniu i odbiorze usług drogą
elektroniczną i stanowią lex specialis w stosunku do innych regulujących
stosunki polegające na świadczeniu usług ustaw, w tym co wynika z brzmienia
art. 11 ustawy w szczególności przepisów kodeksu cywilnego.

Art. 8 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi,
iż usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób zgodny z
regulaminem. Należy nadmienić, iż regulamin jest cały czas dostępny na
stronie internetowej i każdy użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu
umowy powinien zapoznać się z jego treścią. Zgodnie z § 4 Regulaminu
regulującym sposób zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną umowa zostaje zawarta poprzez rejestrację danych
potencjalnego usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie realizacji usługi Usenet na
wskazanej na stronie formularzu rejestracyjnym.

Wskazać należy, iż ani powyższy Regulamin, ani ustawa o świadczeniu
usług drogą elektroniczną nie zastrzegają dla ważności umowy ani formy
pisemnej, ani tym bardziej pisemnego potwierdzenia jej istotnych elementów -
zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy świadczenie usługi drogą
elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na
odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy,
przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest
w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne.

Wobec powyższego podnoszony przez Pana argument dotyczący obowiązku
potwierdzenia przez usługodawcę na piśmie informacji, o których mowa w art. 9
ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000, nr 22,
poz. 271) jest bezpodstawny i nie znajduje uzasadnienia.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zadaniem przepisów ustawy z 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za
produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271 ze zm.) jest implementacja
postanowień Dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie
konsumentów w umowach zawieranych na odległość.

Z godnie z art. 5 Dyrektywy 97/7/WE przedsiębiorca jest zobowiązany
dostarczyć potwierdzenie wymaganych informacji w formie pisemnej lub w taki
sposób aby były one dostępne na innym trwałym materiale. Stanowi to wyraźne
przeciwstawienie ulotnego sposobu przekazania tych samych informacji przed
zawarciem umowy (np. telefonicznie) oraz po zawarciu umowy (na materiale trwale
przechowującym informacje). Nacisk jest zatem położony na trwałość
nośnika informacji, a nie na formę pisemną.

Nowelizacji ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, dokonała korekty
wykładni gramatycznej art. 9 ust. 3, gdyż zgodnie z argumentem a fortiori, skoro
dla usług finansowych, przy których poziom ochrony konsumenta jest
wyższy, (szerszy zakres informacji, dłuższy termin do odstąpienia od umowy,
bezterminowe przedłużenie terminu do odstąpienia w braku potwierdzenia)
dopuszcza się potwierdzenie na piśmie oraz innych , trwałych nośnikach, tym
bardziej taki sposób potwierdzania jest adekwatny dla umów zawieranych drogą
elektroniczną. W myśl postanowień ustawy za trwały nośnik informacji
należy uznać twardy dysk komputera, w związku z czym za spełnienie
obowiązku potwierdzenia informacji należy uznać udostępnienie informacji w postaci
elektronicznej w taki sposób aby było możliwe zapisanie jej na twardym
dysku konsumenta.

Ponadto wskazać należy, iż z natury stosunku prawnego, jakim jest
świadczenie usług „Usenet”, wynika, że jego byt realizuje się poprzez
dostęp do sieci Internet oraz posiadanie stacji roboczej (komputera) wyposażonego
w system operacyjny, na którym możliwe jest użytkowanie udostępnianych
na rynku programów komputerowych realizujących funkcję czytnika Usenet.
Wobec powyższego sprzecznym z właściwością stosunku prawnego byłoby
uzależnianie ważności takiej umowy od potwierdzania jej istotnych elementów
usługobiorcy w tradycyjnej pisemnej formie. Wskazać należy, iż fakt zawarcia
umowy z Eller Service został potwierdzony poprzez rejestrację i
akceptację warunków Regulaminu, wobec czego nie było potrzeby ponownego ich
przesyłania, tym razem w tradycyjnej formie pisemnej.
Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, co potwierdza wypowiedź urzędnika UOKIK w audycji
radiowej dostępnej pod
adresem:
http://www.radiozet.pl/var/ezflow_site/storage/original/audio/20181b53704d6f5a26eb55990f9c9f6a.flv
W świetle powyższego, zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu odstąpienie od
umowy możliwe było tylko i wyłącznie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia,
a w chwili obecnej składanie przez Pana w tym zakresie oświadczeń nie
wywołuje już zamierzonych przez Pana skutków prawnych.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 58 553
12 32.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Pobieraczek.pl"

ale się rozpisali!!

Kto przebije moją historię?

Witam,

Wypowiedziałem mailem w terminie nie przekraczającym 10 dni od daty zarejestrowania - dokładnie 4 dni, a pobieraczek i tak mnie zastrasza.
Po pierwszej próbie zastraszenia w sposób dość niewybredny poradziłem nauczyć się niejakiemu Adamowi liczyć do 10. Pomimo tego Adam wciąż mnie straszy. Chyba wydrukuję maile i pójdę na policję.

Czyli nie martwcie się, że nie wypowiedzieliście umowy, bo to i tak nie stanowi kwestii zainteresowania [*** po co to? edit: VaGla]

Pozdrawiam

Zawiadomić Policje i Prokurature

Dlaczego nikt nie zawiadomił prokuratury i policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ułatwianie dostępu do treści mogących być chronionymi prawami autorskimi.

ciekawe rozwiązanie

pismo z pobieraczka:

Szanowny Panie xxxxxx,

Ze względu na nie wywiązanie się przez Pana do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 10.02.2010 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Panu na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

Pozew przeciwko Panu zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Pana podczas zawierania umowy adres:

xxx xxxx
kod miasto
palacowa 11

Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

Pana adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 10.02.2010 to xxxxxxxxxxx. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Panu danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Panu ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pana z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - xxxxxxxxxx
Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=xxxxxxxxxxx

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

Z poważaniem,
Zespół Pobieraczek.pl

Oto odpowiedź wysłana oszustom przez klienta, który nie był świadomy całej afery wokół pobieraczka. Można się burzyć, że nie fair, ale z oszustami walczy się, stosując ich metody. Pobieraczek zatkał się i nie wysyła dalszych pism. Pewnie zaskoczony bezczelnością piszącego ;-))) Może komuś się przyda?

Szanowi Państwo,

Z wielkim zdziwieniem otrzymałem maila o poniższej treści. Nie nazywam się co prawda tak, jak w Państwa piśmie, niemniej jednak, przyszedł on na mój adres, czuję się więc w obowiązku odpowiedzieć.

Otóż pragnę oświadczyć, że nigdy nie logowałem się na Państwa stronę i nie korzystałem z Państwa usług.Przypuszczam, że padliście państwo ofiarą kogoś, podszywającego się pod wymienioną osobę, którą miałby być "Jan XXXXX" Moje nazwisko oraz imię brzmią inaczej, a i ulica nosi inną nazwę. Moja skrzynka mailowa juz kilkakrotnie padała ofiarą włamań. Tak w zasadzie, to z tego powodu od dawna nie korzystam z niej, uzywając zupełnie innego adresu, a tą odwiedzając okazjonalnie celem sprawdzenia poczty porzychodzącej. Jeżeli jesteście Panstwo zainteresowani dochodzeniem, kto z wami zabawił się moim kosztem, proszę zawiadomić organa ścigania. Ja nie czynię tego, jako że sprawa jest dla mnie całkowicie bez znaczenia i nie warta zachodu.

Jeżeli okazałoby się, że mail został wysłany z mojego adresu IP, mogłoby to wynikać z faktu, iż do połączeń używam routera, nie stosując żadnych zabezpieczeń, co umożliwia praktycznie każdemu będącemu w jego zasięgu korzystanie z niego. Miewam rzeczywiście przypadki, że łącze działa dużo wolniej, co według specjalistów może być dowodem, iż ktoś postępuje właśnie w ten sposób.

W zaistniałych okolicznościach oceniam szanse wykrycia sprawcy jako iluzoryczne. Ja osobiście ze swej strony nie zrobię niczego, aby państwu pomóc. Dlaczego?

Otóż uważam (wszedłem dziś na państwa stronę i zorientowałem się, o co chodzi), że jesteście państwo prymitywnymi naciągaczami, którzy jasno i otwarcie nie napiszecie, co i za ile proponujecie. Na stronie tytułowej znalazłem zapis:

Informacja dla klientów
Podczas 10-dniowego darmowego okresu próbnego przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia zamówienia (fax, email itp.). Po upływie 10-dniowego okresu próbnego ważność umowy od 3 miesięcy i koszt od 7,90 PLN miesięcznie.

W zestawieniu z żądaniami, jakie wysuwacie Państwo w stosunku do potencjalnych klientów - ofiar swej naiwności to o wiele za mało. Tak w ogóle to zastanawiam się, czy nie warto by napisać jakiegoś pisma do Rzecznika Praw Konsumenta o waszych praktykach, służących oszukańczemu wyłudzaniu pieniędzy oraz na parę forów internetowych, ostrzegających przed wami. Solennie przyrzekam, że przemyślę sprawę, jak mógłbym wam zaszkodzić.

Bez poważania

podpis

witam ja również dałem

witam ja również dałem się im podejść
jak chyba większość podałem im fałszywe dane , tylko teraz mam problem , wzywają do zapłaty , internet mam radiowy , czy da się mi jakoś z tego wyślizgać - dodam , mądry polak po szkodzie , nie czytałem ich regulaminu > pomocy

czy po roku czasu tyrzeba bedzie dalej płacić??

Witam ja tez dalam sie zlapac oszustom, wysyłałam do nich maile z wypowiedzeniem - nie skutkowało , wysyłałam wiadomosci ktore zawierały prawne wytlumaczenia ( np. dotyczace faktur ktora powinna byc wystawiona) i wszystkie mozliwe pisma ktore udało mi sie zdobyc na internecie.
Nie mam sił juz z nimi pisac i zapłacilabym im dla świetego spokoju ale czy po roku nie przyjdzie mi kolejne zawiadomienie o wpłacie ??? Czy ktoś z Was zapłacił w tamtym roku i firma rozwiazałą umowe ??? bardzo prosze o pomoc

Zamykam ten wątek

VaGla's picture

Bardzo wiele osób usiłuje tu zostawić komentarz, większość prosi o pomoc, ale z treści tych próśb wynika, że nie przeczytały komentowanego wątku. Częściej pojawiają się próby pozostawienia komentarza, w którym jego autor nie posługuje się "językiem parlamentarnym". Jak się pojawi w sprawie serwisu pobieraczek.pl coś nowego, to opublikuję w serwisie nowa notatkę.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>