Dostęp do informacji publicznej w UE - wyrok w sprawie T-331/11

Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność w części decyzji Rady w przedmiocie odmowy udzielenia dostępu do dokumentu dotyczącego przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Innymi słowy - sąd uznał, że decyzja Rady była bezprawna. W części, bo w części, ale jednak. Chodzi o wyrok w sprawie T-331/11 (Besselink / Rada). Czytając komunikat prasowy dotyczący wyroku proszę sięgnąć też do rozważań na temat konstytucyjności (braku konstytucyjności?) zasad dostępu do informacji w UE na gruncie konstytucyjnego prawa do informacji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. Te rozważania prowadziłem w związku z korespondencją w sprawie ACTA (zanim sprawa ACTA stała się interesująca publicznie). Wówczas popełniłem "grzech NGO-sowca" i nie poszedłem ze sprawą do sądu.

Na stronach Sądu Unii Europejskiej można znaleźć Komunikat prasowy nr 103/13 na temat wyroku T-331/11. Wszystko się zaczęło w momencie, w którym Leonard Besselink, profesor prawa konstytucyjnego wydziału prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Niderlandy) złożył wniosek o udostępnienie dokumentu zawierającego projekt decyzji Rady Unii Europejskiej upoważniającej Komisję do negocjacji umowy o przystąpieniu Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC).

Materiały dotyczące postępowania w sprawie T-331/11, czyli Besselink przeciwko Radzie, dostępne są na serwerze Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Jest tam też sam wyrok (w wersji angielskojęzycznej).

Rozstrzygnięcie jest następujące:

THE GENERAL COURT (Fifth Chamber)

hereby:

1. Annuls the Council Decision of 1 April 2011 refusing full access to document 9689/10 in that it refuses access to Negotiating Directive No 5 and to the undisclosed parts of the requested document, which set out the principles laid down in the EU Treaty that should govern negotiations for the accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Rome on 4 November 1950, or which only set out the questions to be addressed in the negotiations;

2. Dismisses the action as to the remainder;

3. Orders the parties to bear their own costs.

Sąd stwierdził nieważność decyzji Rady w zakresie, w którym udzielono odmowy dostępu do wytycznych negocjacyjnych nr 5 oraz do nieujawnionych części dokumentu, w których przypomniano zasady ustanowione w traktacie UE, jakie powinny obowiązywać w zakresie dotyczącym negocjacji, lub w których wskazano jedynie kwestie podlegające omówieniu w toku negocjacji. W pozostałym zakresie skarga Besselinka została oddalona.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

tu

czy dało by się zadac unii europejskiej pytanie o udostępnienie informacji jakie mają w sprawie toczacego sie u nas śledztwa w sprawie smoleńska?
nie chodzi mi o katastrofe, ale o sam fakt tak ogolnie sformułowanego pytania. Czy coś wiecie aby o tym zdarzeniu i co?

Chodzi o to czy mozliwe by było zadanie pytania o inne rzeczy ogólne.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>