Podobno unormują telepracę

Rząd rozpoczął prace nad opracowaniem projektu ustawy normującej telepracę. Będzie to oddzielny akt prawny. Skierowanie do telepracy będzie mogło nastąpić w umowie o pracę, lub innym akcie stanowiącym podstawę nawiązania takiego stosunku, nie będzie można czasowo powierzyć takiej pracy pracownikowi bez jego zgody. Pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę udostępnianych pracownikowi danych dotyczących przedsiębiorstwa, będzie również miał obowiązek szanować prywatność pracownika...

Gazeta Prawna: "Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zamierza wprawdzie wprowadzić do nowego kodeksu pracy przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia, ale będą one dość ogólne. Tymczasem w ustawie o telepracy znajdą się szczegółowe regulacje. Jedna z nich, jak dowiedziała się GP, będzie wskazywać, że powierzenie telepracy będzie wymagać zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika."

Pracodawca musiał będzie zapewniać telepracownikowi odpowiedni kontakt ze sobą oraz innymi osobami zatrudnionymi w firmie, a także sprzęt niezbędny do telepracy. Jeśli pracownik będzie używać własnego sprzętu, pracodawca powinien mu za to płacić.

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie znalazłem projektu tej ustawy.

A więc telepraca.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>