Oficjalny kanał KPRM

Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie był uprzejmy ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, że poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty do spraw obsługi serwisów internetowych w Zespole do spraw strategii komunikacji i nowych mediów w Centrum Informacyjnym Rządu. Mnie oczywiście interesuje to, że w zakresie zadań wykonywanych na tym stanowisku ma być "zarządzanie oficjalnymi kanałami KPRM w serwisach społecznościowych". I jestem w kropce. Nie nauczono mnie na studiach prawniczych, co to są "oficjalne kanały KPRM w serwisach społecznościowych".

Ogłoszenie nr: 154409 można znaleźć w Sieci. Niestety nie wiem, jak się definiuje kanał, jak się definiuje kanał KPRM i co stanowi o tym, że dany kanał jest oficjalny lub nie jest oficjalny. Czy KPRM też ma jakieś nieoficjalne kanały?

Zastanawiam się też, czy współpraca między KPRM i brandADDICTED sp. z.o.o. dotyczyła oficjalnych kanałów, czy nieoficjalnych? Czy rekrutowany właśnie specjalista ma zajmować się też tym samym, co brandADDICTED? W szczególności: czy ma być partnerem dla brandADDICTED, która - w ramach wsparcia kryzysowego - analizuje i rekomenduje "działania, jakie powinien podjąć Zleceniodawca, aby złagodzić lub zniwelować w mediach społecznościowych opinie o działaniach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak i samego Prezesa Rady Ministrów"?

Czytam sobie to ogłoszenie Dyrektora Generalnego KPRM i nie widzę tam wymogu, by kandydat miał jakieś uprawnienia do współpracy z amerykańskim NSA, jakieś kursy obsługi PRISM czy innych takich narzędzi. Ale może to jest napisane szyfrem i w ten sposób należy rozumieć te punkty "zakresu zadań", które rozwinięto jako: "współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy rozwijaniu serwisów internetowych" oraz "monitoring i analiza skuteczności działań prowadzonych w Internecie". A może taka współpraca z NSA jest związana z wymogiem przedstawienia "kopii poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)"?

KPRM niezbędnie wymaga wykształcenia wyższego, ale poza tym kandydat niezbędnie musi też spełniać inne wymogi:

  • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w tworzeniu i zarządzaniu treścią serwisów internetowych i społecznościowych
  • Orientacja w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie
  • Znajomość specyfiki mediów społecznościowych
  • Znajomość zasad komunikacji społecznej i działania mediów
  • Umiejętność tworzenia i zarządzania treścią serwisów internetowych
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Samodzielność
  • Kreatywność
  • Dyspozycyjność

Czy - jeśli kanał ma być "oficjalny", to orientacja w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie może być "mierna"?

Uważam, że to niezły kanał.

Może już czas skończyć z tymi "oficjalnymi" kanałami, które nie są żadnymi "oficjalnymi", a zacząć koncentrować się na urzędowych publikatorach teleinformatycznych - te przynajmniej mają podstawę w ustawie. Im dalej będą Państwo wchodzili w "oficjalne" kanały, tym trudniej będzie z nich wyjść z twarzą.

Dyrektorem generalnym KPRM jest p. Michał Widelski.

Przeczytaj również: Wydaje mi się, że Rząd zaczyna przejawiać uzależnienie od Facebooka.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>