RFID

Kalifornia: wstrzymano prace legislacyjne nad moratorium na identyfikację dokumentów

W Kalifornii zaproponowano wspieraną przez organizacje broniące praw człowieka i obywatela regulację stanową, która czasowo miała wstrzymywać wprowadzanie wszelkich metod elektronicznej identyfikacji dokumentów takich jak prawa jazdy czy paszporty. Pod wpływem przemysłu prace nad projektem ustawy odłożono jednak na rok.

RFID wciąż na fali - testowane są paszporty z tagami

Serwis Wired pisze, że w USA testowane są już paszporty z tagami RFID (skrót od radio frequency identification), które pozwalają na odczytywanie zawartych tam danych na odległość.

Obywatela zmierzyć, zważyć, zidentyfikować

Rzeczpospolita: "Za rok, w sierpniu 2006 r., Polacy dostaną pierwsze paszporty zawierające dane biometryczne - zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Biometria to identyfikacja tożsamości na podstawie niepowtarzalnych cech ciała, takich jak linie papilarne, rysy twarzy czy wzór siatkówki oka. Ma być skutecznym zabezpieczeniem przed podrabianiem dokumentów".

Konsultacje w sprawe DRM i RFID

Niedawno informowałem o ukazaniu się europejskiego dokumentu dotyczącego RFID (Radio Frequency Identification) (PDF). Teraz warto również wspomnieć o konsultacjach europejskich dotyczących DRM, czyli Digital Right Management (chodzi o elektroniczne zarządzanie prawami autorskimi).

RFID w Europie

Dostępny jest dokument Working document on data protection issues related to RFID technology (PDF) Europejskiej Grupy Roboczej ds Ochrony Danych (the EU Working Party on Data Protection) poświećony ochronie prywatności oraz RFID (Radio Frequency Identification).

Prywatność... pobudzana radiem

Nie można powiedzieć, że To się zaczyna. Trzeba jasno powiedzieć, że To się już dzieje! Otóż Departament Stanu palnuje w USA dodawanie chipów RFID (radio frequency identification) do paszportów.

Ochipują nam administrację?

Blumberg donosi, że meksykański prokurator generalny Rafael Macedo de la Concha został "wyposażony" w nieusuwalny mikrochip na swoim ramieniu. Teraz stosowne służby mogą śledzić jego ruchy, a jednocześnie implant daje mu dostęp do nowej bazy danych o przestępstwach (na zasadzie klucza). Inni oficjele, którzy mają mieć dostęp do bazy - również będą wyposażeni w takie implanty.

Otagują japońskie dzieci

Japońscy uczniowie zostaną oznaczeni za pomocą systemu RFID (radio frequency identification). W ten sposób rodzice będą mogli "śledzić" ich drogę do szkoły... Wiadomo. Jak mam komórkę przy sobie to też można mnie namierzyć. W każdym razie to doniesienie pokazuje do czego zdolna jest technologia RFID i do czego będzie wykorzystywana (nie tylko do robienia automatycznego remanentu w sklepie, który zamiast 2 dni zajmie dwie sekundy).

RFID w Kanadzie

Kanadyjski (tyle że z prowincji Ontario) odpowiednik naszego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (?) (Information and Privacy Commissioner) opublikował stanowisko (PDF) w sprawie stosowania technik radio frequency identification (RFID) w tamtejszych bibliotekach (Guidelines for Using RFID Tags in Ontario Public Libraries).