zamówienia publiczne

Sieć wymiaru sprawiedliwości

Dzisiejsze wydanie Pulsu Biznesu donosi: Ruszył kolejny duży przetarg - na budowę sieci teleinformatycznej dla sądów, prokuratur i służby więziennej. Gra idzie o ponad 50 mln zł. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpisało przetarg na budowę i 3-5-letnią obsługę sieci teleinformatycznej łączącej centralę, sądy, prokuratury, a także ośrodki podległe służbie więziennej

Pomoc społeczna podpisana

W dniu 2 kwietnia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Odpowiedzi Ministra Kleibera

Minister Nauki i Informatyzacji Michał Kleiber odpowiedział w Sejmie na pytania Posłów: Interoperacyjność jest obecnie jedną z najistotniejszych kwestii do rozwiązania.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamawiający: Krajowe Biuro Wyborcze. Przedmiot: Opracowanie, wykonanie, wdrożenie i nadzór autorski systemu informatycznego Platforma Wyborcza. Wartość zamówienia: 577 653 EURO, słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy zł (zwracam uwagę na brak tożsamości jednostek monetarnych...). Nazwa wygrywającego: PIXEL Technology s.c. Cena wybranej oferty: 3 324 500 zł. Data publikacji: 2004-01-16...

Wiem jak to brzmi...

Niedawno zastanawiałem się nad tym, że szkoły, którym Prezydent ufundował pracownie komputerowe w ramach programu "Internet w szkołach" teoretycznie stały się podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną (zobacz art. 237 § 5 KPK w związku z art. 1 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne - tu zakres podmiotów jest szerszy niż tylko operatorzy, którzy poddani są rygorom rozporządzenia z art. 40 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne)...

Obsługa informatyczna budżetu

Dwa lata temu ogłoszono przetarg na system do obsługi budżetu, który obecnie został unieważniony. Ofert złożyło pięć firm (ComputerLand, Comarch, Softbank, Oracle i Fujitsu Services). Po złożeniu ofert zostały w przetargu dwie firmy: Softbank i CoputerLand, przy czym ta druga został wykluczona przez komisję. Aby przetarg się odbył muszą być choć dwie ważne oferty.

Jeden format zdrowia

Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie (rozporządzenie z 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego, Dz. U. nr 105, poz. 996), w którym wymusza na firmach składających wniosek o dopuszczenie leku do obrotu dołączanie dokumentacji w formie elektronicznej. Tyle, że ministerstwo akceptuje tylko jeden, jedyny format takiego dokumentu: MS Word.

BIP coraz bliżej

Do 30 czerwca podmioty, wykonujące zadania publiczne, mają czas na skompletowanie i umieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) swoich informacji publicznych. A tymczasem...

Dokładność co do Pixela

Łódzka firma Pixel przyznała się do błędu w swoim oprogramowaniu, który mógł wpłynąć na kłopoty w obliczaniu wyników w wyborach samorządowych. Dyrektor Pixel Technology S.C. Tomasz Szeler napisał w oświadczeniu: "wadliwa architektura części stworzonego przez jego firmę oprogramowania spowolniła przesyłanie danych wyborczych do centralnej bazy danych Krajowego Biura Wyborczego".

Norymberga - urząd miasta on-line

Miasto Norymberga wdraża właśnie projekt pierwszego urzędu mjeskiego on-line w Niemczech. Mieszkańcy miasta będą mogli tam wypełniać odpowiednie formularze, potrzebne z punktu widzenia administracji, oraz dokonywać stosownych płatności. Poprawność podpisów zagwarantuje specjalna karta chip'owa.