rozprawy doktorskie

Prawne aspekty wolnego oprogramowania - rozprawa doktorska dr Krzysztofa Siewicza

Okładka rozprawy doktorskiej Krzysztofa SiwiczaKrzysztof Siewicz obronił niedawno doktorat na Wydziale Prawa w Leiden University (gratulacje!). Tytuł rozprawy brzmi: "Towards an improved regulatory framework of free software: protecting user freedoms in a world of software communities and eGovernments". Sama rozprawa została udostępniona w repozytorium uniwersyteckim (kiedy takie repozytoria będą również w Polsce?), ale na dodatkową uwagę zasługuje fakt, że dr Siewicz swoją rozprawę udostępnił społeczności na licencji Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0.

Społeczeństwo Informacyjne - bibliografia wersja 1.0 (beta)

Jerzy S. Nowak podesłał mi pewien dokument, który - jak powiedział - powinien służyć ludziom. Powiedział mi również, że mogę go opublikować w serwisie. Na 92 stronach autor opracowania zgromadził sporą ilość literatury, ale wiem sam (i autor również zdaje sobie z tego sprawę), że to zestawienie nie wyczerpuje całego dorobku piśmienniczego, który ukazał się w proponowanym temacie. Dlatego można się z autorem skontaktować i zasugerować mu uwzględnienie w opracowaniu innych jeszcze pozycji.

Zwyczaj jako źródło ponadnarodowego prawa handlu elektronicznego

dr Przemysław PolańskiZapraszam do lektury rozprawy doktorskiej autorstwa dr Przemysława Polańskiego, pt. "Custom as a source of supranational Internet Commerce Law", Faculty of Science & Faculty of Law, The University of Melbourne, lipiec 2003. To pierwsza rozprawa doktorska, którą publikuje w serwisie VaGla.pl Prawo i Internet.