Społeczeństwo Informacyjne - bibliografia wersja 1.0 (beta)

Jerzy S. Nowak podesłał mi pewien dokument, który - jak powiedział - powinien służyć ludziom. Powiedział mi również, że mogę go opublikować w serwisie. Na 92 stronach autor opracowania zgromadził sporą ilość literatury, ale wiem sam (i autor również zdaje sobie z tego sprawę), że to zestawienie nie wyczerpuje całego dorobku piśmienniczego, który ukazał się w proponowanym temacie. Dlatego można się z autorem skontaktować i zasugerować mu uwzględnienie w opracowaniu innych jeszcze pozycji.

Tytuł udostępnianego opracowania brzmi "Społeczeństwo informacyjne - bibliografia - stan - 31.12.2007", a jest jeszcze dopisek, że jest to wersja 1.0. Opracowanie to jest jeszcze materiałem roboczym - autor nadal zbiera poprawki i uzupełnienia oraz - jak wspomniałem - szuka nowych pozycji. Dopisek o wersji 1.0. sugeruje, że jest to (będzie - po domknięciu poprawek) zamknięcie pewnego etapu prac, ale również to, że autor będzie najprawdopodobniej gromadził nadal bibliografię w zaproponowanym temacie i z czasem doczekamy się bibliografii w wersji 1.1, potem 1.2 i tak dalej.

Bibliografię można pobrać z następującej lokalizacji:

bibliografia_SPI_071231_wersja_rob_1_1.pdf (793 KB)

Poniżej zaś pozwalam sobie (za zgodą autora) przytoczyć słowa opublikowane we wprowadzeniu:

Przedstawiona (...) bibliografia dotycząca problematyki społeczeństwa informacyjnego w Polsce nie pretenduje do całościowego ujęcia tematu. Powstała w trakcie przygotowania konferencji i opracowań, a technokratyczne podejście autora sprawia, że pewne obszary są potraktowane marginalnie. Należą do nich m.in. głównie zagadnienia dydaktyki i szkolnictwa.

W prezentowanej Bibliografii ujęto pozycję dotyczące problematyki społeczeństwa informacyjnego, Internetu (praktycznie z pominięciem tekstów i opracowań o charakterze technicznym), gospodarki opartej o wiedzę, o ile opracowanie w jakiś sposób odnosi się do społeczeństwa informacyjnego. Starano się zamieścić opracowania raczej o większej objętości, pomijając np. recenzje czy krótkie 1-2 –stronicowe teksty. Nie ma również opracowań z gazet (dzienników) z nielicznymi wyjątkami (jak np. artykuł Umberto Eco z Gazety Wyborczej czy wywiady z wybitnymi osobistościami ze świata nauki). Pojawiają się natomiast pozycje dotyczące zastosowań informatyki w administracji, strategii lizbońskiej, zagadnień e-learningu czy telepracy ponieważ traktuje się je jako nierozerwalnie związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Opracowanie nie zawiera natomiast wykazu popularnych odwołań do stron internetowych.

Bibliografia wymienia opracowania zwarte pod warunkiem, że w całości dotyczą szeroko rozumianej problematyki społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony – ujęte są stosowne rozdziały autorskie z pokazaniem informacji o opracowaniu zwartym.

W niniejszej bibliografii przyjęto konwencję uporządkowania wg pierwszych 4 liter nazwiska autora (w przypadku zespołów kilkuosobowych jest to pierwszy autor), co często zniekształca zwyczajowy porządek alfabetyczny – nie wyklucza się zmiany w II wydaniu opracowania. Pozycje przewidziane do wydania w 2008 r. lub wymagające dodatkowych wyjaśnień i poszukiwań oznaczono kolorem czerwonym i kursywą.

W celu ułatwienia dostępu do literatury na końcu zestawienia podano linki bibliograficzne do niektórych pozycji ujętych w wykazie – są to pozycje zawierające szczególnie dużo wykorzystanej literatury lub zestawienia bibliograficzne sporządzone przez niektóre biblioteki publiczne (wojewódzkie lub pedagogiczne).

Autor liczy na przekazanie uwag, poprawek i uzupełnień, które znajdą odbicie w II wydaniu opracowania. Ponadto z ogromną satysfakcją będą przyjęte kopie artykułów i opracowań z dokładnym opisem bibliograficznym. Uwagi prosimy kierować na adres jnowak [małpa] neostrada.pl lub ptsi [małpa] onet.eu

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Spis jest mimo wszystko

DES's picture

Spis jest mimo wszystko imponujacy. Troche brak tylko odniesien do artykulow z czasopism a bylo ich (chociazby w CW) kilka waznych - no ale to gazety & czasopisma ;-)

bibliografia i gazety

CW zawiera sporo ciekawych artykulow - jest wlasnie w obróbce; do spisu włączam teksty wartościowe (znowu: moim zdaniem)i np. z dziennikow jest GW z wywiadem z U.Eco, czy Dziennik z U.Beckiem

współpraca

Sądzę,że autor nie odmówi przyjęcia deklaracji współpracy.

bibliografia

oczywiscie, że nie odmowi - wręcz oczekuje

To jeszcze synergia

VaGla's picture

To jeszcze sprawdź, Drogi Jurku, efekt pracy dr Wiewiórowskiego: Bibliografia prawa nowych technologii, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu Gdańskiego. Wiem, że to specyficzny wycinek badań nad szeroko pojętym "społeczeństwem informacyjnym", ale "prawo" jest zawsze elementem opisu tego społeczeństwa.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

rewelacja!! poddaję sie!

rewelacja!! poddaję sie!

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>