Interpelacja w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (VII Kadencja Sejmu)

W dniu 14 grudnia 2011 r. posłanka Małgorzata Adamczak skierowała do ministra administracji i cyfryzacji interpelację poselską nr 526 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Odpowiedzi na interpelację udzielił - z upoważnienia ministra - podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Igor Ostrowski.

Interpelacja nr 526 do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej:

"Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności następujące podmioty: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne itd. Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną.

W świetle powyższego należy zwrócić uwagę na jedną, bardzo utrudniającą korzystanie z BIP-u, wadę. Każdy podmiot sam gospodaruje stroną WWW. Nie ma ogólnej standaryzacji takiej strony. Czy nie warto byłoby zastanowić się nad ujednoliceniem wyglądu stron WWW Biuletynu Informacji Publicznej po to, aby łatwiej było wyszukać dane informacje bez względu na to, na jakiej stronie, obojętnie jakiego podmiotu, jesteśmy?

Proszę uprzejmie o odpowiedź na pytanie. Czy Pan Minister dostrzega powyższy problem oraz w jaki sposób ma zamiar go rozwiązać?

Poseł Małgorzata Adamczak

Kościan, dnia 14 grudnia 2011 r."

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 526 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej:

"Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na przesłaną przez pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu RP, przy piśmie z dnia 22 grudnia 2011 r. (znak: SPS-023-526/11) interpelację pani poseł Małgorzaty Adamczak w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej informuję, co następuje.

Od dnia 24 grudnia 2011 r. jest wdrażany Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który jest realizowany w ramach 7 osi Programu Operacyjnego ˝Innowacyjna gospodarka˝ ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem tego sytemu jest budowa ujednoliconego systemu dostępu do informacji publicznej oraz ułatwienie obowiązku udostępniania oprogramowania do budowy i aktualizacji stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej przez instytucje wykonujące zadania publiczne.

SSDIP to aplikacja, która umożliwi ujednolicenie wyglądu stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej dla poszczególnych kategorii instytucji realizujących zadania publiczne. Będzie ona również dużym ułatwieniem dla instytucji, które zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej mają obowiązek udostępniać informacje publiczne na stronach podmiotowych BIP. Aplikacja ta będzie udostępniana bezpłatnie i umożliwi budowanie oraz aktualizację stron podmiotowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wdrożony scentralizowany system umożliwi wprowadzenie jednolitej identyfikacji wizualnej stron podmiotowych BIP oraz usprawni mechanizm gromadzenia, prezentacji i udostępniania informacji publicznych.

Mając na uwadze powyższe, podkreślić należy, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podjęło działania mające na celu ujednolicenie wyglądu stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Igor Ostrowski

Warszawa, dnia 16 stycznia 2012 r."

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

BIP-y

Zadałbym inne pytania. Jakie są konsekwencje nieprowadzenia strony BIP w ogóle, a jakie prowadzenia takiej strony nieodpowiednio? Na stronach BIP brakuje uchwał, zdarza się, że brakuje oświadczeń majątkowych lub są one niekompletne. Strony te bywają mocno nieaktualne. Jeszcze dwie kwestie: jak do obowiązku publikacji uchwał Rady Gminy/powiatu ma się częsta praktyka informowania że "z załącznikiem x do uchwały nr ... można zapoznać się w siedzibie Urzędu, pokój xxx"? I czy poprawna jest interpretacja, wedle której wszystkie zamieszczone w BIP treści znajdują się w domenie publicznej, skoro często można tam spotkać zastrzeżenie praw autorskich przy tekstach nie mających charakteru urzędowego, np. promujących daną gminę?

Tak sobie czytam odpowiedź

Tak sobie czytam odpowiedź Ostrowskiego i wcale mnie nie dziwi to co on piszę. W końcu męczy ten projekt już od jakiegoś czasu. Bardzo fajnie, że MSWiA podjęło się idei stworzenia BIP dla ubogich, ale co z już dotychczas funkcjonującymi BIPami. Wprawdzie MSWiA opracowało "Minimalny standard informacji dla „Przejrzystej strony BIP" ale wydaje mi się to za mało. Szkoda, że nie udało się na początku przeforsować pierwotnego tekstu rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie już dokładnie w treść wpisane było z jakich działów ma się składać dany biuletyn.
Jeżeli nigdzie wprost nie będzie jakie informacje podmiot zobowiązany jest publikować w BIP to jakoś informacji udostępnianych w internecie przez podmioty publiczne nadal będzie taka jak obecnie.
Poza tym od przyglądania się BIP MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI może się zrobić słabo.

Jest spora szansa, że po

kravietz's picture

Jest spora szansa, że po wprowadzeniu SSDIP urzędy pokierują się rachunkiem ekonomicznym i wybiorą tańszą metodę zaspokojenia wymogów prawa. Tak przecież było z elektronicznymi skrzynkami podawczymi i ePUAP. Z punktu widzenia konsumenta też jest to lepsze rozwiązanie bo łatwiej zmusić do pewnych zmian (np. w zakresie ergonomii) jeden serwis niż 30 tysięcy.

--
Paweł Krawczyk | ipsec.pl | echelon.pl
facebook | g+ |

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>