Jeszcze dwa projekty rozporządzeń do informatyzacji: kontrola projektów i wynagrodzenie RI

Wypada odnotować jeszcze dwa projekty rozporządzeń związanych z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jednym z projektów jest projekt rozporządzenia w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych, drugim jest projekt w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji. Chociaż oba były opublikowane nieco wcześniej, niż te projekty, które dotyczą ePUAP - czas na przekazywanie uwag do znacznie bardziej rozbudowanych i - jak się wydaje - istotniejszych projektów rozporządzeń w sprawie ePUAP jest krótszy...

Do 31 maja MSWiA czeka więc na uwagi do Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych (w wersji przekazanej do konsultacji międzyresortowych z terminem na zgłaszani uwag do dnia 31 maja 2010 r.). To rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Do treści rozporządzenia przewidziano załącznik. W załączniku pt. Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzania kontroli w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymieniono:

1. Certified Information System Auditor (CISA),
2. Certified Information Security Manager (CISM),
3. Europejski Certyfikat Umiejętności Zawodowych Informatyka - EUCIP Professional specjalizacja Audytor Systemów Informacyjnych.

Jest jeszcze Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.. 2010r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji (wersja przekazana do konsultacji międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 31 maja br.)

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

CISA, CISM i EUCIP

kravietz's picture

Pozwoliłem sobie przekazać do MSWiA komentarz do pierwszego rozporządzenia sugerujący włączenie również CISSP. Jego brak jest dość dziwny biorąc pod uwagę, że włączono CISM i niszowy EUCIP.

--
Paweł Krawczyk
IPSec.pl - Podpis elektroniczny i bezpieczeństwo IT

no to poczekamy

Rozporzadzenia dotyczace ePUAP mają zostać wydane z "vacatio legis" 3 miesiace. Ponieważ nie przeszły przez uzgodnienia międzyresortowe - wszystko wskazuje na to, że rozpoczną obowiązywać od 1.01.2011r.
KJM

no to poczekamy ++

Mój komentarz dotyczy:
Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej i pozostałych rozporzadzeń związanych z ePUAP.
KJM

Wszystko OK

VaGla's picture

Wszystko jest w porządku: najpierw serwis, potem rozporządzenie, które ma stanowić podstawę prawną przygotowania serwisu: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA przygotowało nową funkcjonalność na portalu www.epuap.gov.pl - Profil Zaufany.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

tylko dla VAGLI

To jest problem jaja i kury. Nie można moim zdaniem zrobić serwisu do nieistniejącego rozporządzenia. Nie można napisać dobrego rozporządzenia bez sprawdzenia czy serwis utworzony na jego podstawie "zagra". Tak czy siak zawsze będzie problem.
A swoja drogą nie chodzi tylko o ten problem. 17 czerwca wchodzi w życie ustawa w zakresie ZP. Rozporządzenia brak, serwis też nieobecny chyba, że bedziemy potwierdzać ZP bez rozporządzenia.
KJM

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>