Chciałbym poznać odpowiedź MSWiA na pismo RPO w sprawie dostępności witryn internetowych administracji publicznej

W dniu 23 marca 2010 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski, wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie eDostępności stron internetowych instytucji publicznych w związku z przygotowanym w Biurze RPO raportem: „Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych”. Problematyka dostępności witryn internetowych z trudem torowała sobie drogę w administracji publicznej. W maju 2007 roku rozmawiałem z dr Kochanowskim na te właśnie tematy. Rzecznik przyznał wówczas, że należy może do trochę "innej epoki" (być może tym należy też tłumaczyć aktualny sposób przygotowania witryny internetowej RPO), jednak Rzecznik zainteresował się z czasem zagadnieniami dostępności (por. accessibility). W ostatnich miesiącach przygotowano raport na ten temat. Państwo działa dalej, mimo tragicznych wypadków w Smoleńsku, dlatego chciałbym poznać odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na jeden z ostatnich listów Rzecznika.

Na stronach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie eDostępności stron internetowych instytucji publicznych w związku z przygotowanym w Biurze RPO raportem: „Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych” – 23 marca 2010 r. (PDF). Przy okazji wystąpienia Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał również do MSWiA sam raport: Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych - raport RPO (PDF). W swoim liście dr Kochanowski napisał:

(...)
[L]ikwidacja barier pomiędzy niepełnosprawnymi, a pełnosprawnymi obywatelami należy do szczególnych obowiązków demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Mając powyższe na uwadze, działając w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych w raporcie wniosków w trakcie prac nad wdrożeniem zasady eDostępności. Ponadto, mając na względzie pismo z dnia 9 lipca 2008 r. (nr BMP-079-5770/08/AK), będę zobowiązany za przedstawienie postępów prac nad dostosowanie publicznych serwisów internetowych do standardów opracowanych przez konsorcjum W3C, a także udzielenie informacji na temat wyników zapowiedzianego w przywołanym wyżej piśmie audytu dotyczącego tego zagadnienia.

W piśmie do MSWiA Rzecznik Praw Obywatelskich napisał:

W ramach przeprowadzonej analizy, osoba niewidoma przebadała funkcjonalność 93 stron internetowych. Wyniki badań wskazują jak znikomy procent publicznych serwisów internetowych jest rzeczywiście dostępny dla użytkowników z dysfunkcją wzroku.

Raport RPO przygotowano w marcu 2010 roku. We wstępie tego raportu czytamy:

(...)
Wzrost znaczenia Internetu na tle innych mediów elektronicznych nie ulega wątpliwości. Jako źródło informacji i rozrywki może w niedługim czasie zastąpić inne środki masowego przekazu. W tym kontekście decydująca jest szeroka dostępność warunkowana nie tylko niskim kosztem akcesu, ale również przygotowaniem informacji w taki sposób, który nie będzie dyskryminował użytkowników niepełnosprawnych. Trudno dziś wyobrazić sobie sprawne działanie jakiejkolwiek instytucji (publicznej czy prywatnej) bez stale aktualizowanego serwisu internetowego. Jednak to, co dla większości użytkowników sprawia wrażenie estetycznej i funkcjonalnej strony internetowej, bywa całkowicie niedostępne dla osoby niewidomej. Dlatego też celem niniejszego raportu jest przedstawienie realnej dostępności witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych.

Przeczytaj również felieton z 2004 roku: Sto i jeden serwisów administracji publicznej.

Dr Janusz Kochanowski został dziś pochowany na częstochowskim cmentarzu Kule.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>