Konsultacje Europejskiej Strategii Interoperacyjności

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje dotyczące wdrażania Europejskiej Strategii Interoperacyjności (EIS - European Interoperability Strategy) dla europejskich usług publicznych. Do udziału w konsultacjach zaproszono obywateli UE, organizacje oraz administrację publiczną. Konsultacje będą trwać do 6 kwietnia 2010 r.

Informacje na temat konsultacji można znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tekście Konsultacje społeczne w sprawie EIS. Tam również informacja, że każdy uczestnik procesu konsultacji społecznych powinien kontaktować się bezpośrednio ze służbami Komisji Europejskiej (por. Public consultation on the implementation of the European Interoperability Strategy for European Public Services na stronach Komisji Europejskiej), ale MSWiA – reprezentujące Polskę w pracach nad dokumentem – zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie również do Ministerstwa kopii uwag przesłanych do Komisji, co umożliwi uwzględnienie ich również w stanowisku polskim, które prezentowane będzie podczas spotkania Komitetu ISA w Brukseli 6 maja 2010 r.

Komisja Europejska zakłada, że wypracowany dokument Europejskiej Strategii Interoperacyjności będzie stanowić załącznik do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności i europejskich usług publicznych.

Konsultowane dokumenty:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

do czego zaprzęgnąć interoperacyjność

Interoperacyność jak każde wyrafinowane narzędzie może zostać wykorzystane skutecznie lub pozornie. Mam wrażenie, że w dotychczasowych działaniach mieliśmy do czynienia z wariantem pozornym. Czyniono wielkie wysiłki aby udostępnić kolejne usługi, które w znikomym stopniu były wykorzystane. Tam gdzie mogę dotrzeć do informacji żródłowych widać, że usługi sa wykorzystywane w śladowym stopniu. Uważam, że przyczyną jest niewielka korzyść jaką osiąga klient indywidualny z załatwienia sprawy w trybie elektronicznym. Przykład Sądu w Lublinie pokazuje jednak, że procesy "wielkonakładowe" są i będą chętnie uruchamiane i wykorzystywane w trybie elktronicznym. To w tym obszarze można się spodziewać faktycznego wzrostu zainteresowania interoperacyjnym załatwianiem spraw. Z tego wywodu można byłoby wysnuć wniosek, że podstawą postępu jest skierowanie wysiłku interoperacyjnego na obszary o największym nakładzie powtarzalnej pracy zarówno po stronie klienta jak i instytucji publicznych. Sęk w tym, że nikt chyba obiektywniue nie przyjrzał się potrzebom w skali kraju. Nie znane mi sa badania faktycznego zapotrzebowania na usługi rzeczywiście oczekiwane. Budzi przeto pewne nadzieje, że nowy podsekretarz stanu w MSWiA wspomina w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu o "mierzalności". Oby mierzył przed i po wydaniu setek milionów na interoperacyjność.
Czy powyższe uwagi oznaczają, że należy zapomnieć o udostępnieniu usług o małym zapotrzebowaniu. O tym problemie chętnie bym porozmawiał ale nie chcę podnosić spraw mniej ważnych przed zasadniczymi.
KJM

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>