Kredyt konsumencki przez Sieć w kontroli UOKiK

Ponieważ idą święta i wiele osób poszukuje dodatkowych funduszy na ich obsługę, warto odnotować już jakiś czas temu ogłoszone wyniki przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów akcji przeszukiwania internetu. W tym roku UOKiK skontrolował 24 strony internetowe oferujące szybkie kredyty. Efekt kontroli? Urząd prowadzi obecnie dziewięć postępowań wyjaśniających i planuje wszcząć jeszcze dwa.

Kontrola odbyła się w ramach Internet Sweep Day. W minionych latach pisałem o takich kontrolach m.in. w tekstach Wyskakujące okienka reklamowe oczami regulatora - przygotowywane są postępowania, Dzwonki, tapety (do komórek) i prawa konsumentów oczyma Brukseli, czy International Internet Sweep.

W tym roku informacje na temat przeprowadzonych przez UOKiK kontroli można znaleźć w opublikowanej na początku listopada notatce Pożyczka przez internet. Tam UOKiK wyjaśnił na wstępie, że:

(...)
Pożyczając pieniądze do 80 tys. zł zawieramy umowę o kredyt konsumencki, która musi określać m.in. całkowity koszt udzielonego kredytu. Ponadto decydując się na pożyczkę przez telefon, sms czy Internet zawieramy dodatkowo umowę na odległość. Od tak zawartej umowy możemy odstąpić w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Jednocześnie musimy zwrócić całą kwotę, ale przedsiębiorca ma prawo zatrzymać wpłaconą przez nas opłatę przygotowawczą. Obowiązkiem instytucji udzielających kredytów konsumenckich na odległość jest ponadto rzetelne informowanie o warunkach zobowiązania oraz o jego kosztach w ofertach i przekazach reklamowych. Jak pokazała kontrola UOKiK, nie w każdym przypadku obowiązek ten jest przestrzegany.
(...)

Dalej zaś można przeczytać:

(...)
Najczęściej pojawiającym się problemem w skontrolowanych ofertach jest brak informacji dotyczących kosztów udzielanej pożyczki. Takie dane są wymagane przez prawo i służą porównaniu innych ofert. Co więcej, zawierając umowę na odległość powinniśmy zostać wcześniej poinformowani o zasadach zapłaty ceny, kosztach rozmów telefonicznych, prawie wypowiedzenia umowy – takich informacji również nie zawierały niektóre przeszukane strony.

Ponadto analiza ofert dostępnych w Sieci wykazała, że większość przedsiębiorców stronę internetową wykorzystuje jedynie do nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami. Dostępne formularze zgłoszeniowe po wypełnieniu dostarczają konsumentowi informacji czy ma szansę na pożyczkę. Zawarcie właściwej umowy następuje w siedzibie firmy.

Wątpliwości Urzędu wzbudziło też informowanie, że za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego tylko dana instytucja nie pobiera opłat. Zgodnie z prawem konsument nie może ponosić żadnych kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego.
(...)

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

wyniki kontroli

zastanawia mnie dlaczego i jakie regulacje prawne to regulują, że informacje o przeprowadzonych kontrolach nie są ujawniane. Niby jest ustawa udip, ale spróbuj się dowiedzieć w Inspekcji Handlowej jakie firmy zostały ukarane za fałszowanie żywności.
Link:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7327195,Mniej_miesa_w_miesie_i_masla_w_masle.html

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>