W Polsce jest znośnie...

Organizacja Reporterzy bez Granic opublikowała raport dotyczący cenzury na świecie (tym razem jest rozdział poświęcony internetowi). Polska nie została wymieniona jako kraj, w którym Sieć znajduje się pod szczególnym nadzorem władz.

Omówienie raport dostępne jest na stronie zatytułowanej World Press Freedom Day: Our annual survey and new list of predators. Sam raport w formacie PDF również dostępny jest online.

Jeśli chodzi o polskie materiały na ten temat, to omówienie materiałów prasowych publikuje IDG: "W najnowszym raporcie, RFS ostro potępia zachodnie korporacje, które w imię większych zysków idą na rękę autorytarnym rządom i dyktaturom. Wśród nich wymienia się na przykład Cisco, sprzedające chińskiej policji sprzęt pomagający monitorować Internet czy Yahoo!, które ułatwiło tamtejszym władzom ujęcie dziennikarza Shi Tao (...). Według Juliena Paina, szefa działu Wolności w Internecie Reporterów Bez Granic tego typu współpraca pozwoliła wielu nie tylko na skuteczną walkę z wolnością słowa lecz także na zdobycie większego wpływu na nastroje społeczne".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>