Gdzie opublikowano projektowane założenia do noweli ustawy o lobbingu?

No, tak. "Złożyłam do pana premiera założenia do ustawy o lobbingu" miała powiedzieć w TOK FM p. Julia Pitera, pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją. Wydawałoby się to oczywiste, że najpierw jest jakiś projekt założeń, który można komentować w procesie konsultacji społecznych, potem są jakieś założenia, potem zaś projekt ustawy i wreszcie prace w Sejmie. Na każdym z tych etapów społeczeństwo - tak się wydaje, prawda? - powinno mieć możliwość zapoznania się z dokumentami. W szczególności z projektem założeń. Tu mowa już o tym, że założenia (nie zaś projekt) zostały już premierowi przekazane. Gdzie zatem znajdę ten dokument?

O aktywności p. Pitery informuje TVN24.pl w tekście Pitera ściągnęła założenia do ustawy lobbingowej. Mam wrażenie, że dziennikarzom nie podoba się to, że minister opierała się na tekstach aktów prawnych z innych państw. Pojawiają się nawet w Sieci jakieś komentarze dotyczące plagiatów, etc. Generalnie akty normatywne nie są przedmiotem prawa autorskiego (chociaż w polskim porządku prawnym chodzi raczej chyba o polskie akty normatywne i ich projekty). Ja nie mam nic przeciwko temu, by kopiować do polskiego porządku prawnego sprawdzone rozwiązania. Ale. Chciałbym móc przeczytać dokumenty dotyczące projektowanej nowelizacji, ponieważ jako obywatel chyba mam prawo je znać? Z jakiegoś powodu ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa dziś przewiduje m.in. konieczność publikowania programów prac legislacyjnych zarówno Rady Ministrów, jak również Prezesa Rady Ministrów i ministrów, którzy przygotowują własne programy prac legislacyjnych. Przewiduje również konieczność publikowania projektów ustaw.

TVN24.pl relacjonuje działania pani minister w odniesieniu do aktywności lobbingowej:

To jest jednak pewna działalność komunikowania się z władzą w zakresie legislacji – mówiła. Jak dodała, ta działalność musi być jednak przejrzysta i uregulowana. - Są tak naprawdę trzy kraje, które to próbowały unormować. To jest Wielka Brytania, Kanada i Stany Zjednoczone – dodała Pitera. - Myśmy ściągnęli tamte przepisy, przetłumaczyli je i w oparciu o tamte doświadczenia robimy ustawę – mówiła.

Ktoś może powiedzieć, że dziś mamy do czynienia z pewną luką systemową, ponieważ "ustawa o lobbingu" stwierdza w art. 5, że "Projekty ustaw i rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów" i nie ma tam mowy o założeniach do ustawy. Instytucja założeń do ustawy zyskała ostatnio na znaczeniu, po nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów, która zmieniła nieco system prac legislacyjnych, umocowując tu bardziej Rządowe Centrum Legislacji. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw zmieniła także ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej i tam dopisano, że

Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym zakresie inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów - na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów. W zakresie działu, którym kieruje, minister wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane.

A jeszcze znowelizowano przecież wówczas ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, ale nie dopisano tam, w tym art 5, że założenia do projektów ustaw mają być w BIP-ie publikowane. Może zatem, zamiast wykazywać minister posiłkowanie się innymi systemami prawnymi, warto postulować, by dziennikarze domagali się udostępniania treści projektów założeń do ustaw. To wspiera przejrzystość działania państwa w sferze legislacji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>