O tym, że dostęp do informacji publicznej jest cechą ustrojów demokratycznych

"Demokracje szczycą się tym, że w tego typu ustrojach funkcjonuje dostęp do informacji publicznej. Cechą państw totalitarnych i autorytarnych jest utajnianie danych. Jawność wpływa na poprawę warunków w wielu kwestiach: od praw człowieka począwszy, a kończąc na działalności gospodarczej. Prawo cały czas się zmienia. Projekty są upublicznianie jak najwcześniej - żeby obywatele wiedzieli, czego się spodziewać, żeby mogli przewidywać, co ich czeka."

- Krzysztof Izdebski, reprezentujący Stowarzyszenie Lokalnych Liderów Grup Obywatelskich, w wywiadzie opublikowanym w serwisie Wiadomosci24.pl w ramach akcji Masz prawo wiedzieć.

Dziś organizacje pozarządowe obchodzą Międzynarodowy Dzień Prawa do Wiedzy (ten dzień obchodzony jest od 2002 roku w prawie pięćdziesięciu krajach świata), zaś w Polsce rozpoczął się Tydzień informacji publicznej 2009 (więcej na ten temat w serwisie informacjapubliczna.org.pl).

Podczas Tygodnia Informacji Publicznej 2009 odbędzie się pięć bezpłatnych szkoleń z procedur dostępu do informacji publicznej:

  • 28 września. – Skarżysko Kamienna - godz. 13:45-20:00, Klub Pracy PUP
  • 29 września – Morąg - godz. 14:00-18:00, Ratusz Miejski
  • 29 września – Oświęcim - godz. 12:00-16:00, Centrum Organizacji Pozarządowych
  • 2 października – Krosno, godz. 10:00-16:00, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Odd. w Krośnie
  • 2 października – Szczecin - godz. 9:00-15:00, Stowarzyszenie POLITES

Jeśli chodzi o doniesienia ze świata - odwiedź serwis www.freedominfo.org, gdzie można poczytać o działalności poszczególnych organizacji, zajmujących się dostępem do informacji publicznej (freedom of information advocates around the world).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

(Nie)udostępnianie informacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela zawartym w art. 61 Konstytucji RP.
„Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.". Tak stanowi art. 208 ust. 1 Konstytucji RP.

To jest teoria, a praktyka wygląda następująco:

Jeden z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, Ireneusz Kowalkowski z Krakowa, w dniu 16 grudnia 2008 r. wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Wobec braku udostępnienia żądanej informacji w terminie 14 dni od złożenia wniosku, w dniu 29 stycznia 2009 r. obywatel wezwał Rzecznika Praw Obywatelskich do usunięcia naruszenia prawa, poprzez udostępnienie informacji publicznej wskazanej we wniosku z dnia 16 grudnia 2008 r., lub wydanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Z uwagi na trwającą bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 23 marca 2009 r. obywatel, za pośrednictwem organu, wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której skarżący wniósł o zobowiązanie Rzecznika Praw Obywatelskich do udostępnienia informacji publicznej wskazanej we wniosku z dnia 16 grudnia 2008 r.

W zaistniałym stanie sprawy w dniu 17 kwietnia 2009 r. Rzecznik Praw Obywatelskich udostępnił informację publiczną objętą wnioskiem z dnia 16 grudnia 2008 r.

Postanowieniem z 8 lipca 2009 r., sygn. akt II SAB/Wa 41/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie.

Przedstawiona sprawa jest bardzo niepokojąca. Rzecznik Praw Obywatelskich zamiast stać na straży prawa obywatela określonego w Konstytucji, łamie konstytucyjne prawo obywatela do informacji publicznej.
„Demokracje szczycą się tym, że w tego typu ustrojach funkcjonuje dostęp do informacji publicznej.”. Czy w związku z tym żyjemy w demokratycznym państwie?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>