Klub Informatyka: Podpis elektroniczny - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

2008-03-11 20:00
2008-03-11 22:00
Etc/GMT+1

opis:
Tematem kolejnego spotkania warszawskiego Klubu Informatyka będzie podpis elektroniczny. Od uchwalenia Ustawy o podpisie elektronicznym mija już 7 lat. Z powszechnym stosowaniem podpisu w formie kwalifikowanej, czyli tzw. Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego są ciągłe problemy.

Dominują dwa poglądy na przyczyny tego stanu rzeczy:
- pierwszy, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, tylko za mało jest usług do których podpis jest niezbędny – jak będą usługi to problem się sam rozwiąże;
- drugi, że straciliśmy 7 lat i pomimo wielokrotnych obietnic rządzących nie znowelizowano Ustawy o podpisie elektronicznym, co utrudnia właściwe zastosowanie tego narzędzia, sprzyja ograniczeniu rynku usług, sprzyja monopolom windującym cenę za certyfikaty kwalifikowane i uniemożliwia interoperacyjność z systemami pozostałych krajów UE.
Do dyskusji o tym problemie w Klubie Informatyka organizatorzy zaprosili przedstawicieli Kwalifikowanych Centrów Certyfikacji (KIR i PWPW SA), przedstawiciela Firmy MobiTrust usiłującej od kilku lat wprowadzić do użycia mobilną formę Bezpiecznego podpisu Elektronicznego, Eksperta PIIT uczestniczącego w pracach nad ustawą 7 lat temu, członka PTI kol. Jarka Mojsiejuka, autorkę ekspertyzy wykonanej 4 lata temu dla Ministerstwa Gospodarki, a dotyczącej stanu wdrażania Dyrektywy dot. Podpisu, członka PTI kol. Elżbietę Andrukiewicz, oraz kol. S. Pawłowicza i G. Plucińskiego aktywnie poruszających na naszej liście dyskusyjnej problematykę zastosowania e-podpisu.
Dyskusję podczas spotkania poprowadzi kol. Wiesław Paluszyński.

lokalizacja:
Restauracja Kilimanjaro, przy ul. Bednarskiej, Warszawa

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

a unizeto ?

Co unizeto nie zaprosiliście ?

Czy może być wiarygodna

Czy może być wiarygodna dyskusja bez uczestnictwa wszystkich graczy, prowadzona przez byłego szefa czwartego Centrum Certyfikacji, które już nie istnieje?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>