Plany Ministerstwa Sprawiedliwości na 2008 rok

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło swoje plany, zatytułowane "Najważniejsze zamierzenia legislacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości w perspektywie 2008 r.". Materiałów jest wiele. Trochę przykro, że konkretne dokumenty opublikowane są na stronach ministerialnych w formacie RTF (chociaż RTF można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, to jednak warto popracować jeszcze nad ministerialną koncepcją accessibility). Jedną z propozycji jest przyśpieszenie i uproszczenie postępowania nakazowego i upominawczego (pozwy "w formie elektronicznej"), ale propozycji jest więcej.

Najważniejsze zamierzenia legislacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości w perspektywie 2008 r. opublikowano na stronie Ministerstwa. Wymieniono tam wiele tytułów projektów rozporządzeń czy ustaw, które ministerstwo chciałoby w przyszłości zaproponować społeczeństwu. Są też krótkie opisy.

W Informacji o zamierzeniach legislacyjnych (RTF) można przeczytać, że jednym z najważniejszych zamierzeń legislacyjnych jest Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw. Nie mogę jeszcze znaleźć samego projektu, tak więc zacytuję jedynie informację z ogłoszonego zestawienia:

Celem projektu będzie przyśpieszenie i uproszczenie postępowania nakazowego i upominawczego.

Istotą projektu będzie stworzenie jednego ogólnokrajowego sądu, do którego wnoszone byłyby pozwy w formie elektronicznej (bez dołączania dowodów) i którego orzeczenia uprawomocniałyby się w wypadku braku sprzeciwu bądź zarzutów, zaś w razie ich wniesienia pozwy byłyby przekazywane do rozpoznania sądowi właściwemu miejscowo

Temat został podchwycony przez Gazetę prawną, która relacjonuje stanowisko ministerialne: "Istotą reformy będzie stworzenie jednego ogólnokrajowego sądu, do którego wnoszone byłyby pozwy w formie elektronicznej. Nie będzie potrzeby dołączania dowodów do takiego wniosku. Natomiast orzeczenia będą uprawomocniały się w wypadku braku sprzeciwu bądź zarzutów. Gdyby jednak zostały one wniesione, pozwy byłyby przekazywane do rozpoznania sądowi właściwemu miejscowo."

Ministerstwo planuje również jeszcze w I półroczu 2008 przedstawić Radzie Ministrów:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw (projekt wprowadza możliwość składania wniosków rejestrowych drogą elektroniczną oraz uzyskiwania tą drogą informacji z rejestru. Znosi ograniczenie podmiotowe po stronie wierzycieli zabezpieczonych. Wprowadza uproszczenie zasad określania wierzytelności zabezpieczonej i przedmiotu zastawu. Wprowadza doprecyzowanie niektórych reguł zaspokojenia zastawnika),
(...)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (zapewnienie elektronicznego dostępu do wydziałów ksiąg wieczystych i Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz możliwości wglądu do ksiąg wieczystych przez Internet),

Sięgnij do:

W trakcie uzgodnień międzyresortowych (wierząc w "klauzule" znajdujące się na stronie ministerstwa) są też:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (RTF)
  • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (RTF)
  • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (RTF)

Niektóre linki na stronie Projekty aktów prawnych MS prowadzą "w kosmos" (to znaczy, że nie ma w proponowanej lokalizacji dokumentów, do których prowadzą linki). Nie ma na przykład plików związanych z "Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw", który to projekt - wedle informacji na stronie - został wcześniej skierowany do Sejmu RP (druk sejmowy nr 1840)...

Hmm...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Warto te zwrocic uwage na

Warto te zwrocic uwage na zauwazona w zamierzeniach MS nowelizacje KK w zwiazku z decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne.

Poprzednia proba implementacji decyzji ramowej poszla do kosza z projketem nowego Kodeksu, a tymczasem moze byc to bardzo powazny przelom w ochronie bezpieczenstwa systemow teleinformatycznych

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>