Wyróżnik oraz Jednolity Identyfikator - warto dyskutować

Na forum Stowarzyszenia PEMI opublikowano opracowania związane z projektem e-PUAP. "Wyróżnik i Jednolity Identyfikator mają największy wpływ na szerokorozumianą Interoperacyjność e-administracji. Wynika to z faktu, że obiekty te powinny umożliwiać automatyczną identyfikację wraz z interpretacją (automatycznym przetwarzaniem) dokumentów elektronicznych powstających i przetwarzanych przez urzędy. Takie pojęcia jak "Wyróżnik", "Jednolity identyfikator", "Struktura logiczna dokumentu elektronicznego", czy "Zakres użytkowy dokumentu elektronicznego" mają już swoje definicje w obowiązujących już rozporządzeniach. Ale powstaje pytanie o to, jak te pojęcia będą rozumiane w praktyce. Przygotowano zatem pewne opracowania, które mają zainicjować dyskusję - do której zachęcam.

Chodzi o to, że w czerwcu 2007 roku weszło w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych. (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1664), a w październiku 2007 weszło w życie rozporządzenie z 24 lipca 2007 w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej. (Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1078). Oba te rozporządzenia odwołują się w swojej treści do tak zwanego Wyróżnika oraz Jednolitego Identyfikatora. W związku z tym na forum Stowarzyszenia PEMI dostępne są następujące dokumenty:

O projekcie rozporządzenia pisałem w tekście Formularze i wzory: zręby nowego quasi prawa - projekt rozporządzenia. Można też sięgnąć do tekstu Niezbędne elementy struktury dokumentów. O wyróżnikach zaś m.in. w tekstach: Sporządzanie i doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych - rozporządzenie czy Struktura i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Niespójności we wskazanych dokumentach

lklimek's picture

Dyskusje na ten temat toczą się też na forum e-Puap. Zwróciłem tam uwagę na problem niekonsekwencji MSWiA i niespójności proponowanych struktur z innymi przepisami. W efekcie zamiast interoperacyjności administracji publicznej projekt może spowodować jeszcze większy bałagan i brak możliwości zrealizowania jakiegokolwiek projektu.

Pozdrawiam,
Lukasz

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>