Konferencja RPO: "Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. Rola mediów".

2007-05-24 09:00
2007-05-25 15:00
Etc/GMT+2

opis:
Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizuje konferencje pt. "Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. Rola mediów". Nie będę mógł być na pierwszym dniu tej konferencji ze względu na prowadzenie Kongresu Linuksa Profesjonalnego. Proszę zatem obecnych o relację. Konferencja zapowiada się bardzo interesująco. A może Rzecznik pozwoli na opublikowanie w internecie nagrania z przebiegu konferencji? A może biuro Rzecznika mogłoby o takie nagranie zadbać? Wystarczy jeden cyfrowy dyktafon...

Z wprowadzenia do konferencji (PDF):

W 18 lat po obaleniu komunizmu w Polsce, zniesieniu cenzury i powstaniu wolnego rynku mediów, dyskusja o wolności słowa ponownie znalazła się w centrum debaty publicznej w Polsce. Oczywiście, problemy, które wywołują w ostatnich tygodniach wiele emocji, są zupełnie inne niż te, z jakimi borykali się walczący o demokrację w czasach rządów komunistycznych. Obecne spory dotyczą przede wszystkim tego, jak pogodzić wolność słowa z odpowiedzialnością za nie. Uczestnicy dyskusji spierają się o to, czy podporządkowanie mediów prawom rynku nie obniża standardów etycznych środowiska dziennikarskiego, np. w postaci zbytniej pogoni za sensacją i braku należytej dbałości o rzetelność materiałów. Zastanawiają się, czy za jakość funkcjonowania mediów odpowiadają wyłącznie one same, czy też potrzebne są bardziej niż dotąd restrykcyjne rozwiązania prawne, zniechęcające np. do podawania informacji fałszywych lub niesprawdzonych. To z kolei prowokuje pytania o niebezpieczeństwo zbyt daleko idącej ingerencji w codzienną pracę dziennikarzy ze strony polityków i wymiaru sprawiedliwości.
Niektórzy obserwatorzy uważają, że bolączką polskich mediów jest także ich zbyt duża polityczna rola – czasem wykraczająca poza zwykły wpływ tzw. czwartej władzy. W ostatnich miesiącach pojawiały się informacje o powiązaniach niektórych dziennikarzy z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Trwa dyskusja, na ile te związki miały wpływ na kształtowanie się mediów po 1989 r. i jak wpłynęły na wiarygodność debaty publicznej w tym okresie. Zdaniem niektórych komentatorów, także w obecnych partyjnych i ideowych sporach nie wszyscy dziennikarze należycie oddzielają rolę obserwatora i komentatora życia politycznego, od bezpośredniego uczestnika gry politycznej. Zarazem wielu polityków skwapliwie wykorzystuje swoje koneksje w świecie mediów dla walki z przeciwnikami. Dlatego tak żywo są dyskutowane kwestie granic prowokacji dziennikarskiej i ochrony prywatności polityków. Na tym tle dochodzi także do sporów w samym środowisku dziennikarskim. Pokazuje to, że mimo, iż od 18 lat media w Polsce bardzo dynamicznie się rozwijają, to standardy pracy dziennikarzy ciągle wymagają
kształtowania, podobnie jak potrzebna jest refleksja nad właściwym ułożeniem relacji między światem mediów a politykami.

Program
24 maja 2007 r. (czwartek)
8.30 – 9.00 Recepcja
9.00 – 9.10 Otwarcie i głos wprowadzający
• dr Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich
9.10 – 11.10 Sesja plenarna: Rola mediów we współczesnych demokracjach: IV władza – nieograniczona?
• prof. Zdzisław Krasnodębski – Uniwersytet w Bremie
• prof. Roger Scruton – Uniwersytet Princeton
• Neal Ascherson – pisarz, dziennikarz, znawca problematyki Europy środkowej i wschodniej
11.10 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.30 Sesja I: Granice prowokacji dziennikarskiej: uwarunkowania prawne i praktyka. Dziennikarstwo śledcze.
• red. Maciej Iłowiecki – b. prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - przewodniczący
• dr Marek Palczewski – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
• red. Jerzy Jachowicz – „Dziennik – Polska Europa Świat”
• red. Tomasz Sekielski - TVN24
13.30 – 14.30 lunch
14.30 – 17.00 Sesja II: Prawa dziennikarza versus prawa obywatela?
• prof. Andrzej Mączyński – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - przewodniczący
• Mirosława Wysocka – Sędzia Sądu Najwyższego
• prof. Jacek Sobczak – Sędzia Sądu Najwyższego
• dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
• red. Stanisław Janecki – Redaktor Naczelny Tygodnika „Wprost”
• David E. McCraw – Wiceprzewodniczący oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, The New York Times Company
Konferencji
• ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
„Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. Rola mediów”
17.00 – 17.20 przerwa kawowa
17.20 – 19.00 Sesja III: Poprawność polityczna a wolność słowa
• red. Michał Szułdrzyński – Redaktor Naczelny „Nowego Państwa” - przewodniczący
• dr Dariusz Gawin – Muzeum Powstania Warszawskiego
• red. Maciej Rybiński – Dziennik „Fakt”
• red. Rafał Ziemkiewicz – Dziennik „Rzeczpospolita”
• Tomasz Merta – podsekretarz stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
19.00 – 20.30 kolacja
25 maja 2007 r. (piątek)
9.00 – 11.00 Sesja IV: Niezależność dziennikarzy: zagrożenia i ochrona
• red. Krystyna Mokrosińska – Prezes ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - przewodnicząca
• red. Miłosz Marczuk – Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Dziennik „Rzeczpospolita”
• red. Jerzy Jurecki – „Tygodnik Podhalański”
• red. Bronisław Wildstein – pisarz, publicysta
• Elżbieta Kruk – Przewodnicząca KRRiT
• red. Bernard Margueritte – Prezes International Communication Forum
11.00 – 11.20 przerwa kawowa
11.20 – 13.00 Sesja V: Media i wolność słowa w ocenie społecznej
• dr Tomasz Żukowski – Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego - przewodniczący
• dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
• Prof. Mirosława Grabowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
• prof. Ewa Nowińska – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
13.00 – 14.00 lunch
14.00 – 15.30 Sesja plenarna
Więcej informacji na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ograniczona wolność?

Media nami manipulują o ograniczają, właśnie pisałam o ograniczeniach artykuł, mam nadzieję, ze znajdzie uznanie :)

Widzę, że sprytnie pozyskują content :)

VaGla's picture

Ten link powyżej prowadzi do tekstu "Konkurs - Wybieramy artykuł obywatelski roku 2007". Przejrzałem szybko warunki i widzę, że najpierw trzeba się zarejestrować, potem umieścić w serwisie iThink cały swój artykuł (przy okazji tagując go odpowiednio), no i czekać na ewentualną nagrodę.

Media nami manipulują? Hmm...
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>