Niepełnosprawni i dostępność do informacji: czy Polska stanie się stroną konwencji ONZ?

Miło jest wiedzieć, że VaGla.pl potrafi inspirować. Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Marek Antoni Nowicki, zwrócił się w liście kierowanym na ręce Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego "o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków i działań prowadzących do podpisania oraz ratyfikacji" Konwencji ONZ: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities wraz z Protokołem Dodatkowym...

O Konwencji pisałem m.in. w tekstach Traktat ONZ o ochronie praw osób niepełnosprawnych otwarty do podpisu oraz Traktat ONZ: prawa niepełnosprawnych w tym dostępność do informacji. Art. 9 Konwencji (ACCESSIBILITY) przewiduje, że strony (państwa-strony) winny zagwarantować równy dostęp do informacji, środków komunikowania się oraz usług (Information, communications and other services, including electronic services and emergency services). Państwa winny również rozwijać, publikować oraz monitorować stosowanie minimalnych standardów takiej dostępności (develop, promulgate and monitor the implementation of minimum standards and guidelines for the accessibility of facilities and services open or provided to the public).

Jak się właśnie dowiedziałem - list inspirowany wyżej przywołanymi tekstami został wysłany do Premiera z datą 12 kwietnia 2007 roku. Czytamy w nim, co następuje:

Dnia 30 marca 2007 r. została wyłożona do podpisu Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities) przyjęta 13 grudnia 2006 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ (A/RES/61/106), wraz z Protokołem Dodatkowym (The Convention’s Optional Protocol). Rzeczpospolita Polska nie znalazła się ani w gronie 82 państw, które podpisały Konwencje, ani w gronie 44 sygnatariuszy Protokołu Dodatkowego.

Konwencja ma na celu przyspieszenie i ułatwienie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych (według danych ONZ - 650 milionów osób na świecie stanowiących 10% przez skuteczna ochronę prawną i eliminację praktyk dyskryminacyjnych oraz zachęcanie sektora prywatnego do podejmowania inicjatyw na rzecz tych osób, Ponadto gwarantuje ona skuteczne prawo do informacji – zobowiązując sygnatariuszy do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa w formacie i technologii przystosowanej z uwagi na różne rodzaje niepełnosprawności, bez dodatkowych kosztów i w sposób terminowy. Jest to niezwykle istotny krok w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie zatem zwrócić się o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków i działań prowadzących do podpisania oraz ratyfikacji powyższej Konwencji wraz z Protokołem Dodatkowym i tym samym włączenie Rzeczpospolitej Polskiej w budowę międzynarodowego systemu promocji i ochrony praw osób niepełnosprawnych.

List Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Premiera w sprawie konwencji ONZ

Helsińska Fundacja Praw Człowieka została założona w 1989 roku. Jej powstanie poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku. Obecnie Fundacja jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka.

Informacje i komentarze na podobny temat gromadzę w działach accessibility oraz prawa człowieka niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>