Prawo do wiedzy o tym co wiedzą

Grzywna dla władz miasta? Liverpool City Council zostało ukarane grzywną w wysokości 300 funtów na podstawie przepisów ustawy the Data Protection Act (DPA). Najpierw nie udzielono pewnej kobiecie informacji na temat danych na jej temat będących w posiadaniu rady, a potem zignorowano biuro Komisarza ds Informacji (the Information Commissioner's Orfice, ICO).

O karze dla władz miasta pisze Out-law w tekscię Liverpool is first authority prosecuted under data laws. Chodzi o to, że obywatele mają prawo domagać się od władz, by te udostępniały im informacji na temat danych gromadzonych na ich temat (mamy prawo wiedzieć, co władze wiedzą o nas). Pewna kobieta domagała się na podstawie DPA, by władze miasta Liverpool przedstawiły jej informacje na jej temat, które zgromadzono na jej temat w czasie, gdy pracowała dla rady. Udostępniono jej pewne dane, ale nie wszystkie. Według kobiety - nie udostępniono jej danych dotyczących jej zdrowia (o których myślała, że władze miasta są w ich dyspozycji).

Kobieta zgłosiła się do ICO (to jest organ, który jednocześnie chroni dane osobowe, ale jednocześnie odpowiada za przestrzeganie prawa do uzyskiwania informacji, w tym informacji publicznej; por. Wyszukiwanie osób w brytyjskim serwisie). ICO przyjęło skargę, a następnie próbowało skontaktować się z władzami miasta. Władze miasta zaś nie odpowiedziały na te próby. Brak odpowiedzi na information notice jest uznane przez brytyjskie przepisy ochrony danych osobowy za naruszenie norm prawa karnego. ICO doprowadziło do wszczęcia postępowania, w efekcie którego sąd magistracki ukarał władze miasta grzywną.

Władze miasta przyznały, że zawiodły procedury oraz, że wprowadza nowe zasady mające w przyszłości niedopuścić do tego typu sytuacji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>